teplomer

 

Vrchný vatikánsky žalobca vystúpil proti biskupom, ktorí maria vyšetrenie sexuálnych škandálov

2,094
Kultúra smrti

Rím, Taliansko, 10. februára 2012 (LifeSiteNews.com) – Katolícki biskupi musia byť volaní na zodpovednosť za marenie vyšetrovania prípadov sexuálneho zneužívania, zdôraznil tento týždeň vrchný vatikánsky žalobca.

Mons. Charles Scicluna, promotér spravodlivosti Kongregácie pre náuku viery, povedal, že je „neakceptovateľné”, aby biskupi ignorovali existujúci postup pri trestaní kňazov a nástojil na tom, že opatrenia kánonického práva, ktoré povoľujú tresty proti biskupom, vinným „z nedbalosti a zlého úmyslu“, by mali byť aplikované prísnejšie.

Podľa Johna Allena z National Catholic Reporter, na štvordňovom sympóziu pod záštitou Vatikánu o jednaní v prípadoch sexuálneho zneužívania, povedal Mons. Scicluna novinárom: „Potrebujeme byť ostražití pri výbere kandidátov na dôležitú úlohu biskupa a tiež potrebujeme používať nástroje, ktoré nám dáva kánonické právo a tradícia pre vyžadovanie zodpovednosti biskupov.”

Mons. Scicluna kritizoval „smrteľnú kultúru ticha” a „úmyselné odmietanie známych faktov” a povedal, napríklad, že írska katolícka cirkev „zaplatila veľmi vysokú cenu za chyby niektorých svojich pastierov.”

Poukázal na to, že tresty pre „duchovenstvo” podľa kánonického práva môžu byť rovnako aplikované na biskupov, hoci tento fakt je často „ignorovaný.”

„Nie je to otázka zmeny zákonov, ale aplikovania toho, čo máme,” povedal.

Prelát uznal, že trestanie biskupov spadá pod pápeža, ale navrhol, že  pápežovi zástupcovia v rôznych krajinách (známi ako apoštolskí nunciovia) by mu mali poslať dôkazy, ktoré potrebuje, aby konal.

„Nuncius v krajine reprezentuje záujmy Svätého otca voči miestnej cirkvi, ale zároveň má povinnosť počúvať ľudí, aby tlmočil starosti miestnej cirkvi Svätému Otcovi,” povedal.

Katolícki veriaci sa dlho sťažovali, že snahám bojovať so škandálom sexuálneho zneužívania  prekážala neochota biskupov niesť za ne zodpovednosť.

V roku 2002 biskup Fabian Bruskewitz z Lincolnu v Nebraske ako jediný americký prelát odsúdil Dallasské stanovy amerických biskupov, pretože jediná skupina cirkevných zamestnávateľov, pre ktorú štandardy správania nestanovovala, boli samotní biskupi.

Philip Lawler, vydavateľ Catholic World News a expert na krízu sexuálneho zneužívania pre LifeSiteNews povedal, že Mons. Scicluna bol „dôsledne agresívny”  vo svojom útoku proti sexuálnemu zneužívaniu počas výkonu svojej funkcie pri Vatikáne, ale „pre tento svoj prístup neustále získaval podporu, zvlášť od zvolenia Benedikta XVI.”

„Je poučné všimnúť si, ako sa vývíjal prístup Vatikánu,” povedal Lawler. „Keď v USA vypukol škandál, pre spoluvinu pri krytí zneužívania rezignoval iba jeden biskup. Keď sa to stalo v Írsku, rezignovalo niekoľko biskupov. Evidentne si je Vatikán viac vedomý škody, ktorú urobili biskupi zlyhaním pri trestaní delikventov.”

Lawler povedal, že komentáre Mons. Sciclunu zdôrazňujú fakt, že biskupi  majú vždy autoritu, ktorú potrebujú, aby konali proti podozrivým kňazom podľa kánonického práva. „Problém nebol v zlyhaní kanonického práva, ale v zlyhaní dovolávania sa na kanonické právo.”

Pochybenie niektorých kňazov bolo šokujúce. Ale rovnako šokujúce – a dokonca pre vieru v dlhodobom horizonte škodlivejšie – bola ochota biskupov zavádzať veriacich, hanobiť nevinných a chrániť vinných,” povedal Lawler.

DISKUSIA k článku