Náboženskí lídri vyzvali Slovincov, aby bránili rodinné hodnoty

1,308
Kultúra života

LJUBLJANA, Slovinsko, 23. marca 2012, (LifeSiteNews.com) – Združenie náboženských lídrov prísne varovalo slovinskú vládu, aby nezmiernila zákony a nerozšírila adopčné práva na homosexuálne páry.

„Zaviazali sme sa, že budeme brániť práva každého dieťaťa na rodinné prostredie, kde je otec aj matka,“ píše sa vo vyhlásení.

V krajine sa túto nedeľu bude konať referendum o zákone, ktorý minulý rok prijala predchádzajúca „stredo-ľavá“ koaličná vláda. Zákon zablokovala pro-rodinná organizácia, ktorá začala Občiansku iniciatívu za rodinu a práva dieťaťa a zozbierala 42 000 podpisov potrebných na vyhlásenie referenda.

„Všetci máme povinnosť chrániť hodnoty manželstva a rodiny ako spoločenstva manžela, manželky a detí,“ píše sa vo vyhlásení. Je podpísané arcibiskupom Antonom Stresom, katolíckym metropolitom Ľubľany, Tomom Ćirkovićom, zástupcom srbskej pravoslávnej cirkvi a Nedžadom Grabusom, muftim islamskej komunity v krajine.

Vyhlásenie žiada „všetkých občanov a občianske organizácie, aby sa postavili na obranu a za zachovanie rodinných hodnôt a pre prijatie vhodného zákona, ktorý by chránil rodinný život a základné práva detí.“

„Rodinný život je uholným kameňom každej spoločnosti a štátu, čo znamená, že štát má byť v službe rodiny a nie rodina v službe štátu.“

„Sme proti novému zákonu o rodine, pretože nechápe výnimočnú dôležitosť ženy a muža pri pôrode, osobnom vývoji a výchove detí a nedáva práva deťom,“ povedal pre agentúru Reuters Ales Primc, líder organizácie, ktorá začala iniciatívu.

„Zákon tiež dláždi cestu pre homosexuálnu výchovu na školách, veríme, že takáto výchova by mala nastať jedine so súhlasom rodičov.“

Zákon navrhuje uznanie rodín s jedným rodičom a zmiernenie rozvodových zákonov pre bezdetné páry. Jeho oponenti povedali, že by to vydláždilo cestu k legalizácii náhradného materstva či umelé oplodnenie pre lesbické páry.

„Namiesto ochrany ideálneho typu rodiny; muža, ženy a ich detí,“ hovorí organizácia, „chcú položiť na rovnaký stupeň rozličné typy spolužitia ako keby mali rovnakú hodnotu. Takto chcú znovu definovať tradičnú rodinu na úkor kresťanských hodnôt.“

Referendum bude požadovať stiahnutie zákona, a aby parlament po dobu jedného roka nemohol predložiť nový zákon na túto tému. Prieskum verejnej mienky vykonaný na začiatku tohto mesiaca ukázal malý náskok v prospech zákona.  20,9 % opýtaných nebolo rozhodnutých a iba 35,9 % sa vyjadrilo v prospech a 26,3 % proti. Prieskum na vzorke 504 potenciálnych voličov zistil, že iba 16,9 % nezamýšľa hlasovať na túto veľmi kontroverznú tému.

Tradičná rodina je v Slovinsku v kríze, podobne ako v mnohých postsovietskych európskych krajinách. Oficiálne údaje ukazujú, že 55 % detí sa rodí mimo manželstva a tretina žije iba s jedným rodičom. V tomto kontexte kolapsu spoločnosti homosexuálne učenie legálne postupuje.

V roku 2006 Slovinsko dovolilo úradnú registráciu partnerstiev osôb rovnakého pohlavia a dalo týmto partnerom právo jeden po druhom dediť nehnuteľnosti a prevádzať dôchodky. Zákon, prijatý minulý rok predošlým parlamentom, s stredo-ľavou väčšinou navrhuje rozšíriť existujúce registrované partnerstvá a dovoliť jednému partnerovi adoptovať vlastné dieťa toho druhého.

Úspešná stratégia homosexuálnych aktivistov v Slovinsku, podobne ako v mnohých ďalších krajinách, presadzovala svoj cieľ a nanucovala parlamentnú zmenu prostredníctvom súdov. Súčasný zákon bol predložený po rozhodnutí Ústavného súdu v Slovinsku v júli 2009, ktorý vyhlásil za protiústavné brániť registrovaným partnerom dediť majetok jeden po druhom. V rozhodnutí bolo napísané, že zaobchádzanie s registrovanými partnermi, inak ako u zosobášených párov, dávalo vznik diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, čo odporuje článku 14 slovinskej ústavy. Súd dal Národnému zhromaždeniu šesť mesiacov, aby pripravilo nový zákon.

Toto rozhodnutie podnietilo národnú diskusiu o uznaní a zákonnosti homosexuálnych partnerstiev a podnietilo vtedajšiu ministerku vnútra Katarinu Kresal, aby oznámila, že koaličná vláda zamýšľa v priebehu roka vytvoriť zákon o „manželstve“ osôb rovnakého pohlavia.

DISKUSIA k článku