Vatikán schválil nový obrad požehnania nenarodených detí

1,982
Kultúra života

WASHINGTON, 26. marca 2012 (LifeSiteNews.com) — Vatikán schválil publikáciu Obrad požehnania dieťaťa v lone matky, ktorá bude vytlačená v dvojjazyčnej brožúrke, v anglickom a španielskom jazyku, a pre farnosti bude dostupná do tohtoročného Dňa matiek.

Americkí biskupi, ktorí spolupracovali na tvorbe požehnania, privítali oznámenie o recognitiu, t.j. schválení Kongregáciou pre bohoslužbu a vysluhovanie sviatostí v Ríme.

„Som dojatý krásou tohto požehnania pre ľudský život v lone matky,“ povedal kardinál Daniel DiNardo z Galveston-Houstonu, predseda Komisie pre prolife aktivity Americkej konferencie katolíckych biskupov.

DiNardo povedal, „že by nevymyslel lepší deň pre oznámenie tejto správy“ ako dnes, kedy katolíci oslavujú Sviatok zvestovania alebo deň, keď sa anjel Gabriel zjavil Márii a požiadal ju, aby sa stala Ježišovou matkou.

„Chceli sme toto oznámenie urobiť tak rýchlo ako to len bolo možné, aby farnosti mali čas si premyslieť, ako toto požehnanie aplikovať vo svojom farskom živote,“ povedal arcibiskup  Gregory Aymond z New Orleans, predseda Komisie pre bohoslužby  Americkej konferencie katolíckych biskupov. „Napokon bude nové požehnanie zahrnuté do Knihy požehnaní, keď bude text prepracovaný.“

V tlačovej správe Americká konferencia katolíckych biskupov povedala, že požehnanie bolo vytvorené na podporu rodičov očakávajúcich narodenie dieťaťa, na podporu modlitieb vo farnosti a na pochopenie vzácneho daru dieťaťa v lone matky a podporu úcty voči ľudskému životu v spoločnosti. Požehnanie možno poskytnúť v rámci svätej omše ako aj mimo nej.

Požehnanie pochádza z času, keď vtedajší biskup Joseph Kurtz z Knoxville Tennessee (terajší arcibiskup v Louisville, Kentucky) požiadal Komisiu pre prolife aktivity Americkej konferencie katolíckych biskupov, aby zistila, či existuje požehnanie dieťaťa v lone matky. Keď sa zistilo, že žiadne neexistuje, komisia pripravila text a v marci roku 2008 ho poslala Komisii pre bohoslužby Americkej konferencie katolíckych biskupov. V novembri 2008 bolo schválené všetkými biskupmi a potom poslané do Ríma na doplnenie a posledné schválenie.

DISKUSIA k článku