70381.jpg

Otec Marián Kuffa: „Naši bratia liberáli sú nezodpovední ľudia"

452
Kultúra života

Cirkevná hierarchia rímsko-katolíckeho kléru síce prostredníctvom biskupa zakázala obľúbenému kňazovi Mariánovi Kuffovi účasť na verejných modlitbách za život v Bratislave, nedokázala však umlčať jeho hlas. V emotívnej kázni v oravskej Rabči sa Marián Kuffa vyjadril k pokryteckej liberálnej ideológii, ktorá hlása fyzické zabíjanie života prostredníctvom potratov, morálne zabíjanie tradičnej rodiny prostredníctvom dženderizmu, ako aj fyzické zabíjanie starých ľudí, no už aj detí, prostredníctvom eutanázie.

Marián Kuffa otvorene vytkol prezidentke Čaputovej, že napomáhaním šírenia vírusu dženderizmu prostredníctvom tzv. Istanbulského dohovoru pácha velezradu a vlastizradu. Za svoje slová je otec Kuffa ochotný hoci aj hneď nastúpiť do basy, ale na svojom postoji trvá a chce, aby to počul celý národ – „pani prezidentka pácha velezradu a vlastizradu“ ak podporuje ideológiu gender a vie o jej škodlivosti. Ak ale netuší, že takto škodí, tak je to zavinená nevedomosť, pretože má 340 odborných poradcov a keď je naozaj matkou nášho národa, musela by bez otáľania odmietnuť Istanbulský dohovor.

Marián Kuffa priznal, že v tínedžerskom veku tiež inklinoval k liberalizmu, pokým ho životné skúsenosti nevyliečili z tejto naivity. V reminiscencii na svoj príbeh 17-ročného chlapca, ktorý sa v nevedomosti zahrával z nevybuchnutou bombou z druhej svetovej vojny, Marián Kuffa poukázal na nezodpovednosť našich bratov liberálov, ktorí sa rovnakým spôsobom zahrávajú a berú bomby do ruky. Aj preto by ľudia podľa Mariána Kuffu nemali vo voľbách voliť liberálov, keďže títo ľudia berú do rúk bomby, ktoré zabíjajú náš národ prostredníctvom potratov, dženderizmu a eutanázie. Dôkazom našej kresťanskej lásky k liberálom by malo byť to, že aj v ich vlastnom záujme ich nebudeme voliť, vyzval Marián Kuffa veriacich vo svojej kázni.

Marián Kuffa je pripravený čeliť aj tomu, že ho za jeho slová možno budú chcieť zavrieť. Pani prezidentka Čaputová má teraz možnosť ukázať, či je matkou nášho národa, alebo nie. Pokiaľ Mariána Kuffu za jeho slová zavrú, bude to z ich strany pomsta. Marián Kuffa sa väzenia nebojí a je pripravený zdieľať život z väzňami, keďže potom sa bude musieť režim v base postarať o neho, tak ako sa dnes Kňaz Kuffa na svojej fare stará o sociálne odkázaných ľudí. Ak sa režim utešuje tým, že mu v base zalepia ústa, musí počítať s tým, že Kuffovo mlčanie z basy bude najväčším výkrikom adresovaným Slovákom, aby sa nevzdávali a nedopustili Sodomu a Gomoru na Slovensku.

Gabriel Gačko

DISKUSIA k článku