Vláda Veľkej Británie si vytvára databázu „homofóbnych“ a „rasistických“ základoškolákov

1,706
Kultúra smrti

Londýn, 15. septembra, 2011 (LifeSiteNews.com) - Vláda si zaznamenáva do databázy už trojročné deti označované za „rasistické“ alebo „homofóbne“  pre používanie slov, ktoré sú učiteľmi chápané ako politicky nevhodné.

V rokoch 2008 a 2009 bolo podľa údajov získaných organizáciou za občianske slobody Manifesto Club ohlásených 29 659 incidentov týkajúcich sa detí v predškolskom veku. Tieto deti boli monitorované podľa nariadení Labouristickej strany pre „neznášanlivé reči“.

V zaznamenaných incidentoch bolo napr. ako žiak nazýval svojho spolužiaka „brokolicová hlava“, čo bolo posúdené za rasistické. Bola tam aj ďalšia „homofóbna“ roztržka medzi základoškolákmi, ktorí nazývali jeden druhého „gej“ a „lesba“. Iný žiak bol považovaný za homofóbneho, pretože povedal, že úloha bola „ pre buzíka“.

Okolo 95% ohlásených incidentov sa týkalo iba nadávania samotného bez akéhokoľvek fyzického kontaktu a násilia.

V správe Manifesto Club žiada, aby boli zrušené nariadenia na nahlasovanie „neznášanlivých rečí“, tvrdiac, že tieto postupy „zľahčujú reálne problémy rasizmu a homofóbie a nerobia nič pre "vznešený cieľ rovnosti" .“

„Mezdi rasistickým násilím a roztržkami na ihrisku je priepastný rozdiel - zmazávanie tohto rozdielu nerobí nič užitočného proti rasovej diskriminácií.“

Celkovo 34 tisíc detí bolo podľa slov správy Daily Mail „kvôli pravidlám proti šikane v podstate označených za bigotné.“ Oznámenia, ktoré sú školy a štátni úradníci povinní evidovať, sú archivované, a teoreticky by mohli byť prístupné univerzite či budúcemu zamestnávateľovi  pri vstupe na vysokú školu a do zamestnania.

Podľa Daily Mail, ministerstvo školstva odpovedalo na správu hovoriac: „Rodičia očakávajú, že riaditelia budú mať veľmi tvrdý prístup ku každému neprístojnému správaniu a budú odstraňovať šikanu - preto rozširujeme disciplinárne právomoci učiteľov.“

„Je na školách samotných, aby uplatňovali svoj vlastný zdravý rozum a odborný úsudok o najlepšom spôsobe ako pristupovať a predchádzať šikane.“

„Deti potrebujú miesto na hranie a učenie sa významu slov bez toho, aby boli ohlasované miestnemu školskému orgánu,“ píše sa v správe Manifesto Club. „Tieto postupy sú neprimeraný zásah do obyčajných detských hier a oslabujú schopnosť učiteľov určiť morálny vzor pre deti a učiť ich odlišovať dobré od zlého.“

DISKUSIA k článku