Právo na sex ako základné právo mladých ľudí

1,584
Kultúra smrti

NEW YORK, 7. júla (C-FAM) – Medzinárodná federácia Plánované rodičovstvo vydala pred mládežníckou konferenciou OSN na konci tohto mesiaca dve nové publikácie o interrupcii a sexuálnych právach pre mladých. Nové dokumenty sú poslednou časťou väčšej kampane organizácie zameranej na teenagerov a staršie deti.

Príručka o sexuálnych právach „Exclaim!” (Zvolaj) vyzýva na väčšiu ochranu sexuality a pohlavia pod zámienkou medzinárodného práva. „Vláda musí rešpektovať, chrániť a napĺňať všetky sexuálne práva mladých ľudí,“ tvrdí publikácia.

Príručka je označená ako pomôcka mladým ľuďom na obranu svojho práva na sex.

Hoci žiadne právo na sex alebo sexuálne potešenie neexistuje v záväzných medzinárodných dokumentoch, Príručka ponúka zoznam ľudských práv v existujúcom medzinárodnom práve a vysvetľuje ako ich vnímať cez optiku sexuality. Pod právom „vedieť a učiť sa” Plánované rodičovstvo zahŕňa „ukončenie sexuálnych výchovných programov iba o abstinencii a podporu všeobecného sexuálneho vzdelávania založeného na informáciách.”

Všeobecné sexuálne vzdelávanie, ako je definované v príručke Medzinárodnej federácie Plánované rodičovstvo, presahuje biológiu, pretože zahŕňa ideológiu o pohlaví, identite a spôsobe života. Príručka tvrdí, že „zabezpečenie, že všetci mladí ľudia porozumejú, že majú právo na sexuálny pôžitok a ako zažiť rôzne formy sexuálneho potešenia, je dôležité pre ich zdravie a blaho.“

Príručka tiež zahŕňa niektoré protirečenia. Cituje dohovor OSN o právach dieťaťa, článok 5, ktorý tvrdí, že „zmluvné strany majú rešpektovať zodpovednosť, práva a povinnosti rodičov.” Avšak v príručke sa tvrdí, že rodičia a štát sú legálne zodpovední za poskytnutie svetonázoru a hodnoty, ktoré sú príznačné pre Medzinárodnú federáciu Plánované rodičovstvo. Príručka žiada liberalizovanú interrupciu, samoidentifikáciu (radšej ako určenie na základe biológie) pohlavia na dokladoch totžnosti, neobmedzený prístup k antikoncepcii a rôzne iné sporné žiadosti.

Druhá publikácia, interrupčný denník „I Decide” poskytuje príbehy mladých žien snažiacich sa o interrupciu, ako aj grafické opisy sexu, detailné rady ako predísť tehotenstvu a ako teenageri môžu obísť nesúhlas rodičov.

Publikácia informuje mladé ženy: „Ak samé použijete liek Misoprostol, radíme vám tabletku pri požití umiestniť pod jazyk. Týmto spôsobom nikto nebude schopný povedať, či ste použili liek na vyvolanie potratu, kým im to nepoviete sami.”

Americká vetva Plánovaného rodičovstva sa nedávno dostala pod verejný dohľad pre svoju klamlivú a ilegálnu taktiku jednania s mladistvými.

Minulý rok boli dievčenskí skauti zapletení do sporu, pretože iná sexuálna príručka Plánovaného rodičovstva nazvaná „Zdravé, šťastné a rozpálené” bola distribuovaná na ich akciách počas Konferencie o postavení žien. Sexuálna príručka zameraná na mladých žijúcich s HIV/ AIDS odporúča masturbáciu, sex pod vplyvom drog a alkoholu ako aj neodhalenie svojej choroby partnerovi.

Medzinárodná federácia Plánované rodičovstvo je multimiliónová organizácia poberajúca príspevky z Populačného fondu OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie. Organizácia urobila zo sexuálnych práv mladých jednu zo svojich hlavných prioritných oblastí.

DISKUSIA k článku