cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

Legalizácia potratov a gay ´manželstiev´ v Severnom Írsku - tragédia pre celý národ

250
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Katolícki biskupi Severného Írska ostro kritizujú zákon, ktorý začal platiť v utorok, 22. októbra 2019; legalizuje totiž potraty a gay ´manželstvá´.

Stanovisko katolíckych biskupov Severného Írska k zavedeniu tohto zákona do praxe:

"O polnoci z 21. na 22. október prišli všetky nenarodené deti Severného Írska až do 28. týždňa tehotenstva o bezpečnú zákonnú ochranu, ktorú zmietlo zo stola schválenie potencionálne najliberálnejšieho a nejmenej kontrolovaného potratového režimu na svete. Je to tragédia pre nenarodené deti, ktoré nikdy neobšťastnia náš svet svojím jedinečným a vzácnym životom. Deň smútku pre našu miestnu demokraciu.  

Počas uplynulých troch mesiacov desiatky tisícov z nás neustále vyzývali našich politických predstaviteľov, aby zfunkčnili Zákonodárne zhromaždenie Severného Írska, nielen kvôli presadzovaniu správnych zákonov v ekonomickej, sociálnej, zdravotnej, výchovnej a vzdelávacej oblasti, ale najmä kvôli diskusii a znemožneniu prijatia Zákona o potratoch, ktorý rýchlosťou blesku prijali vo Westministerskom parlamente v júli 2019.

Nazvať úsilie tisícov občanov zo všetkých oblastí spoločnosti, ktorí sa naozaj úprimne snažili donútiť ich demokratický systém vážne sa venovať tak závažnému problému, len "husárskym kúskom", je hlbokou urážkou. Smutnou pravdou totiž je, že naši miestni volení politickí predstavitelia mali čas aj právomoc zabrániť prijatiu tohto krvilačného westministerského potratového zákona a zaťažiť ním život miestnych obyvateľov, no rozhodli sa neurobiť tak. Povinnosťou a zároveň právom všetkých občanov teraz je vziať svojich volených predstaviteľov v plnej miera na zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré urobili.

Potrat je spáchaním brutálneho násilia na vzácnom dare života. Právo na život nám nebolo dané žiadnym zákonom, ani vládou. Akýkoľvek ľudský zákon, ktorý odmieta právo na život, je zákonom nespravodlivým, a musí sa proti nemu postaviť každý človek, každý volič, každý politický predstaviteľ. A pre katolíckych politikov to navyše nie je iba otázka ochrany ľudského života, ale aj zásadná otázka ich katolíckej viery.

Stále tvrdíme, že rovnaké právo na život a lásku matky a jej nenarodeného dieťaťa je natoľko zásadná pre spoločné dobro každej spoločnosti, že občania si zaslúžia možnosť plne sa zúčastniť na demokratickej diskusii o zákonoch, ktorými sa majú riadiť. Podobne by sa mala rešpektovať aj slobodná výhrada vo svedomí zdravotníckych pracovníkov, ktorí by sa nikdy nemali ocitnúť v pozícii, kedy by ich nútili vziať niekomu život akoukoľvek formou. Veľmi sa nás dotklo aj predefinovanie pojmu manželstva, ktoré teraz kladie znamienko "rovná sa" medzi zväzky dvoch mužov, či žien, a normálne manželstvá muža a ženy, ktoré sú otvorené plodeniu detí.

Naši miestni volení reprezentanti majú stále právomoc opätovne zfunkčniť naše Zákonodárne zhromaždenie, aby sa popasovalo so zavedením tejto legislatívy, ako aj celej škály ďalších problémov z ekonomickej, sociálnej, či zdravotnej oblasti, ktoré urgentne vyžadujú pozornosť, najmä za účelom ochrany tých najzraniteľnejších a najbezbrannejších v našej spoločnosti - nenarodených detí a ich matiek. Apelujeme na miestne strany, aby zdvojnásobili svoje úsilie o obnovu Zákonodárneho zboru a výkonnej moci, a vyjadrili tak demokratickú vôľu miestnych občanov urýchlene vybudovať spoločnosť, založenú na rešpektovaní práva na život a práva ľudí v núdzi, ktorých sa tieto pokračujúce prieťahy najviac týkajú.

Žiadame všetkých voličov, aby sa zúčastnili chystaných krátkych konzultácií o westministerskom zákone, ktorý bol 22.10. prijatý a nenechať tak svojich volených reprezentantov na pochybách, ako zmýšľame o týchto veciach. Vyzývame ľudí, aby sa vytrvalo modlili a prosili Boha o spoločnosť, ktorá rešpektuje rovnaké právo na život a starostlivosť o matku, aj jej nenarodené dieťa; o spoločnosť, ktorá s láskou prijme každé dieťa ako jedinečný a nádherný dar." 

 

DISKUSIA k článku