teplomer

 

Nová Obamova smernica núti prolife reholníčky porušiť posvätný sľub

2,282
Kultúra smrti

16. februára 2012 (LifeSiteNews.com) - Sestry života (Sisters of Life), skupina katolíckych rehoľníčok, ktoré skladajú posvätný sľub „chrániť a rozširovať posvätnosť ľudského života,“ hovorí, že podľa nového poistného nariadenia Obamovej administratívy nebudú spadať do  náboženskej výnimky. Táto smernica by ich tak mohla donútiť porušiť svoje sľuby Bohu.

„Táto smernica vážne naruší individuálne a kolektívne náboženské slobody Sestier života a miliónom ďalších ľudí, tým, že nás budú nútiť platiť za interrupčné lieky, sterilizáciu a umelé oplodnenie, proti nášmu svedomiu,“ povedali sestry vo štvrtkovom vyhlásení.

Cirkevný poriadok hovorí, že špeciálny štvrtý sľub je „v srdci našej identity cirkevnej komunity a je hlbokým vyjadrením náboženskej a duchovnej oddanosti každej z nás. Táto nová smernica nevenuje pozornosť nášmu právu na život podľa našich sľubov.“

„Keďže nie sme ani zamestnávatelia ani zamestnanci žiadnej cirkevnej inštitúcie, nemôžeme dokonca využiť ani "náboženskú výnimku" zahrnutú v nových reguláciách a ani "kompromis",“ povedali sestry. „Vo výsledku by mohla táto smernica donútiť úplne každého jednotlivca Sestier života porušiť svoje cirkevné sľuby.“

„V našom prípade by sa do dalo prirovnať k zákonu, ktorý by vyžadoval od manželov, aby porušili svoje manželské sľuby - nemysliteľné narušenie posvätného sľubu.“

Sestry života boli založené v roku 1991 kardinálom Johnom O’Connorom z New Yorku, silným odporcom interrupcií.

Táto cirkevná skupina sa radí medzi nespočetné množstvo katolíckych univerzít, nemocníc a charitatívnych spolkov, ktoré nie sú chránené náboženskou výnimkou v tejto smernici. Prezident Obama minulý piatok povedal, že by túto smernicu „upravil“ prinútením poskytovateľov zdravotného poistenia poskytovať cirkevným zamestnancom kontrolu pôrodnosti „zadarmo“. Tento návrh sa však stretol s kritikou v katolíckych kruhoch, vrátane amerických biskupov, ako ďaleko nedostatočný.

Hoci sestry povedali, že sú hrdé na svoje americké dedičstvo, „teraz sme postavené pred rozhodnutie vlády, ktoré nie je iba vážnou urážkou náboženskej slobody a práv na svedomie každého občana USA, ale osobitým spôsobom aj urážkou každej sestry života.“

„Jediným riešením pre toto narušenie práv je zrušenie smernice Ministerstva pre zdravotnícke a sociálne služby (Health and Human Services),“ napísali.

„Vyzývame členov Kongresu a exekutívu, aby čím skôr odvolali toto rozhodnutie a pozývame našich spoluobčanov, aby sa s nami spojili v modlitbách a pôste, aby bol náš národ chránený pred týmto veľkým ohrozením slobody.“

DISKUSIA k článku