Vatikán oficiálne varuje: Útočí sa na rodinu!

4,005
Zuzana Smatanová
Kultúra života
 
 
 

Msgr. Anthony Figueiredo upozorňuje, že máme už len málo vhodných príležitostí, a že ak kresťania nebudú reagovať na to, čo sa dnes deje vo svete, môže byť už príliš neskoro na zmenu.

Vo svete dochádza k veľkému útoku na rodinný život a jedinou cestou ako z toho von, je prostredníctvom modlitby. To je aj odkaz a posolstvo Msgr. Anthony J. Figueireda, ktorý je konzultantom novo založenej Vatikánskej dikastérie pre integrálny rozvoj človeka na plný úväzok.

Monsignor Figueiredo pocestuje tento týždeň do USA, aby prehovoril na 20-tom ročníku Holy Trinity Apostolate Lenten Symposium v Michigane k svojim spolupracovníkom, ktorí pracujú pre jeho úrad v Ríme.

Povedal: „Viete, že témou tohtoročnej konferencie je „Rodina, ktorá sa modlí spolu ... zostáva spolu.“ A skutočne; bez modlitby nastáva v rodinnom živote úpadok. „Práve som čítal talianske noviny a jeden z titulkov naznačoval, že minulý rok klesla pôrodnosť v Taliansku o 86.000 detí, čo predstavuje doterajšie historické minimum – a pritom Taliansko je katolícka krajina!“

Msgr. Figueiredo potvrdzuje, že útok na rodinu prebieha na dvoch frontoch: proti manželstvu a proti dieťaťu v lone matky. Manželstvo zmutovalo na rozličné varianty – existujú zväzky medzi osobami rovnakého pohlavia, páry, žijúce spolu bez sviatostného uzavretia manželstva, a mnohé iné. Čo sa týka útoku na dieťa v lone matky, bezkonkurenčne prevažuje pochopiteľne potrat, avšak ide aj o to, že mnohé ženy sa rozhodujú nemať deti vôbec – následkom čoho deti, ktoré by mali sedieť v kostolných laviciach, tam nie sú, a Cirkev tým pádom nerastie a neprospieva. „Každé narodené dieťa“, hovorí Figueiredo, „je víťazstvom nad smrťou; je víťazstvom nad Zlým.“

Kresťania však príliš často nereagovali (a ani nereagujú) na posolstvo a učenie Cirkvi. „Ak by sme naozaj verne dodržiavali svoje presvedčenie a svoju vieru, ak by sme verne dodržiavali učenie Cirkvi, ktoré nám predložil pápež Pavol VI v encyklike Humanae vitae, argumentuje Msgr. Figueiredo, „poznali by sme odpoveď. Dnes sa v spoločnosti deje presne to, pred čím nás varoval Pavol VI, ak skĺzneme do mentality antikoncepcie.“

Msgr. Figueiredo sa obáva, že máme už len málo vhodných príležitostí, a že ak kresťania nebudú reagovať na to, čo sa dnes deje vo svete, môže byť už príliš neskoro na zmenu. Ak pôrodnosť bude aj naďalej klesať, ak veľké moslimské rodiny budú mať čoraz viac detí, z katolíckych veriacich sa stane len menšina, s ďalekosiahlymi následkami – zatvoria sa kostoly, farnosti sa budú spájať, poklesne počet kňazských a rehoľných povolaní. „O čo viac potrebujeme práve teraz mocné slovo viery“, dodáva Msgr. Figueiredo, „znovu sa potrebujeme začať modliť.“

 

Svätí ako vzor katolíckej rodiny

Monsignor Figueiredo vymenoval niekoľkých svätých, ktorých život nám môže slúžiť za príklad života vo viere, ku ktorému sme povolaní.

Sv. Ján Pavol II vyrastal v rodine, ktorá mu bola príkladom silnej viery. Často sa v noci budil a videl svojho otca kľačať na kolenách a modliť sa. To bol, ako povedal, jeho prvý seminár.

Sv. Terézia z Lisieux sa prvýkrát stretla s vierou tiež u svojich rodičov, ktorí boli neuveriteľne zbožní a nezištne láskaví. Svätí Louis a Zélia Martinovci sú jediným manželským párom vyhláseným za svätých v Cirkvi. Obaja dúfali, že ich prijmú do reholí, ale oboch odmietli. Neskôr sa stretli na moste vo svojom rodnom meste a napokon sa rozhodli, že sa vezmú. Manželstvo uzavreli 18. júla o polnoci, ako bolo vtedy zvykom,  a prvých deväť mesiacov manželstva žili len ako brat sestra. Keď sa to dozvedel kňaz v ich farnosti, povedal im, aby svoje manželstvo začali prežívať naplno. Martinovci tak urobili, celkovo mali deväť detí, z toho štyri im zomreli ešte v útlom detstve, a päť dcér, ktoré všetky vstúpili do kláštora.

Msgr. Figueiredo povedal, že Martinovci dali svojim deťom tri dary:

1.    Ich rodičia sa naozaj úprimne navzájom milovali. Boli skvelým svedectvopm pre svoje dievčatá, najmä však pre Terezku. Jej „malá cesta“ je založená na vzájomnej láske jej rodičov.

 

2.    Dar viery. Vo svojej rodine sa Terezka naučila, čo je to sila modlitbového života. Martinovci priam „implantovali“ vieru do svojich detí.

 

3.    Dar milosrdnej lásky. Martinovci boli láskaví a milosrdní ľudia, vždy ochotní pomôcť druhým. Terezka a jej sestry to videli a ovplyvnilo ich to natoľko, že každá z nich sa rozhodla vstúpiť do kláštora.

 

Zélia Martinová zomrela relatívne mladá na rakovinu. Jej manžel Louis po jej smrti ochorel a napokon ho umiestnili do domu pre mentálne postihnutých. Aj tam však Louis dokázal ľudí strhnúť k viere a k modlitbe. Často zvykol hovorievať ´Radšej by som bol niekde inde, no ak ma Boh dal sem ...´.

Monsignor Figueiredo nám dáva manželov Martinovcov za príklad. Prosme ich, aby sa dnes prihovárali za naše rodiny. Jedna z ich dcér – Terézia – je už svätá. Už sa začal aj proces kanonizácie s jej ďalšou sestrou, Leóniou, ktorej telo našli neporušené.

Martinovci prežívali utrpenie, no toto ich utrpenie prinieslo veľa ovocia pre ich rodinu. Louis a Zélia Martinovci sú našimi veľkými orodovníkmi za rodinu, za otvorenosť životu a za vzájomnú manželskú vernosť. Sú veľmi účinnými orodovníkmi za modlitbový život a za výchovu kňazov a rehoľníkov v dnešnom svete.

 

Pár slov o Monsignorovi Figueiredovi

Monsignor Figueiredo je kňazom arcidiecézy Newark. Pred vstupom do seminára pracoval v medzinárodnom bankovníctve. Po troch rokoch v Londýne odišiel na misie a potom začal študovať za kňaza. Je profesorom teológie a členom formačného tímu Immaculate Seminary School of Theology, v Seton Hall University. Bol vymenovaný za výkonného riaditeľa Mission and Ministry a dohliada na katolícku identitu univerzity.

V roku 2006 ho vymenovali za funkcionára pápežskej rady Cor Unum v Ríme. V roku 2011 bol ustanovený do Pápežského severoamerického kolégia v Ríme, kde slúžil najprv ako riaditeľ Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie kňazov a neskôr ako hlavný špirituál seminaristov. Slúži aj ako vatikánsky konzultant pre spravodajské organizácie, vrátane CBS a EWTN.

Od roku 2008 navštevuje Msgr. Figueiredo každoročne Čínu, čím pomáha Svätej stolici v jej úsilí o zmierenie. Od 1. januára 2017 slúži na plný úväzok ako konzultant novozaloženej Vatikánskej dikastérie pre integrálny rozvoj človeka v sekcii migrantov a utečencov, ktorá zahŕňa aj obete nezákonného obchodovania, a ktorá je pod priamou správou pápeža Františka.  

 
Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku