Predstaviteľka UNESCO žiada národný register lekárov s výhradou vo svedomí

1,653
Kultúra smrti

13. február 2012 (LifeSiteNews.com) - Experti pracujúci pre pracovisko UNESCO pre bioetiku (UNESCO Chair in Bioethics) na Barcelonskej univerzite v Španielsku sa dožadujú národného registra lekárov, ktorí nebudú vykonávať potraty, aby tak „zlepšili“ prístup žien k „ukončeniu tehotenstva.“  

Riaditeľka pracoviska Maria Casadová vyjadrila pre tlač svoj nesúhlas s obmedzeniami potratov v španielskej legislatíve, ktorá bola navrhnutá novou vládou na čele s Marianom Rajoyom. Casadová sa takisto dožadovala striktnejšej definície lekárskej výhrady vo svedomí.

Tieto výroky padli počas univerzitného seminára zameraného na tému „Potrat a výhrada vo svedomí,“ ktorý sa konal na pracovisku UNESCO v Barcelone a zúčastnili sa ho akademici, právnici a lekári, ktorí sa špecializujú na „antikoncepciu a sexualitu.“

Španielski pro-life lekári sa ostro postavili proti plánom založiť regionálne registre lekárov s výhradou vo svedomí, nehovoriac o národnom a verejnom registri, ktorý bol navrhovaný počas seminára v Barcelone. Lekári a hnutie pro-life v Španielsku sa obávajú, že takéto opatrenie by viedlo k zaradeniu lekárov s výhradou vo svedomí na čiernu listinu a v konečnom dôsledku by to mohlo vyvolať ideologickú perzekúciu.

Casadová povedala, že zatiaľ čo schvaľuje právo lekárov na výhradu vo svedomí, hlavnou myšlienkou je „rešpektovať práva v demokratickej spoločnosti“ - ako práva žien, tak aj lekárov. To znamená, že výhrada vo svedomí by mala mať jasný rámec: lekári by mali vyjadriť svoje stanovisko predtým, ako vstúpia na operačnú sálu, povedala Casadová a dodala, že by lekárom nemalo byť dovolené uplatňovať ich práva, keď „je zdravie ženy ohrozené.“

„Keď sa výhrada vo svedomí zmení kvôli ideologickým dôvodom na kolektívne stanovisko, stane sa z toho občianske odmietanie autorít,“ argumentovala, pričom nazvala „katolícku cirkev“ zodpovednou, nakoľko tá podporuje výhradu vo svedomí voči potratom.

Spomínaný seminár pracoviska UNESCO pre bioetiku bol sponzorovaný autonómnou katalánskou vládou Generalitat, Observatóriom pre bioetiku a právo (takisto na čele s Mariou Casadovou) a niekoľkými feministickými a antikoncepciu propagujúcimi organizáciami. 

Cieľom pracoviska UNESCO pre bioetiku na Barcelonskej Univerzite je podľa ich webovej stránky zasadiť sa za „ľudské práva“ a „multidisciplinárnu, sekulárnu a flexibilnú“ koncepciu bioetiky v Španielsku a rozvojových krajinách, obzvlášť v Latinskej Amerike. Takisto je ich cieľom formovať mužov a ženy, ktorí budú menovaní do bioetických výborov v týchto krajinách.

DISKUSIA k článku