Šokujúce odhalenie! Európska únia sponzoruje potraty v treťom svete!

1,858
Kultúra smrti

NEW YORK, 13.  apríla (C-FAM) Podľa správy European Dignity Watch používa Európska komisia rozvojové fondy, aby platila za interrupcie v krajinách, ktoré túto procedúru obmedzujú a finanuje dvoch najväčších poskytovateľov interrupcií na svete: International Planned Parenthood Federation (Medzinárodnú federáciu pre plánované rodičovstvo) a Marie Stopes International.

Správa s názvom Financovanie interrupcií cez rozvojovú pomoc EÚ odhalila, že organizácia Marie Stopes International dostala z Európskej únie vyše 30 milionov dolárov. Reproductive Health Supplies Coalition (Zduženie zdrojov reprodukčného zdravia), globálny partner na vyššej úrovni, ktoré zahŕňa Populačný fond OSN a poskytuje interrupčné súpravy pre rozvojové krajiny, získalo 32 miliónov dolárov na 30 – mesačné obdobie do júna 2011.

Správa prezradila, že peniaze EÚ boli vynaložené na financovanie interrupcií v rozvojových krajinách s prísnymi interrupčnými zákonmi prostredníctvom rozpočtu rozvojovej pomoci a verejného zdravia EÚ pre projekty v súvislosti so „sexuálnym a reprodukčným zdravím.” Avšak  European Dignity Watch hovorí, že „definícia pojmu „sexuálne a reprodukčné zdravie” podľa EÚ  vylučuje interrupciu.”

International Planned Parenthood Federation and Marie Stopes International požiadali a získali finančné prostriedky na projekty, ktoré zahŕňajú „bezpečnú interrupciu”, „núdzovú antikoncepciu”, „tréning v manuálnej vákuovej aspirácii” a „reguláciu menštruácie” nepochybne pre preklenutie zákonných obmedzení interrupcií v krajinách ako Bangladéž, Bolívia, Guatemala a Peru.

Pojem „regulácia menštruácie” správa vysvetľuje ako menej explicitný pojem pre chirurgické interrupcie. Plánované rodičovstvo ju opísalo ako proces vyprázdnenia maternice  prostredníctvom vysokosilového satia manuálnym vákuovým aspirátorom. Prístroj sa vkladá do  roztiahnutého krčku ženy, ktorá sa skôr „domnieva”, že je tehotná, než akoby to vedela. Po zákroku nie je možné povedať, či bola žena tehotná, kým nie je vytiahnutý materiál, ktorý môže obsahovať embryo, podrobený mikroskopickému vyšetreniu.

Správa odsudzuje Európsku komisiu, ktorá tvorí rozpočet Európskej únie, z nezákonnej činnosti. Správa tvrdí, že Komisia nemá právomoc, aby financovala interrupcie, z dôvodu vlastného vyhlásenia Komisie a potreby súhlasu na konanie v súvislosti so zahraničneou politikou. Každý členský štát EÚ má kreslo v Komisii a niektoré krajiny EÚ majú prísne potratové zákony.

European Dignity Watch postavila správu na odhaleniach z korešpondencie medzi Komisiou EÚ a dvoma potratovými obrami a Centrom pre reprodukčné práva pre obdobie 2005 – 2010. Nie všetky informácie, o ktoré Komisia EÚ požiadala, boli odovzdané. Správa nazvala financovanie zatiaľ „unáhleným” a požiadala poslancov EÚ, aby pátrali ďalej a podnikli ďalšie kroky.

Správu prezentoval Euŕopsky parlament v Bruseli počas akcie, ktorá bola časťou inciatívy “Týždňa života” organizovanej poslancami EÚ v marci.

Po desiatky rokov by verejné financovanie interrupcií v Európe nebolo považované za kontroverzné. European Dignity Watch, vytvorená v roku 2010, je len jedna z mnohých nedávno vytvorených politicky aktívnych prolife organizácií v Európe. Tento rozvoj ukazuje ako sa prolife hnutie v Európe vzmáha.

DISKUSIA k článku