Epidémia? Problém interrupcie v Srbsku

1,944
Kultúra smrti

BELEHRAD, 20. januára 2012 (LifeSiteNews.com) – Podľa belehradského Inštitútu pre verejné zdravie sa ročne v Srbsku vykoná 23 000 potratov. Avšak správa Southeast European Times (Juhovýchodnoeurópskych Times) tvrdí, že neoficiálne údaje naznačujú, že sa v tejto krajine s 7 miliónov obyvateľov vykoná ročne až 150 000 potratov, čím sa zo Srbska stala krajina s najväčším počtom potratov v Európe.

Aktuálna natalita v Srbsku je 1,44 detí na ženu v porovnaní s európskym priemerom 1,6, čo je stále výrazne nižšie ako 2,1 detí na ženu potrebných pre zachovanie štatistickej populácie.

Od roku 1969, kedy nadobudla platnosť úplná liberalizácia potratu, je potrat na požiadanie dostupný do 10.týždňa tehotenstva a v prípadoch znásilnenia, incestu, psychologickej traumy a socio-ekonomických faktorov do 20. týždňa.

Avšak podľa  SETimes sa na dodržovanie zákona nedbá. Väčšina potratov sa vykonáva na neregulovaných súkromných klinikách a potrat sa stal kultúrnou normou antikoncepcie.

„Pri mnohých ženách v Srbsku, ktoré už porodili, sa potrat vníma ako pravidelný prostriedok antikoncepcie. Nepoužívajú prevenciu, ale podstupujú potrat,“ povedala gynekologička Jovanka Carevic pre SETimes.

Verica Purko, zdravotná sestra na gynekológii v Lekárskom centre v Zajecare povedala agentúrnemu servisu, že veľa žien ignoruje nariadenia ohľadom interrupcie. „ Ženy získavajú falošnú lekársku dokumentáciu, napríklad poznámku od psychiatra, že je duševne labilná, aby jej ukončili tehotenstvo, ktoré už prekročilo 15.týždeň,“ povedala.

Výskum trvalo vysokého počtu interrupcií v Srbsku, ktorý vykonala  Mirjana Rašević z Ústavu pre sociálne vedy na univerzite v Belehrade poukazuje na ľahký prístup k potratu ako základnú príčinu pre veľké rozšírenie interrupcie.

„Veľký počet interrupcií môže byť sčasti vysvetlený skorou liberalizáciou interrupcie,“ napísala Rašević. „Socio-lekárske indikácie sú prijímané ako podklad pre potrat od roku 1952. V roku 1969 bol zákon ďalej liberalizovaný. Potrat bol vtedy dovolený bez akejkoľvek „čakacej doby“ na požiadanie ženy do 10. týždňov tehotenstva a po uplynutí 10 týždňov so súhlasom lekárskej komisie.“

„Od roku 1995 je potrat k dispozícii na požiadanie pre ženy staršie ako 16 rokov namiesto 18 rokov ako to bolo predtým. Za účelom potratu ide žena priamo ku gynekológovi, ktorý má zákonnú povinnosť vykonať túto procedúru,“ tvrdí správa.

Rašević tiež poznamenala, že existuje rozpor medzi oficiálnymi a skutočnými počtami potratov.

„Od roku okolo 1990 registrovaný počet vykonaných potratov v Srbsku už nie je hodnoverný, počet registrovaných potratov v neskorších rokoch bol pravdepodobne veľmi podcenený,“ povedala Rašević.

„Zdá sa, že dôvodom pre neúplnú registráciu potratov je, že väčšina uskutočnených potratov bola vykonaná na súkromných zdravotných klinikách, ktoré nie sú v súhrne zahrnuté. Okrem toho pracovníci zdravotníckych centier často podceňujú dôležitosť registrácie potratu. Odhadovaný počet uskutočnených potratov v Srbsku dnes (vrátane Kosova a Metochie) je okolo 150 000 potratov za rok alebo 90,5/ 1000 žien vo veku 15-49,“ vyhlásila výskumníčka.

Štúdia tiež uvažovala o zdravotných následkoch pre ženy, ktoré mali mnohonásobné potraty.

„Niekoľko štúdií v Srbsku ukazuje negatívne následky uskutočnenej interrupcie,“ oznámila Rašević. „ Jedna z najväčších štúdií, ktorá zahŕňala 2359 žien, odhalila, že tie, ktoré podstúpili mnohonásobný potrat, sú vystavené štatisticky významne väčšiemu riziku neplodnosti. Výsledky inej štúdie poukázali, že 45% žien je až dva mesiace po zásahu stále emocionálne a psychologicky postihnutých potratom, ktorý postúpili.“

Srbský sociológ Dragutin Vasic si všimol, že k vysokému počtu potratov prispeli vysoká miera nezamestnanosti, rozvod, nízka úroveň všeobecného zdravotného vzdelania a chýbajúci dohľad zdravotníckych, vzdelávacích a iných inštitúcií.

„O masových potratoch v Srbsku sa už dlho predpokladá, že majú proporcie epidémie,“ povedal pre SETimes.

Správa Mirjana Rašević s názvom „Problém potratov v Srbsku“ je dostupná tu.

DISKUSIA k článku