"Zastaralá" viera? Treba zvýšiť záujem.

1,687
Kultúra života

LANCASTER, VEĽKÁ BRITÁNIA, 6. Januára 2012 (LifeSiteNews.com) – V novom pastoračnom liste na tému vzdelanie sa biskup Michael Campbell z Lancasteru pýta, čo má robiť katolícka cirkev ohľadom diecéznych katolíckych škôl, kde väčšina žiakov a učiteľov nie sú katolíci.

Viac ako 80% žiakov niektorých diecéznych škôl v Lancasteri údajne nie sú katolíci a jedna škola, základná škola Svätého srdca v Blackburne podporovaná diecézou, by sa mohla zmeniť na moslimskú pre skoro úplný nedostatok katolíkov, ktorí by ju navštevovali.

Podľa informácie Telegraphu „viac ako 9/10 žiakov škôl boli pred desiatimi rokmi katolíci, ale tento počet prudko klesol na len 3% v tomto roku.“

„Je správne alebo obhájiteľné očakávať, že naša populácia navštevujúca bohoslužby v počte 21 000 ľudí podporí naše školy, v ktorých často väčšina žiakov a niekedy učitelia nie sú praktizujúci kresťania?“ Spýtal sa biskup Campbell. „Nie je čas prijať, že viac nemôžeme podporovať školy, ktoré sú katolícke, len na papieri?“

Biskup Campbell vo svojom pastoračnom liste farnostiam napísal, že musia „odpovedať na niektoré náročné otázky, ktoré budú len narastať, čím dlhšie ich budeme odkladať.“

„Cirkev prežíva obdobie veľkých zmien,“ poznamenal, „keď sa kresťanstvo mení z náboženstva, ktorého sa väčšina držala pre sociálny dohovor späť na nasledovníctvo zámerne vybraté niektorými, ale nie všetkými. Vybraté veriacimi z presvedčenia.“

Všimol si, že len jednu generáciu dozadu „farnosti v nádherných štvrtiach...oplývali veľkými mladými rodinami,“ ale teraz sú „tiché a prázdne“, kým sa zdá, že tie v odľahlých oblastiach „prospievajú.“

"Tvárou v tvár niekoľkým kňazom a malým kongregáciám, kde majú byť v budúcnosti naše farnosti a školy? Kde sa majú ostatní upevniť a zjednotiť?“ spýtal sa biskup Campbell.

Biskup Campbell tiež požiadal veriacich, aby zvážili „naše misionárske alebo evanjelizačné snahy“ vo svetle výzvy pápeža Benedikta od októbra 2012 sláviť„rok viery“ „pomôcť nám všetkým oceniť vzácny dar viery, prehĺbiť náš vzťah s Bohom a posilniť náš záväzok zdieľať našu vieru s ostatnými.“

Pozorujúc, že „všetci z nás poznajú niekoho...kto zvykol byť praktizujúcim katolíkom, ale už nie je,“ a pre ktorého odkaz je posolstvo Evanjelia „zastaralé“, biskup povedal, „naša láska a záujem o nich znamená, že majú byť hlavným predmetom našich misionárskych a evanjelizačných snáh, našej energie a zdrojov.“

„Cirkev je tu iba na to, aby evanjelizovala – to znamená budovy, kostoly, farnosti, školy majú hodnotu iba dovtedy, keď pomáhajú cirkvi v misii spásy!“ uzavrel biskup Campbell.

Biskup Malcolm McMahon z Nottinghamu, predseda  Catholic Education Service of England and Wales (Katolíckej vzdelávacej služby Anglicka a Walesu), súhlasí s obavami biskupa Campbella.

„Biskup Michael Campbell položil dôležitú otázku v čase, keď si všetci máme spytovať svoje priority. Cirkev zriadila svoje vlastné školy, pretože ich považuje za privilegované prostriedky podpory ľudskej formácie a vzdelania v katolíckej viere. Ako také, katolícke školy prispievajú k všeobecnému blahu spoločnosti a podporujú cirkevnú evanjelizačnú misiu a sú cennou investíciou do našich mladých,“ vyjadril sa biskup McMahon.

 

DISKUSIA k článku