Z Vatikánskych archívov sa vynára príbeh japonských kresťanov žijúcich v utajení

17.09.2015
840 0 0
Milko Kostovič
Kultúra života

Listy a dokumenty, zozbierané saleziánskymi misionármi v Japonsku na začiatku 20. storočia, ktoré dokladujú históriu kresťanov v krajine vychádzajúceho slnka, boli nedávno reštaurované vatikánskymi archívmi a knižnicami.

Zbierka rozpráva príbeh o prenasledovaní kresťanov v Japonsku. Príbeh často pripomína pápež František, keď hovorí o "skrytých kresťanoch", ktorí vedeli, ako si udržať a odovzdávať vieru v čase prenasledovania, a to aj keď im boli upretí kňazi. 

Vatikánska knižnica a tajné archívy obsahujú cenné svedectvá týchto kresťanov, ktorí medzi 16. a 19. storočím žili v tieni násilia a ponižovania. Za tieto svedectvá ďakujeme misionárovi o. Mario Marega, a dnes fondu Marega. 

O. Marega, salezián z Chorvátska, prišiel do Kobe v roku 1929, aby tu začal svoj misionársky život. V 50. rokoch, okrem evanjelizačného poslania, ho jeho vášeň pre štúdium viedla k tomu, aby sa dozvedel o zákazoch, ktoré sa vzťahovali na kresťanov v severnom Kyushu. Tieto zákazy boli uvalené z dôvodu ich viery a feudálny šogún si ich politicky vynucoval. Napriek tomu, niektorí Japonci konvertovali s príchodom jezuitských misionárov v 16. storočí.

Fond Marega vlastní obrovské množstvo dokumentov, zhromaždených svojim menovcom, z ktorých boli mnohé dlho uschované v saleziánskej univerzite. Medzi nimi sú dve veľké škatule, ktoré túžil o. Marega odovzdať ctihodnému Piovi XII. v roku 1953.

Listy sa teraz vracajú na svetlo sveta prostredníctvom reštaurátorskej práce Vatikánskej knižnice. Nedávna výstava pomohla otvoriť nové perspektívy toho, čo sa v skutočnosti stalo s históriou "Kakure Kirishitan" (skrytí kresťania).

Príbehy prvých japonských kňazov sa prelínajú s tragickými udalosťami, ktoré nevystrašili komunitu a tá zostala verná.

Výstava je výsledkom spolupráce medzi Vatikánskou knižnicou, archívmi japonského Národného inštitútu pre humanitné vedy a civilnými úradmi dvoch japonských miest, Oita a Usuki. Diskutovanou témou bolo zachovanie textov, ktoré sú napísané na jemnom japonskom ryžovom papieri.

Nagasaki Teruaki, japonský veľvyslanec pri Svätej stolici, pripomenul počas otváracieho dňa výstavy, že "Kakure Kirishitan" boli "objavení" pred 150 rokmi, keď sa Japonsko znovu otvorilo svetu (od 1853, keď si americké námorníctvo vynútilo dohodu o obchode - editor). 

Arcibiskup Jean-Louis Bruguès, vedúci Vatikánskej knižnice a tajných archívov, pripomenul, že kresťanstvo dorazilo na japonské súostrovie pre viac než štyrmi storočiami, "ale šogúnske úrady, ešte v dobe pred prenikaním európskych tradícii a zvykov do pred-moderného Japonska, rýchlo pochopili politický význam (kresťanstva) a zariadili jeho vyhladenie." 

"Toto rozhodnutie malo za následok zložitý byrokratický mechanizmus," povedal arcibiskup, "ktorého prácu dnes skúma zložený tím historikov, archivárov a reštaurátorov, ktorí prechádzajú tajnými plánmi, tisíckami dokumentov, ktoré vydala v priebehu štyroch storočí feudálna správa mesta Usuki."

********

Je málo pravdepodobné, že drámu MLČANIE budú hrať v našich kinách. Film o prvých kresťanoch v Japonsku si môžete pozrieť aj online. Len pre silné povahy! - pozn. šéfredaktora.

DISKUSIA k článku