Aktivisti za potraty a práva homosexuálov u OSN neuspeli

1,621
Kultúra života

NEW YORK, 4. mája 2012 (C-FAM.org) – Mladí aktivisti prišli v húfoch na konferenciu OSN minulý týždeň v snahe vydierať 45.stretnutie Komisie o populácii a rozvoji na obhajobu homosexuálnych práv a potratov. Krajiny však odmietli ich požiadavky a vytvorili pomerne vyvážený výsledný dokument, ktorý  sa zameriava na naliehavejšie starosti mladých ako sú práva homosexuálov, či potraty a to hlavne vzdelanie, zamestnanie, zdravie a rozvoj.

Mladí aktivisti s podporou organizácií ako Medzinárodná federácia Plánované rodičovstvo, Mladá koalícia a Medzinárodná koalícia pre zdravie žien zaplavili celé poschodie konferencie a  strategicky sa rozmiestnili v delegáciách krajín s nádejou, že zmenia zameranie konferencie na sexuálne a reprodukčné zdravie mladých a adolescentov.

Počas týždňa lobovali u delegátov krajín, aby umiestnili tieto kontroverzné témy do výsledného dokumentu, ktorý by podrýval právo a zodpovednosť rodičov v sexuálnej výchove ich detí a zahrnul sexuálne a reprodukčné „práva“ ako aj všeobecnú sexuálnu výchovu.

Dokument nakoniec všeobecnú sexuálnu výchovu zahŕňa s odvolaním sa na „práva, povinnosti a zodpovednosť rodičov“ poskytnúť „vhodné nasmerovanie a vedenie v sexuálnej a reprodukčnej oblasti.“ Podobne každú zmienku o sexuálnych a reprodukčných právach v dokumente krajiny jasne chápu tak, aby nezahŕňala potrat ako metódu plánovania rodiny.

Oveľa väčším sklamaním pre radikálnu skupinu aktivistov bolo vylúčenie termínov ako sexuálna orientácia a rodová identita používaných homosexuálnou lobby na podporu práv homosexuálov u OSN. Arabská skupina a väčšina afrických krajín spolu s pomocou Svätej stolice, Ruskej federácie a Pakistanu posledný deň konferencie z konečnej verzie dokumentu jedinú zmienku na sexuálnu orientáciu nakoniec vyhodili.

Vyňatie termínu „sexuálna orientácia“ sa zdá byť víťazstvom, reč OSN je však zavádzajúca. Zmienka o práve „rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne ohľadom tém súvisiacich so...sexualitou“ značne znepokojila delegácie ako napr. Ugandu, ktorá verí, že to bol pokus krajín podporujúcich homosexuálne práva vpašovať tam svoju agendu.

Okrem toho hoci témou konferencie bolo „Adolescenti a mladí“, krajiny nemuseli súhlasiť s definíciou ani jedného tohto termínu. Na začiatku boli definované ako osoby do veku 10-24 rokov, ale keďže dokument spomína sexuálne a reprodukčné práva, krajiny neboli ochotné poskytnúť tieto práva 10-ročným deťom a definícia sa ukázala ako príliš kontroverzná na to, aby bola súčasťou dokumentu.

Napriek ťažko vybojovanej bitke mnohých delegácií venovať sa aj iným témam ako reprodukčným právam mladých, vážna nedôvera medzi krajinami v súvislosti s nimi skoro znemožnila dosiahnutie konsenzu. Výsledkom bolo, že predseda Komisie o populácii prevzal na seba úlohu zostaviť konečný výsledný dokument, no predsedov text, čo dokonca sám priznal, „úplne všetkých neuspokojil.“ Namiesto toho mali radšej do dokumentu zapracovať jasnešie zmienky o vzdelaní, zamestnaní a rozvojových cieľoch milénia.

DISKUSIA k článku