Svetová psychiatrická organizácia zavrhuje liečenie nežiadúcich sklonov u homosexuálov

24.03.2016
693 0 0
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Svetová psychiatrická asociácia (WPA) sa pripojila k množstvu národných psychoterapeutických organizácií v Európe a Severnej Amerike, aby spolu s nimi odsúdila akékoľvek psychoterapie, ktoré sa usilujú zredukovať alebo eliminovať homosexuálne sklony u svojich klientov.

Prominentný kanadský psychiater Joseph Berger však hovorí, že vyjadrenie WPA reprezentuje politický postoj nepodložený vedou, a skupiny, ako je aj Alliance for Therapeutic Choice and Scientific Integrity namieta, že ľuďom, ktorí chcú zredukovať svoje homosexuálne sklony, by sa malo pomôcť.

WPA vo svojom vyjadrení povoľuje, že psychiatri a iní psychoterapeuti môžu oficiálne liečiť homosexuálov, ale iba tak, „aby im pomohli príjemnejšie žiť, zredukovať stres, vysporiadať sa so štrukturálnou diskrimináciou, a rozvíjať vyšší stupeň akceptovania ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.“

Terapia zmeny orientácie je podľa názoru WPA nesprávna z dvoch dôvodov: prvý – „neexistuje žiadny náležitý vedecký dôkaz, že vnútorná sexuálna orientácia sa dá zmeniť“ a druhý – „takzvané liečenie homosexuality môže vytvoriť prostredie, v ktorom budú bujnieť predsudky a diskriminácia, ktoré môžu byť potenciálne škodlivé.“ A preto každá terapia „so zámerom liečiť niečo, čo nie je v neporiadku, je celá neetická.“

Pokračuje ďalej v popisovaní homosexuality ako jednej z „normálnych alternatív ľudskej sexuality“ a nalieha na ukončenie legálnej diskriminácie homosexuálov a „transgender“ jedincov.

Dr. Berger, prominentný torontský psychiater, pôvodne profesor psychiatrie a skúšobný komisár pre záujemcov o jej štúdium, povedal pre LifeSiteNews: Takéto vyjadrenia majú u prevažnej väčšiny organizácií politické pozadie. Nie sú vedecké.“ Vzhľadom k tomu, že homosexualita a transgenderizmus sa stali politickými „módnymi trendami“, dodáva: Ľudia nepočúvajú tých z nás, ktorí prezentujú poznatky súčasnej vedy“, ani mnohých klientov, ktorí „sa zmenili z homosexuálov na spokojných heterosexuálov.“

Berger poznamenáva, že liečba homosexuality nie je ničím neobvyklým, ani radikálnym. „Ide o tradičnú psychodynamickú psychoterapiu. ... Tí, ktorí poznajú aktuálnu vedeckú literatúru, vedia, že úspešnosť je naozaj veľmi dobrá.“

Vyjadrenia typu ´homosexualita je normálnou sexuálnou orientáciou´ ... nie je vedeckým vyjadrením“, trvá na svojom Dr. Berger. „Nie je v ňom nič vedecké. Je to osobné politické hľadisko, pretláčané niekoľkými aktivistami a ktoré je, podľa informácií, v mnohých krajinách vehementne potláčané.“

Pokiaľ ide o vyjadrenia, volajúce po skončení legálnej diskriminácie, povedal Berger, že toto je skôr „nedosiahnuteľným, rozprávkovým, éterickým zbožným prianím ... s vedou a klinickou praxou to nemá absolútne nič spoločné.“

Vyjadrenie WPA neobsahuje ani zmienku o fakte, že v roku 1973 pokladala ortodoxná psychiatria homosexualitu za mentálne ochorenie. Po nátlakovej kampani homosexuálov hlasovala v tom roku Americká psychiatrická asociácia (APA) za odstránenie homosexuality zo zoznamu mentálnych ochorení zo svojej profesionálnej „biblie“, Diagnostického a profesionálneho manuálu.

Ešte aj obhajcovia prípadov homosexuálov pripúšťajú, že táto zmena (v roku 1973 - pozn. editora) bola záležitosťou politiky a nie vedy. Vo svojom článku „Mentálne ochorenie, ktoré zmizlo“, pridanom v roku 2011 na BehaviorismandMentalHealth.com webstránku, píše Phil Hickey takto: „Pozoruhodné na tom všetkom je to, že dôvodom odstránenia homosexuality zo zoznamu mentálnych ochorení nie je žiadny prelomový vedecký objav. Neexistuje žiadna nová faktická skutočnosť, ani súbor okolností, na základe ktorých by sa mala táto veľká zmena uskutočniť. Ide skôr o to, že gayovia začali robiť mnoho kriku pre nič.“

Najznámejším svetovým odborníkom na túto „reparatívnu“ terapiu, terapiu „premeny“, či „zmeny“, je Dr. Joseph Nicolosi, ktorý vedie spolu s ďalšími terapeutmi v Kalifornii kliniku, ktorej hlavným poslaním je liečba homosexuality, a ktorá sa môže pochváliť už tisíckami liečebných úspechov. Nicolosi - katolík, ktorý je presvedčený o reprodukčnej biológii človeka, dokazuje vrodenosť heterosexuality, pričom sa pridŕža tradičného presvedčenia sekulárnej psychoterapie spred roku 1973, podobne ako sa jej pridŕžal Dr. Berger pri určovaní pôvodu homosexuality.

Mužská homosexualita podľa neho vyplýva z „klasickej patologickej rodiny“, v ktorej je „temperamentný, citlivý a nesmelý“ chlapec polapený medzi „despotickou a neodbytnou matkou“ a „zdržanlivým a nad mieru kritickým otcom“.

Terapeut spolu s klientom skúmajú emocionálnu traumu z detstva, aby pochopili príčinu homosexuálnych sklonov a zmenšovali ich silu. Slovná terapia je tradičným nástrojom, no Dr. Nicolosi používa aj techniku Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ktorá bola vyvinutá na liečbu veteránov Vietnamskej vojny s posttraumatickým stresovým syndrómom.

Dr. Nicolosi je spoluzakladateľom the National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH), ktorá niekedy pôsobí pod záštitou Alliance for Therapeutic Choice, lobby skupiny pre ľudí, ktorí chcú poskytnúť pomoc ľuďom, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, ako aj terapeutom ako sú Nicolosi a Berger.

NARTH pomáha klientom skontaktovať sa s viac ako tisíckou terapeutov po celom svete, ktorí sú ochotní poskytovať terapie zmeny, poriada výročné konferencie a vydáva správy o vedeckom výskume, ktorý dokazuje, že takáto zmena je možná.

 

DISKUSIA k článku