teplomer

 

Čilský prezident sľubuje vetovanie zákonov o ,terapeutickej interrupcii‘

1,398
Kultúra života

15. septembra, 2011 (LifeSiteNews.com) - Podľa lídra čilskej politickej strany Renovación Nacional (Národné obrodenie) čilský prezident Sebastian Piñera deklaroval svoj úmysel vetovať legislatívu pre legalizáciu „terapeutickej interrupcie“, ktorá v súčasnosti postupuje v čilskom senáte.

Carlos Larraín, prezident Renovación Nacional povedal, že Piñera dal na nedávnom stretnutí s jedným z čilských starostov svoju postoj jasne najavo.

Prezident „dal svoj prísľub, že ak by bol interrupčný návrh zákona schválený pod hocijakým názvom, bude ho vetovať,“ povedal Larraín pre čilskú tlač. „Zdá sa mi, že to je pevný prísľub.“

Tri návrhy zákonov zamýšľajúce legalizovať „terapeutickú interrupciu“ boli nedávno schválené zdravotníckou komisiou čilského senátu v hlasovaní 3 ku 2 a očakáva sa, že budú odhlasované v nasledujúcich mesiacoch v celom senáte. Termín „terapeutická interrupcia“ sa používa na označenie interrupcií, vykonaných s údajným úmyslom pomôcť psychickému a telesnému zdraviu matky a môže byť použitý na ospravedlnenie prakticky každej interrupcie.

Navyše, okrem silnej katolíckej opozície voči tomuto návrhu zákona, požiadala ešte aj veľká skupina evanjelikálnych protestantov v mene Evanjelikálnej cirkvi prezidenta, aby sa postavil proti takejto legislatíve.

Evanjelikáli odkázali  Piñerovi, že: "všetky návrhy zákonov, ktoré napádajú rodinu, nepovedú k ničomu dobrému" , mali tým na mysli návrh zákona o „terapeutickej interrupcii“.

Prezidentovi Piñerovi bolo tento rok v marci odovzdané ocenenie International Protect Life Award (Ocenenie za medzinárodnú ochranu života) koalíciou pro-life skupín. Počas svojej vlády stále ochraňoval právo na život.

DISKUSIA k článku