Červený kríž obhajuje potraty ?

6,613
Kultúra smrti

NEW YORK, 19. decembra 2011 (C-FAM.org) – Nedávno vydaná správa Medzinárodnej federácie Červeného kríža (IFRC) vytvorila obavy, že organizácia môže začať obhajobu práv na potrat.

V sekcii správy o ľudských právach federácia cituje veľmi kritizovaný dokument vydaný  Anandom Groverom, zvláštnym  spravodajcom Spojených národov o práve na zdravie: „Štáty musia urobiť opatrenia, aby zaistili, že legálne a bezpečné služby potratu sú k dispozícii, prístupné a dobrej kvality.“ Správa federácie pokračuje komentárom: „Ale skutočná výzva je zistiť, koľko štátov podľa toho skutočne zmení svoj prístup.“

Toto zvýšilo obavy, že federácia by mohla prípadne vyhlásiť potrat za ľudské právo ako to urobila Amnesty International v roku 2007. Medzi toľkými spormi Amnesty International jednoducho oznámila, že propagácia potratu ako právo bola „prirodzeným“ následkom dvojročnej kampane proti násiliu na ženách.

Na začiatku manažér pre zahraničné vzťahy Federácie povedal pre Friday Fax, že organizácia „definitívne“ nepovažuje potrat za ľudské právo. Gabriel Pictet, manažér zdravotnej jednotky komunity Federácie povedal: „IFRC nezmenila svoj názor na potrat ako ľudské právo. Podľa mojich informácií ho nikdy nemala.“

Pictet povedal, že IFRC citovala vysoko kontroverzný dokument zvláštneho spravodajcu OSN „pretože otázka bezpečného potratu je významná pre verejné zdravie, nespravodlivosť v oblasti zdravia a ľudské práva. Zaistením prístupu k bezpečným potratom radšej ako zilegalizovaním vykonávania potratov, čím sa stanú riskantnými, pravdepodobnosť dosiahnutia 5 rozvojových cieľov tisícročia  (zlepšiť zdravie matky) vzrastie.“

 

IFRC si osvojila rovnaký postoj ako proaborčné skupiny pri Spojených národoch, ktoré stotožňujú „riskantnú“ s ilegálnou interrupciou a odvolávajú sa na medzinárodné dohody o vývoji, aby propagovali legálny potrat. V skutočnosti potrat môže spôsobiť zdravotné problémy matky a dokonca smrť. Okrem toho najnižšia mortalita matiek na svete sa vyskytuje v krajinách, kde potrat je ilegálny, ako Írsko a Chile.

Okrem toho potrat nebol nikdy spomenutý medzi Rozvojovými cieľmi tisícročia.  Členské štáty Spojených národov odmietli termín „reprodukčné zdravie“ medzi Rozvojovými cieľmi tisícročia pri každej príležitosti, keď sa o tom hovorilo, presne, aby sa vyhlo interpretáciám, že to môže zahŕňať potrat.  Kým agentúry OSN začali v roku 2008 tvrdiť, že 5 Rozvojových cieľov tisícročia má za cieľ reprodukčné zdravie, nemohli verejne tvrdiť, že tento cieľ zahŕňa potrat.

 

Pre túto chvíľu Pictet z Medzinárodnej federácie červeného kríža hovorí: „Pretože potrat je otázka osobného svedomia, pre medzinárodnú členskú organizáciu ako Federáciu červeného kríža nemá zmysel venovať sa otázke dlhšie.“

Federácia červeného kríža založená v Ženeve je oddelená organizácia od 150-ročnej Medzinárodnej komisie červeného kríža. Zatiaľ čo Medzinárodná komisia červeného kríža pracuje v konfliktných zónach a dodržiava ženevskú konvenciu z roku 1949, Federácia má stáť v čele v postkonfliktných a nekonfliktných  humanitárnych stavoch núdze.

Obidve organizácie Medzinárodná federácia červeného kríža a Medzinárodná komisia červeného kríža sú časťou Hnutia červeného kríža, ktorého misia je „zmierniť ľudské utrpenie, ochrániť život  a zdravie a podporovať ľudskú dôstojnosť zvlášť počas ozbrojených konfliktov a iných núdzových stavov.“

DISKUSIA k článku