OSN sa pohráva s eutanáziou: Chystá zmluvu o starnutí

1,266
Kultúra smrti
New York, 29. September (C-FAM) Svätá Stolica odsudzuje pokusy uznať eutanáziu ako právo na zdravotnú starostlivosť. Delegácie Latinskej Ameriky a Karibiku počas dvoch stretnutí žiadali o novú zmluvu OSN ohľadom práv starších ľudí.

Počas výboru pre Ľudské práva v Ženeve sa predstaviteľ Svätej Stolice vyjadril, že jeho delegácia má „veľké výhrady“ voči spisu, ktorý zahŕňal problematiku „samostatnosti pacientov v zmysle rozhodnutí ukončiť svoj život.“ Vyzýval doktorov a vedcov, aby odolávali „praxi, ktorá skracuje život starších a chorých, pretože to sú pokusy, ktoré sa nakoniec ukazujú ako rôzne formy eutanázie.“

Počas Pracovnej skupiny o starnutí v New Yorku niekoľko krajín vyjadrilo nesúhlas v otázke, či nová zmluva ochráni starších najlepšie ako sa dá. USA navrhlo zvolenie špeciálneho spravodajcu. EÚ navrhlo návrat k už existujúcemu zmluvnému systému, ktorý sa skladá z volených výborov.

Delegáti na oboch stretnutiach čelili faktu, že v roku 2050 budú na svete dve miliardy starých ľudí. V roku 2002 ich bolo 600 miliónov. Podľa projekcií OSN percento starších ľudí vo všetkých krajinách rastie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Izrael, v ktorom zaznamenali najrýchlejšie starnutie populácie na svete, zdôrazňoval potrebu zachovať nezávislosť a autonómiu ľudí. Najstarší národ na svete – Japonsko naliehalo, aby reakcie boli prispôsobené situáciám jednotlivých krajín, navrhované v spolupráci s verejnosťou, súkromným sektorom, a zároveň aj so samotnou starnúcou populáciou. Ani Izrael ani Japonsko nepodporili špecifickú rolu pre OSN.

India nariekala nad „postupným, ale definitívnym koncom spoločných rodinných systémov,“ z čoho vyplýva, že „veľké množstvo rodičov sa dostáva do situácie, že ich rodiny nie sú schopné sa o nich postarať. Táto situácia ich vystavila nedostatočnej emocionálnej, fyzicke a finančnej pomoci.“ Brazília ostro kritizovala problém násilia voči starším v ich vlastných domovoch.

„Jedna vec  je propagovať starostlivosť a ochranu starších od hrubého zaobchádzania v domácnosti, ale určite to nie je postačujúce, aby sa zabránilo bezpráviu,“ podotýka otec Chris Mahar, doktorantský kandidát katolíckej univerzity Katholieke Universiteit Leuven, so zameraním na eutanáziu. Pre C-FAM Friday Fax[i] povedal, že národy sa tiež potrebujú zaoberať problémom “lekársky asistovanej samovraždy v mene ‘ľudských práv’, pretože inak vysielajú odkaz, že účasť starších v spoločnosti už nie je potrebná, ba dokonca až nevítaná.”

Argumenty proti novej zmluve obsahujú odvolania na lepšie dodržiavanie už existujúcich dohôd o ľudských právach. Odbor Ekonómie a Sociálnych záležitostí OSN spravuje Program starnutia, a úrad Vysokého Komisára pre Ľudské práva tvrdí, že sa zaoberá „početnými diskrimináciámi“, vrátane vplyvu vyššieho veku na uplatňovanie už uznávaných práv.

Americká neziskovka AARP[ii] argumentuje, že podobné programy nie sú postačujúce a nová dohoda je potrebná na „udávanie smeru novým zákonom“. AARP bola jedna z organizácií, ktoré lobovali za vytvorenie pracovných skupín, ktoré boli zriadené v decembri 2010.

Poznámky:
[i] C-FAM je inštitút, ktorý monitoruje sociálnu politiku v OSN a podobných organizáciách. Je to nestranícky, neziskový výskumný inštitút, ktorého cieľom je obnova správneho chápania medzinárodného práva/zákonov, ochrana štátnej nezávislosti a dôstojnosti ľudskej osoby. Friday Fax je ich spravodajstvo, ktoré ako jediné informuje o sociálnych konzervatívnych správach z OSN centrály v New Yorku. Prispievateľmi sú členovia C-FAM, ktorí sa osobne zúčastňujú na stretnutiach a konferenciách OSN. http://www.c-fam.org/

[ii] AARP – American Association of Retired Persons, alebo Americká Asociácia Dôchodcov je nezisková, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje svojim členom rôzne zľavy, produkty a služby (vrátane zliav na lieky a zdravotné poistenie). Organizácia je známa aj tým, že je dlhodobo podporovaná farmaceutickými firmami. http://www.aarp.org

DISKUSIA k článku