teplomer

 

Prehľad správ o rodine v EÚ: Za kritiku homosexulity väzenie?

1,942
Kultúra smrti

Za kritiku homosexuality vo Švédsku do väzenia? Žiadny problém pre Európsky súd pre ľudské práva

Každý, kto spochybňuje verejný boj za práva homosexuálov vo Švédsku, môže skončiť vo väzení. Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil, že tento rozsudok nie je porušením žiadneho práva. V roku 2004 švédska vláda obvinila skupinu autorov letákov „z agitácie proti národnej alebo etnickej skupine”, z trestného činu, za ktorý hrozí až dvojročné väzenie.

Okresný súd v roku 2006 štyroch mužov odsúdil, na odvolanie bol rozsudok zmenený, ale neskôr ho potvrdil Najvyšší súd tesným rozhodnutím 5 ku 3.

Štyria obvinení sa odvolali na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý 9. februára rozhodol, že ich žiadosť bola „očividne neopodstatnená.” Súd povedal, že ich odsúdenie nebolo porušením článku 10 (sloboda prejavu) Európskeho dohovoru o ľudských právach.  Bol to „legitímny a primeraný zásah” do práv slobody prejavu žiadateľov a bol nutný na ochranu „povesti a práv iných.”

Prípad sa začal v roku 2004, keď štyria aktivisti rozniesli okolo 100 letákov vyjadrujúcich námietky proti rozšírenému akceptovaniu homosexuálnej aktivity na strednej škole.

Na letáku bolo napísané: „Boj za práva homosexuálov. Počas niekoľkých desaťročí spoločnosť prešla od odmietania homosexuality a iných sexuálnych úchyliek k uvítaniu tohto deviantného sexuálného sklonu. Vaši protišvédski učitelia veľmi dobre vedia, že homosexualita má morálne deštruktívny účinok na podstatu spoločnosti a dobrovoľne sa ju budú snažiť predložiť ako niečo normálne a dobré.”

Letáky povzbudili čitateľov, aby odpovedali na propagáciu homosexuality poukazovaním na súvislosť medzi rozšírením HIV/AIDS a rastom homosexuálnej aktivity nakazených osôb, a že homosexuálne lobistické skupiny sa snažia „zľahčovať” svoju podporu pedofílie.

Štyria aktivisti Tor Fredrik Vejdeland, Mattias Harlin, Björn Täng a Niklas Lundström na súde odmietli tvrdenie, že sa snažili vyjadriť pohŕdanie homosexuálmi. Namiesto toho povedali, že ich cieľom bolo „začať diskusiu o nedostatku objektivity vo vzdelávaní na švédskych školách.”

Švédsky najvyšší súd uznal ich práva vyjadriť svoje názory, ale vyhlásil, že tvrdenia boli „zbytočne útočné”. Väčšina vyjadrení predovšetkým poznamenala, že žiaci školy nemali možnosť letáky, ktoré našli vo svojich skrinkách, odmietnuť.

Sudcovia povedali, že snaha dodať žiakom argumenty pre diskusiu „mohla byť dosiahnutá bez útočných vyjadrení proti homosexuálom ako skupine.”

Napokon boli prví traja aktivisti podmienečne odsúdení a dostali pokuty od približne 200 do 2000 eur a štvrtý bol podmienečne prepustený.

Popredná európska homosexuálna „nezisková organizácia” priamo financovaná európskou/holandskou vládou a Georgeom Sorosom

Britský člen Európskeho parlamentu Godfrey Bloom, člen euroskeptickej Nezávislej strany Veľkej Británie, chcel tento týždeň vedieť, prečo zdanlivo nezávislá nezisková organizácia Medzinárodná asociácia gayov a lesbičiek (ILGA-Europe), získala práve dve tretiny svojho operatívneho rozpočtu priamo z Európskej komisie. Bloom povedal, že skupina dostala celkovo 70% svojho financovania od daňových poplatníkov - buď z EÚ alebo od holandského parlamentu.

Bloom poukázal na údaje, ktoré IGLA uverejnila za rok 2011, ktoré hovoria, že 67,7 % z ich rozpočtu 1 824 000 EUR prišlo z grantov z Európskej komisie. Ďalších 50 000 EUR  im udelila holandská vláda. Zo zostávajúcich  521 400 EUR rozpočtu získala skupina celkovo 402 400 EUR  od troch osôb: Georgea Sorosa, Sigrida Rausinga a anonymného darcu.

Organizácia sa na svojom blogu vyjadrila: „Členské organizácie ILGA-Europe platia svoje členské príspevky priamo ILGA (World).” Jednotlivé členské príspevky, povedala skupina, „používa svetová asociácia na podporu homosexuálnych, bisexuálnych, transsexuálnych a intersexuálnych organizácií v iných častiach sveta.” Európsky právnik pre ľudské práva J. C. von Krempach, autor blogu Turtle Bay and Beyond, poukázal na to, že toto znamená, že organizácia je v podstate vládnou organizáciou financovanou Európskou komisiou, aby lobovala za zmeny v Európskej komisii.

Niekoľko rokov bola skupine zamietaná žiadosť o status neziskovej organizácie pri OSN pre jej spojenie so skupinami, ktoré podporujú pedofíliu, ten však nakoniec získala spoločným lobingom niekoľkých európskych krajín. Okrem toho pravidlá OSN hovoria, že „nezisková organizácia” podľa definície nesmie byť financovaná vládami.

Austin Ruse z Inštitútu pre katolícku rodinu a ľudské práva napísal, že európske krajiny, ktoré pretláčajú boj za práva homosexuálov v OSN, tam robia veľa „zlej krvi.” „Európske národy vnucujú extrémne homosexuálne skupiny do Komisie neziskových organizácií OSN.

„Iné vlády,” vrátane USA a Veľkej Británie „sa zaoberali príčinou, prečo jeho homosexuálna aktivita ľudským právom presadzovaným medzinárodnými zákonmi.”

Godfrey Bloom sa spýtal európskych komisárov: „Keď sa vezme do úvahy  podiel vlastného príspevku vo financovaní ILGA-Europe, naozaj Komisia verí, že ILGA-Europe môže byť opísaná ako nevládna organizácia alebo ako časť „občianskej spoločnosti”?

Bloom pokračoval: „Ako sa Komisia pozerá na vplyv, ktorý môžu uplatniť bohatí jednotlivci nad nevládnymi organizáciami, ktoré podporujú? Nie je to riskantné, že osoby ako George Soros si môžu „kúpiť” jednu alebo viac nevládnych organizácií, ktoré sú ekonomicky závislé na ich príspevkoch? Ako sa Komisia pozerá na dopad tohto zvláštneho typu „filantropie” na demokraciu?”

Poukázal na žiadosť ILGA o ďalší milión eur rozložený na tri roky z európskeho fondu EuropeAid a na to, že Komisia má v úmysle na požiadavku odpovedať.

Bloom poukázal na to, že medzi požiadavkami na nevládnu organizáciu, ktoré sa snažia o uznanie, aby získali  poradný status pri OSN, je, že „väčšia časť fondov organizácie by mala pochádzať z príspevkov od národných členov, jednotlivcov alebo z iných nevládnych zložiek.”

Spýtal sa, či Európska komisia má podobné pravidlá a ak áno, či verí, že ILGA týmto požiadavkám vyhovuje. Ruse povedal, že tieto odhalenia pravdepodobne podnietia prehodnotenie postavenia skupiny ako neziskovej organizácie pri OSN.

Anglickí katolícki biskupi žiadajú členov parlamentu, aby odmietli toryovský návrh „homosexuálnych manželstiev”

Katolícky biskup zo Shrewsbury v severozápadnom Anglicku požiadal poslancov, aby odmietli snahy koaličnej vlády a premiéra Davida Camerona o „homosexuálne manželstvo.” Biskup Mark Davies povedal, že „politici s kresťanským svedomím” musia chrániť „Bohom daný význam manželstva pre dobro všetkých budúcich generácií.”

Podľa Daily Telegraphu sa takto biskup Davies vyjadril v sobotu v homílii počas výročnej diecéznej oslavy manželstva v kostole sv. Wilfrida v Northwichi, Cheshire. Kritizoval myšlienku, že „pokrok” vždy znamená „plynulý posun” od kresťanských základov spoločnosti. Návrh umožniť homosexuálnym partnerstvám, aby boli nazývané manželstvami, nazval „seizmickým posunom v základoch našej spoločnosti.”

Komentár nasledoval po správach, že viac ako 100 konzervatívnych poslancov by volilo proti návrhu, ktorý zvráti zákonnú definíciu manželstva ako zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. Vláda oznámila, že otvorí „verejnú diskusiu” v marci, nie o tom, či túto myšlienku prijať, ale iba o právnom mechanizme, ako ju uviesť do praxe.

Biskup Davies povedal: "Sme vystavení prístupu, ktorý vidí pokrok iba ako plynulý posun našej spoločnosti ďalej a ďalej od svojich základov, až kým nám nezostane nič pre rodinu a spoločnosť na čom by bola postavená okrem premenlivej politickej módy myšlienky."

„Pre snahu opätovne v spoločnosti definovať manželstvo politici zistia, že nielen degradovali inštitúciu manželstva, ale zastreli jej totožnosť pre budúce generácie.”

„Pre politikov s kresťanským svedomím bude toto chvíľa, kedy by mali odmietnuť vodcovstvo svojej vlastnej politickej strany spolu s každým poslancom, ktorý spoznáva židovsko–kresťanské hodnoty, na ktorých je postavená naša spoločnosť.”

”Teraz treba pozdvihnúť naše hlasy tak jasne ako je to len možné, aby hlásali Bohom daný zmysel manželstva nielen pre dobro tejto generácie, ale tiež pre dobro budúcich generácií.”

DISKUSIA k článku