Videa -> Michael Voris -> CIA(FBI)

Vplyv Saula Alinskeho na Americkú biskupskú konferenciu

DÁTUM ZDROJA: 
07. Mar 2010
Počet návštev :2017