Zika a mikrocefália, najnovšia štúdia: V 99% prípadov sa narodili zdravé deti

1,352
Kultúra smrti

U žien, ktoré sa nakazili vírusom Zika počas prvých troch mesiacov tehotenstva, je približne 1%-ná pravdepodobnosť, že sa im narodí dieťa s mikrocefáliou. Len toľko zatiaľ vieme povedať o hypotetickej súvislosti medzi vírusom Zika a mikrocefáliou, hovorí najnovšia štúdia.  

Štúdia, ktorú publikoval žurnál Lancet, nepreukázala vedecký súvis medzi vírusom a patológiou (“na to sú tu iné štúdie”), avšak všíma si spojitosť výskytu vírusu Zika s výskytom prípadov mikrocefálie. Spojitosť je však radikálne redukovaná. Skupina francúzskych vedcov skúmala dôsledky vírusu na tehotných ženách vo francúzskej Polynézii, kde zaznamenali začiatok epidémie Ziky v októbri 2013 a koniec v apríli 2014. 66% populácie bolo infikovaných a počas obdobia 23 mesiacov testovaných. Zo všetkých prípadov sa objavilo 8 prípadov mikrocefálie.

99% sú zdravé deti

Podľa výsledkov, ktoré prevzalo aj New York Times, štatisticky len u 1 ženy zo 100 jestvuje riziko, že sa vyvinie u jej dieťaťa anomália, pričom až 5 z 8 tehotných žien podstupuje potrat. “Žena, ktorá sa aj nakazí vírusom Zika do tretieho mesiaca tehotenstva, má 99% šancu, že porodí normálne, zdravé dieťa”, vysvetľuje Laura Rodriguesová, expertka z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny, ktorá ku danej štúdii napísala editoriál.

Vírus, ktorý prenášajú komáre Aedes Aegypti, sa na svete vyskytuje už 60 rokov a v 80% prípadoch prebieha bez symptómov. Do centra pozornosti celého sveta sa dostal po tom, čo v Brazílii vyhlásili epidémiu Ziky a približne v rovnakom čase zaznamenali explóziu výskytov mikrocefálie na severo-východe krajiny. Následne medzinárodné organizácie ako OSN žiadali, aby krajiny Latinskej Ameriky legalizovali potrat, ktoré by tieto ženy využili, aby sa im nenarodili postihnuté deti.

Skutočné dáta

Posledné dáta brazílskeho Ministerstvo zdravotníctva o fenomén výskytu mikrocefálie spojený s vírusom Zika sú taktiež radikálne odlišné. Zo 6 158 prípadov podozrenia na mikrocefáliu od minulého októbra sa potvrdilo 1 927. Z nich 1 182 vylúčili ako falošné mikrocefálie a definitívne potvrdených ostalo len 745. Následne zo 745 novorodencov s mikrocefáliou len 88 malo aj vírus Zika. (Tento posledný údaj, najdôležitejší, sa objavuje v poslednej vete dlhočiznej správy ministerstva). Doteraz teda len u 4,5% analyzovaných prípadov bola prítomnosť vírusu Zika a mikrocefálie spolu. Avšak príčina a prítomnosť vírusu v rovnakom čase ako výskyt anomálie sú dve rozdielne veci.

Zlyhanie zdravotného systému

V celom tom kolotoči sa vyskytuje jedne skutočná anomália. V roku 2014 Brazília ohlásila 147 prípadov mikrocefálie z viac než 3 miliónov narodených, čo predstavuje 0,004%. Tento rok, v tej najkatastrofickejšej hypotéze by táto miera mala porásť na 0,36%, čo je vysoký nárast. Ako je však možné, že Brazília má “len” 0,5 prípadu mikrocefálie z 10 tisíc narodených, kým v USA hlásia každoročne počet od 2 do 12 prípadov na 10 tisíc? Podľa Salma Raskina, profesora genetiky na Pápežskej univerzite v Paraná má Brazília “tisíce nedokumentovaných prípadov každý rok. Je hlúpe, že tieto počty sa nezaznamenávajú, čo v podstate bráni zisteniu dôsledkov epidémie. Zika len prinieslo svetlo do nášho zdravotného systému. Preto nárast práve zaznamenávaných diagnóz mikrocefálie môže byť len výsledkom dôslednejších výskumov.”

DISKUSIA k článku