Stratená “náboženská povinnosť”: hľadať pravdu je morálnou povinnosťou každého

09.12.2016
982 0 0
Jakub Betinský
Kultúra života

Naozaj nám na tom ešte záleží?

 

Naša kultúra je prevažne indiferentná voči nachádzaniu pravdy v náboženských veciach. Ak takáto pravda vôbec existuje, tak jej hľadanie by bolo pre niektorých veľmi dobré; ale “ak niekto nie je na takéto veci”, tak si nemusí robiť starosti, pretože i napriek tomu zostáva dobrým človekom. Ak sa niekto o takéto veci veľmi nezaujíma, mohli by sme si o ňom myslieť, že si vlastne zachoval neutralitu.

 

Ale tú si veru nezachoval. V skutočnosti sa taký človek dopúšťa ťažkého hriechu.

 

Božie veci a večnosť sú centrálne vzhľadom na to, čo to znamená byť človekom a na pochopenie zmyslu života. K týmto základom neexistujú žiadne voliteľné doplnky. Následkom toho je, že všetci ľudia majú morálnu povinnosť hľadať pravdu a keď ju nájdu, tak sa jej majú držať.

 

Toto je pozícia Katolíckej cirkvi. Pod titulkom “Sociálna povinnosť náboženstva a právo na náboženskú slobodu,” Katechizmus (citujúc Druhý vatikánsky koncil) jasne hovorí:

 

“‘Všetci ľudia... sú povinní hľadať pravdu najmä v tom, čo sa týka Boha a jeho Cirkvi, a keď ju poznali, prijať ju a zachovávať.’ Táto povinnosť vyplýva zo ‘samej dôstojnosti ľudskej osoby.’” (2104)

 

Pápež sv. Ján Pavol II zopakoval tento bod a zdôraznil jeho významnosť v jeho encyklike Veritatis Splendor: “Ak má každý právo byť rešpektovaný pri hľadaní pravdy, tak o to väčšmi má každý vážnu mravnú povinnosť hľadať pravdu, a ak ju nájde, zotrvať v nej.” (34, zdôraznenie pridané) 

 

Všimnite si, že to znamená, že človek nemôže odmietnuť hľadať pravdu o Bohu a potom si prisudzovať imunitu z nevedomosti. Ak si, napríklad, niekto neplní svoju náboženskú povinnosť, ktorú ustanovil Boh, pretože ju ignoruje, tak ten človek môže byť stále považovaný za vinného, keďže ju mohol vedieť, kedy bol býval pravdu hľadal ako mal. (Preto existuje v katolíckej morálnej teológii rozlíšenie medzi neprekonateľnou a prekonateľnou nevedomosťou.)

 

Žijeme v dobe bezprecedentného prístupu k informáciám a vzdelaniu. Čítať Bibliu, Katechizmus, cirkevných otcov alebo iné náboženské texty je ľahšie ako kedykoľvek predtým.

 

Preto nasledujme všetci pravdu s ešte všetkou vážnosťou a dôverujme, že Boh nás privedie bližšie k sebe.

 

DISKUSIA k článku