Brazílska vláda sa snaží urovnať spor s evanjelikálmi o legalizácii potratov

1,533
Neutral

21. február 2012 (LifeSiteNews.com) - Brazílska prezidentka Dilma Rousseffová by spolu so svojou administratívou rada zakopala vojnovú sekeru s vplyvným Evanjelikálnym výborom Národného zhromaždenia, po tom, čo splnila svoje rozhodnutie a potratovú nadšenkyňu Eleonoru Menicucciovú vymenovala do funkcie ministerky pre ženské otázky. 

V pokuse predísť povstaniu výboru, známeho tiež ako Evanjelikálne parlamentné hnutie, poslala Rouseffová generálneho tajomníka úradu, Gilberta Carvalha, aby skupinu upokojil. Prezidentka totiž nezmenila svoj odmietavý postoj voči potratom, ani nezaprela svoj sľub z roku 2010, kedy vyhlásila, že nezavedie žiadnu legislatívu, ktorá by legalizovala zabíjanie nenarodených detí. Prezidentka tvrdí, že pro-potratový postoj Menicucciovej je vec jej osobného presvedčenia.

"Prezidentka Dilma sa pýtala, či som sa pre dobro výboru uistil, že postoj vlády voči potratu je rovnaký, ako predložila vo volebnej kampani a ktorý sa zároveň verejne prezentuje vo všetkých procesoch. Pozície, ktoré my, ministri, verejne zastávame nie sú pozície jednotlivcov," vyhlásil Carvahlo. "Sú to pozície vlády a to robí túto záležitosť úplne jasnou aj do budúcnosti." 

Obsadenie Menicucciovej do funkcie rozpútalo v Brazílii vlnu polemiky, voliči v krajine sú totiž silno veriaci a zdieľajú pro-life presvedčenie. Menicucciová je známa nielen tým, že podporovala legalizáciu potratov, vystatovala sa dokonca aj svojím zaškoľovaním na ich vykonávanie v Kolumbii a usmrtením svojich dvoch nenarodených detí.

Menicucciová tiež hrdo rozpráva o svojich homosexuálnych "schôdzkach" a sexuálnej promiskuite počas svojej predošlej kariéry v sedemdesiatych rokoch, kedy pôsobila ako členka komunistickej revolučnej organizácie. Bola uväznená v rovnakom zariadení ako Rousseffová, ktorá bola v tom čase taktiež členkou istej násilnej revolučnej skupiny.

Carvahlo sa výboru za poznámky, ktoré mu adresoval na stretnutí Svetového sociálneho fóra, ospravedlnil. Hovoril údajne proti evanjelikálnym vplyvom na nižšie spoločenské triedy prostredníctvom médií. Bol taktiež obvinený z poradenstva pri vytváraní programovania, ako odporovať evanjelickému vplyvu, to však poprel.

"Neospravedlnil som sa za svoje slová, ale za pocity, ktoré vyvolali u niektorých poslancov a senátorov," povedal neskôr Carvalho tlači.

Napätie sa zvyšovalo aj medzi administratívou prezidentky a množstvom televanjelikálov, ktorých učenie je v rozpore s ľavicovým sociálnym programom Rousseffovej robotníckej strany. 

Po trojhodinovom stretnutí s výborom za zatvorenými dverami údajne členovia vyjadrili s Carvahlovým "ospravedlnením" istú mieru spokojnosti, zostanú však obozretní.

"Je rozdiel prepáčiť a odpustiť," komentoval pre noviny Estado de Sao Paulo zástupca evanjelikov Anthony Garothino.

DISKUSIA k článku