Ruský prezident podpísal zákon nariaďujúci pridanie zdravotných varovaní na potratové reklamy

4,230
Kultúra života

MOSKVA, 19. Júl, 2011 (LifeSiteNews.com) – Dmitrij Medvedev, prezident Ruskej Federácie, podpísal nový zákon, ktorý vyžaduje, aby reklamy na potraty obsahovali zdravotné varovania a vysvetlenie zdravotných rizík spojených s procedúrou. Zákon vyžaduje, aby 10 percent reklamy bolo vonované popísaniu rizík a taktiež zakazuje vykresľovanie potratu ako “bezpečnej zdravotnej procedúry.”

Zákon zahŕňa aj ustanovenie, že ženy, ktoré si nechcú ponechať dieťa, ho môžu dať do starostlivosti centier pre adopciu. Zákon bol podpísaný 14. júla a  nadobudne platnosť o 30 dní od podpísania.

Ďalšie obmedzenia potratov sa podľa očakávaní budú schvaľovať v Dume na jeseň. Tieto obmedzenia by mali zahŕňať dvojtýždňovú čakaciu dobu na potrat a požiadavku na súhlas manžela/partnera. Zvažované je aj vyradenie potratov zo zdravotníckych procedúr, hradených zdravotným systémom štátu.

Informácie z vládnej internetovej stránky hovoria, že zákon je “zameraný najmä na ochranu zdravia žien a nariaďuje tvorcom reklám zahrnúť varovanie o nebezpečenstve umelého ukončenia tehotenstva pre zdravie ženy a o možných škodlivých následkoch procedúry, vrátane neplodnosti.”

Pokiaľ nebudú schválené ďalšie obmedzenia, potrat na požiadanie (do dvanásteho týždňa tehotensta) ostane legálnym a bude aj naďalej hradený štátom.

Ruská vláda podniká kroky k ustáleniu národnej potratovosti, ktorá je považovaná za najvyššiu na svete. Zatiaľ čo oficiálne vládne štatistiky ukazujú, že sa potratovosť znižuje, ruské ženy majú stále v priemere sedem potratov za život. Oficiálny počet potratov v roku 2009 bol 1,3 milióna, ale je známe, že skutočné číslo je oveľa vyššie.

Podľa štatistík zozbieraných OSN, ostáva ruská potratovosť najvyššou na svete s 53,7 na 1000 žien. Toto číslo by sme mohli porovnať s Čínou, ktorá má silne presadzovanú politiku jedného dieťaťa a potratovosť 24,2 na 1000, alebo s komunistickou Kubou a jej 24,8 na 1000. Vysoká potratovosť trápi aj mnohé ďalšie post-komunistické krajiny ako Kazachstan s 35.0 na 1000, Estónsko s 33, Bielorusko s 31.7, Lotyšsko s 27.3 a Maďarsko s 23.4.

Štatistiky post-komunistického Ruska, vykresľujú národ, ktorý čelí masívnemu demografickému kolapsu.

Obyvateľstvo Ruska dosiahlo vrcholný počet pri 150 miliónoch v roku 1991, tesne pred rozpadom Sovietskeho Zväzu. Odvtedy počet obyvateľov stabilne klesá. Napriek nedávnym vzostupom je miera rastu populácie stále v záporných číslach na -0,47 percent. Celková pôrodnosť stagnuje na 1,42 detí na ženu, čo je hlboko pod úrovňou reprodukcie pre rozvinuté krajiny  - 2.1. Priemerný vek žien v Ruskej Federácii je 41,9 rokov. OSN v roku 2005 varovalo, že ak sa veci nezmenia, môže Ruská populácia do roku 2050 klesnúť o tretinu.

Vysoká potratovosť je v Rusku sprevádzaná hroznými podmienkami aj v ďalších oblastiach. Kvôli zlým ekonomickým podmienkam, vzostupu organizovaného zločinu a otvoreniu medzinárodných hraníc sa Rusko stalo jedným z najväčších zdrojov obchodovania s ľuďmi, najmä ženami a deťmi, ktoré sú predávané do nútenej prostitúcie. Medzinárodné agentúry hlásia, že západné Rusko, najmä Petrohrad je bežnou destináciou pre mužov zo Severnej Ameriky a Západnej Európy pre detský “sex turizmus.”

Svetová zdravotná organizácia hlási, že Rusko má druhú najvyššiu mieru samovrážd na svete. So 72,9 mužskými samovraždami na 100,000 obyvateľov sa nachádza za Litvou so 73,7 mužov zo 100,000. Miera samovrážd odzrkadľuje potratovosť, s najvyššími mierami nachádzajúcimi sa v krajinách bývalého sovietskeho bloku: Estónsko 64,3 mužov zo 100,000 spácha samovraždu, Lotyšsko 59,5, Kazachstan 51,9, Maďarsko 49,5, Bielorusko 48,7 a Slovinsko 48,0.

Rusko tiež trpí jednou z najvyšších rozvodovostí - 3,36 na 1,000 ľudí, hneď za Spojenými Štátmi a Puerto Ricom, nasledované Spojeným Kráľovstvom.

DISKUSIA k článku