Potraty v Írsku nelegalizovali, treba však zalarmovať verejnosť

1,421
Kultúra života
DUBLIN, 20. apríl 2012 (LifeSiteNews.com) - Vedúce osobnosti pro-life hnutia v Írsku sa tešia zo zamietnutia návrhu zákona, ktorý navrhoval legalizáciu potratov a uvalenie pokút za pro-life poradenstvo.
 
Tento zákon o lekárskej liečbe (Medical Treatment Bill) bol predložený členkou Socialistickej strany Clarou Dalyovou z dolnej komory írskeho parlamentu. Mal legalizovať potraty v prípadoch, v ktorých by bol ohrozený život matky - vrátane tých, keď by sa vyhrážala samovraždou. Zákon tiež požadoval rok väzenia a pokutu do výšky 2000 libier (2463 €) pre ľudí, ktorí by sa rozprávali so ženou rozhodnutou pre potrat a predostreli by jej iné alternatívy ako ukončenie tehotenstva. Okrem toho by tento návrh zákona povoľoval lekárom vykonávať potraty bez súhlasu ženy a u maloletých dievčat bez súhlasu rodičov.
 
Zákon bol v parlamente zamietnutý v pomere 111 hlasov ku 20.
 
Zástancovia pro-life sa vyjadrili, že tento návrh zákona bol založený na nepravdivom tvrdení, že írskym ženám je kvôli zákazu vykonávania potratov odopierané lekárske ošetrenie na záchranu života v tehotenstve.
 
 „Akokoľvek, faktom je, že starostlivosť o tehotné ženy v tejto krajine je vynikajúca a Írsko, v ktorom sa nevykonávajú potraty, je medzinárodne uznávané ako jedna z najbezpečnejších krajín sveta pre tehotné ženy, bezpečnejšia ako napríklad Anglicko, kde je potrat povolený až do termínu pôrodu, “ povedala Ruth Cullenová zástankyňa pro-life hnutia v Írsku.
 
V rozsudku Najvyššieho súdu z roku 1992 v prípade „X “bolo nariadené, že potrat by mal byt dostupný, keď existuje „vážne ohrozenie života matky“ vrátane toho, keď by sa vyhrážala samovraždou. Toto nariadenie však nebolo dostatočným dôvodom na zmenu dodatku v ústave z roku 1983, ktorá garantuje právnu ochranu nenarodených detí.
 
Minister zdravotníctva Dr. James Reilly spomínaný návrh zákona odmietol. Podotkol však, že súčasná právna situácia nepretrvá, pričom povedal, že parlament by mal počkať na správu vládou poverenej skupiny expertov o implementácii nariadenia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v kauze „ABC“. Zástancovia pro-life upozornili na to, že niekoľko expertov z ESĽP podporuje potrat alebo používanie živých ľudských embryí na výskum.
 
Štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva Roisín Shortallová poďakovala Dalyovej za predloženie tohto zákona, pričom poznamenala, že pre vládu je záväzná „promptná implementácia“ rozsudku ESĽP, ktorá požaduje, aby Írsko zmenilo svoje zákony a prispôsobilo sa tak nariadeniu v prípade „X“.
 
Shortallová dodala: „Stratili sme veľa rokov, počas ktorých nebol schválený zákon zhodný s rozsudkom v prípade „X“.
„Akonáhle skupina expertov na konci júna vypracuje správu, vláda musí v tejto oblasti učiniť opatrenia,“ povedala.
 
Niamh Ui Bhriainová, riaditeľka Inštitútu života so sídlom v Dubline povedala, že zatiaľ čo len Labouristická strana sa otvorene postavila za legalizáciu potratov, vo vláde je silná, avšak tichá frakcia, ktorá sa snaží o zrušenie právnej ochrany nenarodených detí.
 
Povedala, že fakt, že tento návrh zákona neprešiel, má viac spoločného s politikou ako zásadami. Politici si totiž uvedomujú, že verejná mienka je silne orientovaná proti legalizácii. Upozornila však, že Labouristická strana bude naďalej vyvíjať nátlak na vládu, aby potraty legalizovala a je preto potrebné, aby boli zástancovia pro-life stále bdelí.
 
„Budeme spolupracovať s pro-life organizáciami Obrana mladých (Youth Defence), Vzácny život (Precious Life) a inými pro-life skupinami na sérii celoštátnych kampaní, ktoré vzbudia pozornosť. Chceme tak zalarmovať verejnosť, ktorej väčšina zastáva pro-life hodnoty, a zaistiť tak, aby v Írsku neboli legalizované potraty,“ povedala Ui Bhriainová.
 
Rebecca Roughneenová z Obrany mladých poznamenala, že líder koaličných partnerov Fine Gael sa verejne zaviazal počas predchádzajúcej predvolebnej kampane, že potraty v Írsku legalizované nebudú.
 
„Táto strana obdržala mandát na to, aby sa postavila proti zavedeniu potratov, a snahy porušiť tento pro-life sľub by spôsobili oprávnený hnev verejnosti,“ dodala.

DISKUSIA k článku