Vatikán kritizuje OSN za jej sexuálnu a "eugenickú" politiku.

1,460
Kultúra života

New York, 17. Jún, 2011 (LifeSiteNews.com) Ostrými slovami sa prihovoril OSN zástupca Vatikánu zdôrazňujúc a vysvetľujúc oficiálne stanovisko Katolíckej Cirkvi. Vatikán reagoval na prijatie Politickej Deklarácie o HIV/AIDS.

„Svätá Stolica odmieta používanie terminológie ako „riziková populácia“ a „populácia zvýšeného rizika“, pretože z ľudí robia predmety a vytvárajú nesprávny dojem, že niektoré typy nezodpovedného správania sú istým spôsobom morálne prípustné,“ povedal arcibiskup Frances Chullikatt, Stály Pozorovateľ Svätej Stolice, prítomnému medzinárodnému spoločenstvu.

„Svätá Stolica neschvaľuje používanie kondómov alebo iných predmetov ako súčasť programov na prevenciu HIV a AIDS. Taktiež neschvaľuje vzdelávacie programy o pohlavnom styku a sexualite,“ pokračoval. „Programy na prevenciu a vzdelávanie o ľudskej sexualite by sa nemali zameriavať na presviedčanie sveta, že riskantné a nebezpečné správanie je súčasťou prijateľného životného štýlu. Naopak, mali by sa zamerať na vyhýbanie sa rizikám, čo je eticky aj empiricky správne.

Zdržanlivosť pred svadbou a vernosť počas manželstva, vraví arcibiskup, je „jedinou bezpečnou a úplne spoľahlivou metódou“ prevencie HIV. Zdržanlivosť a vernosť teda musia byť „základom akejkoľvek diskusie o prevencii a podpore.“

„Svätá Stolica neuznáva takzvanú snahu na ´znižovanie škôd´ súvisiacu s užívaním liekov,“ pokračoval arcibiskup Chullikatt na plenárnom zasadaní. Keďže tieto snahy sú „proti dôstojnosti tých čo trpia závislosťou, nemôžu „liečiť a ani vyliečiť, ale skôr podporujú mentalitu, že sa obeť nemôže závislosti zbaviť.

„Týmto ľuďom,“ ako arcibiskup ďalej vysvetľoval, „treba poskytnúť potrebnú duchovnú, psychologickú a rodinnú podporu, aby sa oslobodili od závislosti a obnovili svoju dôstojnosť. Treba ich podporiť, aby sa začlenili do spoločnosti.“

Arcibiskup tiež hovoril o prostitúcii zdôrazňujúc, že Cirkev odmieta pomenovanie „sexuálny pracovníkov“ ako charakteristiku osoby zapletenej do prostitúcie.“ Takáto definícia, podľa Chullikatta, vyvoláva „nesprávny dojem, že prostitúcia by nejakým spôsobom mohla byť formou riadneho zamestnania.“

„Prostitúcia sa nemôže oddeliť od problému stavu a dôstojnosti osôb; vlády a spoločnosť nesmie akceptovať takúto dehumanizáciu a objektivizáciu osôb.“

„Čeliť chorobám HIV a AIDS,“ zakončil arcibiskup, „treba spôsobom a prístupom založenom na hodnotách. Spôsob, ktorý poskytuje potrebnú starostlivosť a morálnu podporu už nakazeným, a ktorý propaguje život v súlade s normami prirodzeného morálneho zákona, spôsob, ktorý plne rešpektuje vrodenú dôstojnosť ľudskej osoby.“

DISKUSIA k článku