21. marec - svetový deň Downovho syndrómu

2,290
Kultúra života

NEW YORK, NEW YORK, 12. marec 2012 (LifeSiteNews.com) - Pro-life skupina zastávajúca deti postihnuté Downovým syndrómom zverejnila video, aby tak zvýšila povedomie o Svetovom dni Downovho syndrómu (WDSD) sponzorovanom OSN. Oslavovali ho v sídle OSN v Turtle Bay 21. marca 2012.

Toto video je projektom americkej Medzinárodnej Koalície za Život s Downovým Syndrómom (IDSC for Life), skupiny. Jej cieľom je propagovať dôstojnosť a rešpekt pre všetkých ľudí s Downovým syndrómom, a to počas celého ich života začínajúc počatím. Poslaním tejto koalície je oslavovať a zlepšovať život ľudí s Downovým syndrómom po celom svete, ako aj zaistiť nestranné a presné zastupovanie v prípadoch prenatálnej diagnostiky.

Diana Groverová, spoluzakladateľka IDSC for Life poznamenala, že potrat je pre osoby s Downovým syndrómom momentálne najväčšou hrozbou. Tiež povedala, že Svetový deň Downovho syndrómu ponúka príležitosť zvýšiť povedomie o vysokom počte potratov detí, ktoré podľa prenatálnej diagnostiky majú Downov syndróm.

„WDSD vnímame ako príležitosť na to, aby sme pomohli zvýšiť povedomie o tom, čo Downov syndróm je, aký je život s ním pre ľudí, ktorí sa s ním narodia a akú hodnotnú a potrebnú úlohu majú títo ľudia v našom živote a v spoločnosti,“ povedala Groverová pre LifeSiteNews.com.

Tiež pre LifeSiteNews povedala, že jej organizácia požiadala rodičov, aby na tabuľku napísali radu, ktorú by si sami boli dali predtým, ako adoptovali alebo sa im narodilo dieťa s Downovým syndrómom. Následne to mali odfotiť a poslať IDSC for Life, aby ich príspevky mohli byť zahrnuté do videa.

„O takých reakciách sa nám ani nesnívalo,“ povedala Groverová.

„Toto video, ktoré oslavuje WDSD, zosumarizovalo a osvetlilo presne ten dôvod, prečo tento deň oslavujeme. Dúfame, že ostatní uvidia, že náš život je plný lásky, radosti a ostatných dobrých a skvelých vecí.“

Organizátori WDSD hovoria, že ich cieľom je zvýšiť povedomie a zlepšiť informovanosť o ochorení, ktoré postihuje približne 1 z 800 detí na svete. Tiež chcú propagovať základné práva ľudí s Downovým syndrómom na to, aby mohli žiť plnohodnotný a dôstojný život a aby sa aktívne zapájali do života vo svojej komunite a spoločnosti.

WDSD bol založený medzinárodnou charitatívnou organizáciou Down Syndrome International a od roku 2006 ho slávili bez finančnej podpory OSN. Viac ako 60 krajín slávi tento deň 21. marca, čo je symbolom troch kópii chromozónu 21, čo je unikátne u ľudí s Downovým syndrómom.

„Od roku 2012 bude OSN pozývať všetky členské štáty, príslušné organizácie OSN, medzinárodné organizácie ako aj občiansku spoločnosť vrátane mimovládnych organizácií a privátneho sektora, aby slávili WDSD a aktívne zvyšovali povedomie o Downovom syndróme,“ hovorí tlačová správa organizácie Down Syndrome International.

„Svetový deň Downovho syndrómu je teraz potrebný viac ako kedykoľvek predtým, nakoľko prenatálna diagnostika a vládou financované screeningové programy pokročili,“ povedala Groverová pre LifeSiteNews.

Groverová ďalej povedala: „Chceme, aby rodičia boli pripravení, keď im ich lekár ponúkne genetický screening. Až príliš často dostanú rodičia výsledky bez toho, aby predtým testom rozumeli a rozhodnutia robia v momente, keď sú najviac zraniteľní. IDSC for Life dúfa, že povedomie o Downovom syndróme a testoch, ktoré sú ženám ponúkané počas tehotenstva, ich na to lepšie pripraví.“

„Chceme, aby ľudia vedeli o neobmedzených možnostiach ľudí s Downovým syndrómom. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, pre nich prekážky nepredstavujú až taký problém. Sme radi, že existuje Svetový deň Downovho syndrómu!“

Spomínané video si môžete pozrieť na Youtube alebo na webovej stránke IDSC for Life.

 

DISKUSIA k článku