Vulgárna kampaň verzus iniciatívy občanov

1,786
Kultúra života

Krátka kontroverzná kampaň v Košiciach

Referendum o ochrane rodiny sa blíži. Občania Slovenskej republiky môžu už túto sobotu vyjadriť svoj postoj k manželstvu, osvojeniu a výchove detí.

S blížiacim sa referendom vrcholí samotná kampaň, ale aj antikampaň odporcov.

Najaktuálnejším príkladom je billboardová antikampaň, ktorá sa objavila v Košiciach. Plagát vyzýva k neúčasti na referende a odluke cirkvi od štátu. Kontroverzným je hlavne nápis, ktorý sa nachádza v strede billboardu: „JBM Alianciu za RDN," pričom písmena JBM je skratka pre vulgárne pomenovanie pohlavného styku a písmena RND majú znamenať slovo "rodinu".

Táto kampaň proti referendu vydržala v Košiciach len krátko, pretože došlo k prelepeniu billboardov zo strany vlastníka reklamných plôch. Reklamná agentúra zadávateľovi stornovala objednávku z dôvodu uvedenia obsahu plagátu, ktorý sa nezhodoval s nápisom na billboarde.

Okrem Košíc sa majú billboardy nachádzať aj v ostatných častiach Slovenska. Za kampaňou údajne stojí skupina vplyvných podnikateľov, ktorí však nechcú zverejniť svoju totožnosť. Na internete je tiež možné zakúpiť si tričká, na ktorých sa nachádza rovnaký nápis.

Iniciatíva občanov

Naopak, mnohí občania Slovenska si uvedomujú dôležitosť Referenda o rodine. Preto kampaň na jeho podporu organizuje nielen Aliancia za rodinu, ale aj samotní občania, ktorí z vlastnej iniciatívy vyzývajú k účasti na referende a podpore rodiny tvorenej mamou, otcom a ich deťmi.

Príkladom občianskej výzvy k účasti na referende je napríklad aj nápis, ktorý sa nachádza na cestovných lístkoch jedného autobusového dopravcu. V jeho dolnej časti dopravca umiestnil nasledujúci burcujúci text: „Referendum za rodinu. Otec – mama – dieťa budúcnosť Slovenska. Chráňme si svoje deti!“

Do predreferendovej kampane sa podobným spôsobom zapojilo mnoho ľudí a firiem. Občania si vyvesovali na svoje objekty banery vyzývajúce k účasti, alebo dali vytlačiť a rozniesli po svojom okolí letáky či vylepili plagáty. Do kampane sa zapojili aj podnikatelia. Niektorí si na svojich portáloch nechali nainštalovať rôzne vyskakovacie okná a banery. Na ich webových stránkach sa vám najprv objaví výzva, napríklad ako na stránke jedného výrobcu nábytku, kde sa uvádza: „Deťom 3x áno 7. februára“ a až následne si môžete pozrieť samotný obsah webu.

Takáto vlastná a z vlastného vrecka platená občianska kampaň preukazuje, že ľudia si aj napriek mediálnemu tlaku uvedomujú podstatu a potrebu referenda. Preto chcú využiť jedno zo svojich základných práv - právo voliť. Sú rozhodnutí využiť základny princíp demokracie a referenda sa zúčastniť, aby potvrdili aktuálny stav, ktorý sa týka manželstva muža a ženy, ochrany detí a práva rodičov na výchovu svojich detí.

Referendum

Samotné referendum sa uskutoční 7. februára. Vyhlásil ho prezident Andrej Kiska. Podnet pre vypísanie referenda podala Aliancia za rodinu, po tom, čo sa za jeho uskutočnenie vyslovilo viac ako 400 000 ľudí.

Z pôvodných štyroch otázok sa budú občania Slovenskej republiky po rozhodnutí Ústavného súdu SR vyjadrovať k trom otázkam.

Prvou otázkou referenda je, či súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy. Ďalšou je či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí. Záverečná otázka sa týka najme problematiky sexualizácie deti v školách, kedy by rodičia mali právo rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach, ako sú sexuálne správanie alebo eutanázia - "súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?"

 

DISKUSIA k článku