Show premietaná počas polčasu Super Bowl ,dáva facku rodinám‘, hovorí Parents Television Council

1,535
Kultúra smrti

7. februára 2012 (LifeSiteNews.com) - Organizácia Parents Television Council (PTC) namieta proti nedeľnej show premietanej počas polčasu Super Bowl. V nej vystúpila Madonna Louise Cicconeová spolu so sprievodnou  skupinou spevákov a tanečníkov, ktorých predstavenie zahŕňalo sexuálne narážky, nadávky a najmenej jedno nemravné gesto.

Počas predstavenia v istom okamihu ukázala Hip-Hopová speváčka „M.I.A.“ na kameru stredný prst a skandovala: „Seriem na to“.

„Minulý týždeň National Football League (NFL) oficiálne prisľúbila PTC a americkej verejnosti, že show premietaná počas polčasu Super Bowl bude ,vhodná‘,“ oznámil prezident PTC Tim Winter v tlačovom vyhlásení. „Väčšina rodín by avšak súhlasila, že stredný prst namierený priamo na nich je nevhodný, najmä počas najsledovanejšej televíznej udalosti roka.“

 National Football League mala očakávať vulgárnosť a nevhodnosť show povedal Winters, keďže „oni vybrali takú zostavu účinkujúcich, ktorí mali svoje kariéry postavené na šoku, profánnosti a sexuálnom dráždení.“

„Namiesto zamedzeniu neslušnému materiálu ho umožnili. M.I.A. nehanebne ukázala stredný prst, aby na seba upútala kontroverznú pozornosť a publiku plnému detí povedala: "Choďte do ..."

Winters odmietol ospravedlnenie uverejnené televíznou stanicou NBC, ktorá to nazvala „nevhodné gesto, ktoré bolo odvysielané počas polčasu“ a vyhlásila, že „to bolo spontánne gesto, ktoré náš oneskorený systém neskoro postrehol.“

„Mechanizmus NBC na zachytávanie takéhoto druhu materiálu kompletne zlyhal a televízna spoločnosť nemôže hovoriť, že bola zaskočená,“ povedal Winters. „Prešlo osem rokov od striptízu Janet Jacskonovej a NBC aj NFL veľmi dobre vedeli, čo by sa mohlo stať,“ dodal. Odvolával sa na Jacskonovej slávne „zlyhanie kostýmu“, kedy televíznym divákom obnažila jedno zo svojich pŕs.

„Jednoduché ospravedlnenie znie bezvýznamne po ďalšej facke rodinám, keď NBC pred Najvyšším súdom Spojených štátov vyhlasovalo, že by malo byť povolené vysielať neslušné materiály každého druhu hocikedy počas dňa, dokonca aj vtedy, keď sa pozerajú deti,“ povedal Winters.

 

DISKUSIA k článku