Zabiť pred pôrodom alebo po pôrode? Čo je lepšie?

2,238
Kultúra smrti

28. februára 2012 (LifeSiteNews.com) –  Podpora zabíjania novorodencov nie je podľa redaktora etického časopisu ničím novým. Reagoval tak na kritiku článku, ktorý takéto zabíjanie obhajoval. Ako príklad uviedol Holandsko, kde je eutanázia dojčiat už legálna a praktizovaná.

Redaktor Julian Savulescu tiež kritizoval „nenávistné reči“ namierené na autorov článku. Tvrdil, že reakcie verejnosti na článok ukazujú, že „patričná akademická diskusia a sloboda je ohorzená zo strany fanatikov, ktorí vystupujú proti základným hodnotám liberálnej spoločnosti.“

V článku Alberto Giubilin, filozof z Univerzity v Miláne, a Francesca Minerva z Univerzity v Melbourne  argumentovali, že „interrupcia po narodení“ by mala byť prípustná vo všetkých prípadoch, kedy je prípustný potrat. A to vrátane prípadov, keď je novorodenec úplne zdravý. Svoj argument stavajú na predpoklade, že nenarodené dieťa a novorodenec nemajú morálny status skutočných ľudí a teda sú „morálne bezvýznamní.“

V odpovedi na prudké reakcie Savulescu napísal, že argumenty v článku „už dlho nie sú nové a boli opakovane prezentované v akademickej literatúre a verejných fórach najvýznamnejšími filozofmi a bioetikmi na svete, vrátane  Petera Singera, Michaela Tooleyho and Johna Harrisa.”

Tiež si všimol, že článok „poukazuje na fakt, že v Holandsku sa vykonáva zabíjanie novorodencov.“

Fakt, že Holandsko už povoľuje zabíjanie postihnutých novorodencov, nie je veľmi známy, dokonca ani mnohým v prolife hnutí. Tento postup zaviedol tzv. Groningský protokol, ktorý popisuje okolnosti za ktorých môže lekár zaviesť smrtiacu injekciu postihnutému novorodencovi na požiadanie jeho rodičov.

Článok publikovaný v roku 2008 v prestížnom Hastings Center Report o protokole podobne vyvolal škandál, potom ako autori tvrdili, že postihnutým deťom „je lepšie, keď sú mŕtve.“

Autori toho článku tiež prepojili zabíjanie novorodencov s legalizovaným potratom tvrdiac, že zabíjanie novorodencov je v skutočnosti morálne lepšia možnosť ako potrat.

„Údajne morálne lepšia alternatíva (potratu)... na nás vôbec ako lepšia nepôsobí,“ napísali. Namiesto toho by mali rodičia dieťaťa so zlou prenatálnou diagnózou počkať, kým sa dieťa narodí. Potom môžu vykonať kvalifikovanejšie rozhodnutie, či ich dieťa bude mať šancu žiť „uspokojivý život.“

Vo svojej dnešnej odpovedi redaktor Savulescu poznamenal, že autori nedávneho článku jednoducho považovali za samozrejmé predpoklady, ktoré podporujú legálnu interrupciu a nasledovali ich k ich logickému záveru.

„Cieľom Journal of Medical Ethics (Časopisu pre medicínsku etiku) nie je prezentovať Pravdu alebo podporovať nejaký morálny náhľad,“ napísal. „Má prezentovať dobre odôvodnené argumenty založene na všeobecne prijatých predpokladoch.

„Autori provokatívne súhlasili, že neexistuje morálny rozdiel medzi plodom a novorodencom,“ pokračoval. „Ich možnosti sú podstate podobné. Ak je potrat prípustný, má byť prípustné aj zabíjanie novorodencov. Autori postupovali logicky podľa predpokladov, ktoré prijali mnohí ľudia, k záveru, ktorý mnohí títo ľudia odmietnu.“

Článok podporujúci zabíjanie novorodencov a obrana Savulescua prišli len mesiace potom ako kanadská sudkyňa použila podobné argumenty pri udelení zhovievavého rozsudku matke, ktorá zaškrtila svojho novorodenca a vyhodila ho za plot.

Podľa sudkyne Joanne Veit nedostatky v potratovom zákone v Kanade naznačili, že „kým mnohí Kanaďania nepochybne pozerajú na potrat ako na menej než ideálne riešenie nechráneného sexu a neželaného tehotenstva, všeobecne rozumejú, prijímajú a sympatizujú so zložitými požiadavkami tehotenstva a pôrodu vyžadovanými od matiek, zvlášť od matiek bez podpory.“

„Prirodzene sú Kanaďania skľúčení smrťou dieťaťa, zvlášť z rúk matky dieťaťa, ale Kanaďania tiež trúchlia kvôli matke,“ dodala.

Savluescu, riaditeľ Centra pre praktickú etiku na Univerzite v Oxforde, vyvolal v minulosti rozruch tvrdením, že požiadavku, aby boli darcovské orgány mŕtve v čase ich použitia, treba odstrániť, pričom by malo byť zriadené „povinné“ darcovstvo orgánov. Tiež tvrdil, že ľudstvo má „morálnu povinnosť“ použiť oplodnenie v skúmavke IVF, aby vybralo najinteligentnejšie embryá pre dobro spoločnosti.

DISKUSIA k článku