Hands_of_a_spiritual_woman_holding_burning_smoking_Sage_Smudge_stick__smudging_810_500_75_s_c1.jpg

Škola núti žiakov zúčastňovať sa vydymovacieho rituálu. Kresťanská matka prehrala súd.

754
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Škola požaduje od detí, aby sa zúčastňovali vydymovacieho rituálu, počas ktorého je vháňaný dym z horiacej paliny do tried a do všetkých priestorov, kde sa zdržiavajú žiaci. 

Hlavný súd Britskej Kolumbie (B.C.) začiatkom januára rozhodol, že školy majú právo požadovať od detí, aby sa zúčastňovali náboženských, či spirituálnych obradov - ako napríklad aj vydymovacích obradov, pochádzajúcich z kultúry pôvodných národov -  a to aj napriek námietkam rodičov, že ide o výslovne náboženský aspekt "očisty" ducha detí.  

V roku 2015 žiadala škola Port Alberni (B.C.) od detí, aby sa zúčastnili vydymovacieho obradu, počas ktorého bol vháňaný dym z horiacej paliny do tried a do všetkých priestorov, kde sa zdržiavajú žiaci. V liste rodičom škola tvrdila, že tento obrad sa konal so zámerom očisty ducha detí od negatívnej energie. Neskôr sa počas školského roka uskutočňovali na povinnom zhromaždení študentov aj príslušné rituálne modlitby

"Rozhodnutie posudzujeme s ohľadom na ďalšie kroky", tvrdí Jay Cameronová, právna poradkyňa Candice Servatiusovej a manažérka súdnych sporov pri Súdnom dvore pre spory, súvisiace so slobodami zaručenými Ústavou, a to v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu BC z 8. januára 2020. "Je to rozhodnutie, ktoré sklamalo mnohých obyvateľov s určitým náboženským, či kultúrnym pozadím. Každý z týchto obyvateľov má pritom právo, dané Ústavou, slobodne sa rozhodnúť a nepodriadiť sa štátom nanucovanej spiritualite".

V novembri 2019 trvalo týždeň prejednávanie prípadu proti School District 70 v Nanaimo, B.C.  Centrum pre súdne spory reprezentovalo matku Candice Servatiusovú, ktorej deti  boli donútené zúčastniť sa náboženského, či spirituálneho obradu v Základnej škole Johna Howitta (JHES), a to bez jej vedomia, či súhlasu. Svedkovia Generálnej prokuratúry B.C. a Nuu-chul-nuth kmeňovej rady, ktorí intervenovali v prípade, počas krížového výsluchu dosvedčili, že s praxou pôvodných národov je nezlučiteľné, aby bol niekto nútený nechať sa vydymovať proti svojej vôli a že v triedach, kde sa učí o pôvodných obyvateľoch nie je "nevyhnutné" robiť očistné obrady.  

Napriek tomu, že je to tak, obdržala pani Servatiusová v septembri 2015 list od riaditeľa JHES v Port Alberni, ktorú navštevujú jej dve deti. List informoval rodičov, že v JHES sa uskutoční "Tradičná očista ´Nuu-chah-nulth´ tried a študentov", ktorú vykoná ´príslušník kmeňa Nuu-chah-nulth´ vo všetkých triedach školy. V liste sa neuvádzal žiadny dátum, kedy sa má táto očista konať. Pojem ´Nuu-chah-nulth´ sa používa ako súhrnný názov pre 15 kmeňov, v ktorých na juhozápadnom pobreží ostrova Vancouver žijú ešte potomkovia pôvodných obyvateľov. List zo školy naznačuje aj špecifickú vieru Nuu-chah-nulth: "všetko je jednotné; všetko je prepojené" a "všetko má ducha". V liste sa detailne popisuje, ako očistný rituál "očistí" triedu od "energie" a ako očistí "ducha" študentov. Bez očisty sa údajne v triede, či dokonca v zariadení triedy, bude kumulovať negatívna "energia" a trieda nebude bezpečná, pokiaľ sa z nej "energia neuvoľní". V liste sa ďalej uvádza, že očistného rituálu sa zúčastní každý študent takým spôsobom, že bude v ruke držať cédrovú vetvičku, zatiaľ čo "mu budú telo a ducha vydymovať dymom z paliny".   

S ohľadom na vyslovene nadprirodzené prvky a náboženskú povahu očistného rituálu a na to, v akom konflikte to bolo s náboženským vierovyznaním jej rodiny, odišla pani Servatiusová okamžite do školy, aby o celej veci zistila viac. po príchode do školy ju šokovalo zistenie, že rituál už prebehol, a musela sa ho zúčastniť aj jej 9-ročná dcéra. List zo školy dostala v lehote kratšej ako 24 hodín a nemala medzitým nijakú možnosť zakročiť proti tomu a dieťa odviesť preč. V januári 2016 sa p. Servatiusová dozvedela, že na zhromaždení študentov JHES sa uskutočňovali modlitby, súvisiace so spiritualitou pôvodného obyvateľstva a vyslovene sa odvolávali na nešpecifikovaného "boha". Škola to rodičom vôbec neoznámila.

School District 70 argumentuje na súde tým, že účasť, ktorú na týchto rituáloch a modlitbách vyžaduje škola, nijako nenarúša právo p. Servatiusovej a jej detí na oslobodenie od vládou nanucovaného náboženstva, a tvrdí, že tieto rituály sú čiste "kultúrneho" charakteru. 

 

DISKUSIA k článku