Francúzi schválili EXPERIMENTOVANIE na nenarodených deťoch

1,541
Neutral

 

24. Jún, 2011 (LifeSiteNews.com) - Po zdĺhavom procese prijal Francúzsky parlament revíziu Bioetického zákona z roku 1999, prinášajúc zmeny, ktoré uľahčia vykonávanie výskumu na embryách a eugenických prenatálnych testov. Niektoré z najhorších aspektov zákona, podľa pôvodného návrhu vlády a špecializovaných komisií Národného zhromaždenia a senátu však boli po zdĺhavých diskusiách zamietnuté.

Hlasný odpor a lobby zo strany pro-life organizácií ako “Alliance pour les droits de la vie” (Alliance pre právo na život), “Fondation Jérôme-Lejeune”, a pro-life skupín, ktorých januárový “Pochod za život” pritiahol neslýchaný počet účastníkov, zohrali svoju rolu. Rovnako ju, bez pochyby zohrali aj početné vigílie slúžené vo Francúzskych kostoloch v novembri a opäť minulý mesiac v Paríži.

Množstvo internetových petícií za práva embryí a proti vykonávanej eugenike tiež prilákalo tisíce a tisíce podpisov počas vývoja zákona.

Počas parlamentných diskusií prebojovalo národné zhromaždenie svoj konzervatívnejší postoj. Výskum na embryách ostane s malými výnimkami v princípe zakázaný.

Senát, vrátane vedúceho komisie, Alana Minona, ktorý upravil pôvodný text, sa priklonili k opačnému prístupu: všeobecná autorizácia deštruktívneho výskumu na embryách s obmedzeniami. Kardinál André Vingt-Trois, Parížsky arcibiskup, to pomenoval ako “úpadok civilizácie.” Koncom mája odsúdil “bezohľadné a nehrdinské zrieknutie sa” zodpovednosti Senátorov, ktorí by za takéto ustanovenie hlasovali.

Senát to ale napokon urobil.

Nakoniec hlasoval v prospech kompromisnej verzie 170 hlasov ku 157 (Alan Minon hlasoval proti, čo bol zriedkavý ťah). Text bol s rovnakými pravidlami schválený zhromaždením v utorok 94 hlasmi ku 68 (väčšina z 577 predstaviteľov nehlasovala).

Nový zákon nadobudne platnosť, ako náhle bude podpísaný kompetentnými ministrami a vydaný vo Francúzskom úradnom vestníku.

Nový zákon chráni symbolický zákaz výskumu na embryách. Avšak výnimky, ktoré musia splniť rad kritérií určených zákonom, budú posudzované agentúrou “Agence de biomédecine” (Biomedicínska agentúra). Táto organizácia avšak dáva takémuto druhu výskumu prednosť a bola kritizovaná pro-life organizáciami za to, že je zároveň sudca a aj zaujatá strana.

Použité budú iba embryá, ktoré nie sú súčasťou “rodičovského projektu” po in vitro oplodnení a ktorých rodičia dajú súhlas s deštruktívnym výskumom.

Na základe práva, bude povinné poskytovanie informácií o prenatálnych testoch všetkým čakajúcim mamičkám. Ženy budú mať možnosť odmietnuť tieto testy, ale tlak na vykonávanie eugenických potratov je zo strany lekárov aj spoločnosti obrovský.

Organizácie za práva hndicapovaných a špeciálne ľudí s Downovým syndrómom, tvrdia, že sú sklamaní. Pri deväťdesiatich šiesich percentách nenarodených detí s pozitívnymi testami na Downov syndróm je už teraz vykonávaný potrat.

Ostatné body nového zákona zahŕňajú regulácie odberu a skladovania pupočníkovej krvi. Taktiež je uvedené, že darcovstvo vajíčok alebo spermií bude otvorené pre všetkých dospelých ľudí. Gynekológovia budú musieť “pravidelne informovať” svojich pacientov o darcovstve vajíčok.

In vitro oplodnenie (IVF) bude dostupné pre všetky páry, zosobášené aj nezosobášené a   bez podmienky, aby spolu dovtedy boli aspoň dva roky, ako tomu bolo doteraz. Na druhej strane bude IVF a iné umelé metódy prokreácie poskytované iba v prípadoch, keď bude preukázaná skutočná neplodnosť páru, vynímajúc tým homosexuálne páry. V záujme matiek aj detí bolo náhradné materstvo zavrhnuté už od začiatku.

Mohlo to byť oveľa horšie. Debata však ukázala, že rozpor medzi kultúrami života a smrti začína byť radikálnejší. Zástupcovia pro-life hľadiska boli tvrdo označovaní za posluhovačov katolíckej cirkvi, čo je podľa niektorých zástupcov neodpustiteľný “hriech”: náboženstvo definitívne nie je vo Francúzskom parlamente vítané. A prirodzené práva sú spojované s náboženstvom.

DISKUSIA k článku