Na milióny nenarodených dievčatiek čaká v Indii potrat

4,508
Kultúra smrti

NEW DELHI, 24. máj 2011 (LifeSiteNews.com) - Napriek existujúcim zákonom, ktoré zakazujú testy na určenie pohlavia, nedávna štúdia odhalila, že počet potratov v Indii, ak ide o ženského potomka, stále rastie.

Výskumníci brali do úvahy údaje o deťoch od 0-6 rokov a to pri sčítaní ľudu v rokoch 1991, 2001 a 2011.

Podľa sčítania v roku 1991 bol pomer dievčat 934 na 1000 chlapcov. V roku 2001 tento počet klesol na 927 a štatistika pre rok 2011 hovorí o 914 dievčatách pod 6 rokov.

Výskumníci tiež odhalili, že pomer pohlavia v poradí druhých narodených detí v domácnosti, kde sa prvé narodilo dievča, klesol z 906 v roku 1990 na 836 v roku 2005.

Štúdia, ktorá vyšla v britskom lekárskom časopise Lancet odhaduje, že za posledné 3 desaťročia došlo v Indii ku viac ako 12 miliónom potratov. Za kľúčový dôvod sa považuje rastúca prosperita krajiny a zvyšovanie gramotnosti. 

"V rozmedzí rokov 1980-2010 bolo v krajine vykonaných od 4 do 12 miliónov potratov, z toho za posledné desaťročie 3 až 6 miliónov. Znamená to, že problém neustále narastá," skonštatoval Dr. Prabhat Jha, z Cetnra pre výskum globálneho zdravia na univerzite v Toronte, ktorý je zároveň hlavným autorom štúdie. 

Dr. Jha ďalej poznamenal, že ultrazvuk, ktorý je ľahko dostupný ženám z vysoko postavených rodín vedie k nárastu potratov na základe pohlavia. Špeciálne v prípadoch, keď prvé dieťa bolo dievča.

Indické rodiny premýšľajú tak, že ak príroda nadelí prvého chlapca, neurobia nič. Ak je to však dievča, mali by pri ďalšom tehotenstve využiť ultrazvuk a v prípade očakávania ďalšieho ženského potomka zvoliť potrat.

Uprednostnenie mužského potomka sa medzi bohatými a chudobnými nelíši. Lepšie zabezpečenie však dostanú chlapci, ktorí sa narodia do bohatých rodín.

 "S výrazným poklesom veľkosti indických rodín ženy stále viac vyhľadávajú potraty pri očakávaní ženského potomka, pri druhom, prípadne ďalšom tehotenstve, s cieľom zabezpečiť, aby bol do budúcna v domácnosti aspoň jeden chlapec." 

Štúdia s názvom “Trends in selective abortions of girls in India” je dostupná na webovej stránke časopisu Lancet.

DISKUSIA k článku