PETÍCA proti EUROVALU

 

My doleuvedení občania,

23.6.2012

Protestujeme a NESCHVAĽUJEME prijatie zmluvy o EFSF, ESM ani plány vytvoriť celoeurópsku, centrálne riadenú, hospodársku vládu. Odmietame odovzdávanie cudzím inštitúciám riadenie verejného dlhu krajiny a rozpočtu SR mimo legitímny demokratický dosah občanov Slovenska.

***

** 22. júna 2012
Vládna 
strana SMER spolu s opozíciou (KDH, SDKÚ, MOST) prijala zmluvu o ESM. Týmto krokom vláda spravila zo Slovenka vazalskú krajinu v područí cudzej mocnosti. Poslanci tak zneužili mandát a moc im zverenú od občanov SR a de facto odstránili parlamentnú demokraciu na Slovensku. Strany prišli o slobodu tvoriť nezávislý vládny rozpočet, a teda zostavovať vládny program podľa slovenských záujmov. Slovenský občan nemá viac možnosť v parlamentných voľbách voliť strany, ktorých politický program by nebol aspoň nepriamo kontrolovaný cudzou, nadnárodnou, občanmi SR nevolenou, inštitúciou.

* 13. októbra 2011 o 17:00
Dočasná vláda Ivety Radičovej prijala rozšírený euroval pri opakovaní hlasovania, v zrýchlenom konaní s pomocou opozičnej strany SMER-SD. Týmto krokom dočasná vláda prevzala priamu zodpovednosť za ochudobnenie slovenských občanov o 7,72 mld eur.

***

7.10.2011

* 1) Žiadame poslancov NR SR, aby nehlasovali za Rozšírený euroval (EFSF), ktorého prijatie znamená neúnosné a nespravodlivé zaťaženie občanov Slovenskej republiky dlhmy iných krajín, na ktoré slovenskí občania nemajú legálny demokratický dosah.

Darovanie cca. 7 720 000 000 eur z úspor daňových poplatníkov iným vládam či finančným inštitúciám, priamo alebo v podobe nesplatiteľných pôžičiek, je neospravedlniteľný morálny zločin na občanoch SR.[A], [1], [5], [3], [7]

** 2) Žiadame poslancov NR SR, aby za žiadnych okolností neratifikovali politické plány, tzv.Európsky Stabilizačný Mechanizmus (ESM, alebo trvalý euroval) a Európsku Hospodársku Vládu (EHV)ani nijaké ďalšie medzinárodné dohovory, ktoré odovzdávajú zvrchované práva a vládnu suverenitu Slovenskej republiky - zostavovať nezávislú hospodársku, daňovú a fiškálnu politiku - cudzím mocnostiam. [2], [B], [3], [4], [1]

Odovzdanie vládnej moci v predloženom rozsahu (ESM a EHV) [2] [8],  do rúk cudzích inštitúcií, zásadne obmedzuje demokratické vládnutie občanov krajiny, skrze parlament, nad slovenským štátom. Tento zásah predstavuje výraznú zmenu charakteru štátneho zriadenia - vytvorenie novej podstaty štátneho zväzku medzi SR a EU. [2], [6].

Navrhované zmeny, prijaté bez potrebnej legitimity od občanov, znamenajú porušenie spoločenskej dohody medzi občanmi a vládnou mocou, ktorá je zárukou parlamentnej demokracie (viď. Ústava SR čl. 7.1 a 7.2). [6]

** 3) Preto žiadame, aby v závažných otázkach meniacich demokratický charakteru politického systému krajiny - ako je tomu v prípade medzinárodných dohovorov Európskeho Stabilizačného Mechanizmu (ESM, alebo trvalý euroval) či Európskej Hospodárskej Vlády (EHV) sa rešpektovala Slovenská Ústava. Ústava v takom prípade vyžaduje, aby o zmene politického systému rozhodli občania v slobodnom občianskom referende.

Petíciu inicioval
Inštitút Leva XIII.
Petíciu podporujú:
 
INŠTITÚT
LEVA XIII.
KONZERVATÍVNY INŠTITÚT
 
Odkazy: