Vatikánský mluvčí vyzývá jezuity, aby se zaměřili na vzdělávání a evangelizaci

1,633
Kultúra života

Při své promluvě na konferenci vedení jezuitských středních škol ředitel tiskového střediska Svatého stolce vyzval své spolubratry jezuity, aby se opět zaměřili na vzdělávání a věnovali pozornost úvahám papeže Benedikta XVI. o nové evangelizaci, o současné krizi vzdělávání a o vztahu mezi vírou a rozumem.
 
„Nemůžeme zakrýt skutečnost, že si mnoho lidí v Tovaryšstvu Ježíšově po značně dlouhou dobu myslelo, že naše školy splnily své historické poslání a že jezuité by se raději měli věnovat jiným formám apoštolátu,“ řekl otec Federico Lombardi SJ. „Tento postoj byl ovlivněn celosvětovou tendencí kritizovat školy, poklesem počtu jezuitů, myšlenkou, že školy nedokáží řádně vzdělávat lidi a transformací společnosti.“
 
Otec Lombardi prohlásil, že mnozí studenti mají nedostatečné znalosti o víře, a řekl, že s velkou pokorou musíme uznat, že způsob, jakým jsme tak dlouho předávali víru, dnes již není efektivní. Jazyk, který jsme užívali, ztratil svůj význam, a my už nejsme přítomni v prostředí, v němž mladí lidé žijí, komunikují a vyrůstají...
 
Předávání víry a závazek k „nové evangelizaci“ jsou tedy zásadními požadavky pro poslání Tovaryšstva Ježíšova a církve, požadavky, kterým se nemůžeme a nesmíme vyhýbat.“
 
„Vzdělávání musí pomáhat lidem najít rovnováhu mezi svobodou a disciplínou, den za dnem utvářet jejich charakter a učit je neuhýbat před odpovědností, rozpoznávat pravidla chování a života a zároveň musí připravovat mladé lidi na řešení problémů, které budoucnost určitě přinese,“ dodal. „To je vzdělávání, které se pedagogická tradice Tovaryšstva Ježíšova vždy snažila předávat a které zůstává životně důležité i dnes.“
 

DISKUSIA k článku