Tridsiati kardináli pripustili, že sa zväčšili ich obavy ohľadom konceptu Amoris Laetitia

09.01.2017
1195 0 0
Lucia Salomonová
Neutral


„Značný počet“ biskupských konferencií vraj takiež vyjadril pochybnosti.

Podľa rôznych spravodajských zdrojov, pápežova apoštolská exhortácia Amoris Laetitia vyvolala široké obavy medzi kardinálmi a biskupmi.

Edward Pentin, dlhoročný vatikánsky reportér pre noviny National Catholic Register, informuje: „Predtým ako bol vydaný dokument, 30-ti kardináli, ktorí videli pokročilo rozpracovaný návrh apoštolskej exhortácie, písali pápežovi kvôli výhradám, hlavne čo sa týka svätého prijímania pre znovu zosobášených rozvedených. Varovali, že dokument by oslabil tri základné cirkevné sviatosti: Eucharistiu, manželstvo a spoveď.

Taktiež sa vyjadril, že „značný počet“ biskupských konferencií vyjadril pochybnosti ohľadom dokumentu. Okrem toho, keď návrh videla Kongregácia pre náuku viery, odoslala niekoľko pozmenených strán (ku konceptu exhortácie - editor). Podľa Pentina neboli prijaté. Pápež neodpovedal ani 30 kardinálom ani biskupským konferenciám.

Najvýznamnejšie reakcie verejnosti na Amoris Laetitia boli doteraz päť dubií. Tie napísali štyria kardináli, ktorí žiadali vysvetlenie. Jeden zo štyroch, kardinál Raymond Burke, nedávno povedal, že ak pápež neodpovie tak je možné, že vydajú oficiálnu korekciu pápeža. Ďalší kardinál, Walter Brandmüller, povedal, že každá takáto korekcia by mala byť najprv vydaná súkromne.

********

Pozn. šéfredaktora: Necenzurujeme nepohodlné správy o dianí v Cirkvi, aj ked sme jej ako katolíci podriadení. Prinášame "správy ktoré hýbu svetom". Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKÉ SLOVENSKO.

DISKUSIA k článku