Slovenskí biskupi proti Istanbulskému dohovoru! Namiesto pomoci ženám promócia transgenderizmu

01.12.2016
1343 0 0
Matej Trančo
Kultúra života

Biskupi Slovenska vystupujú proti Istanbulskému Dohovoru o násilí voči ženám kvôli tomu, že v tomto dohovore je použitý príliš priateľský jazyk ohľadom témy transgenderizmu. Biskupi vydali 25. novembra vyhlásenie argumentujúce, že vstup Slovenska do takéhoto dohovoru by bol škodlivý pre Katolíkov a Katolícke organizácie.

Navyše tvrdia, že Katolícke agentúry a organizácie vytvorené za účelom pomoci ženám by čelili nespravodlivej diskriminácii.

Vyjadrili sa že práca Cirkevných agentúr na Slovensku, "ktoré boli dlho vytvorené za účelom ochrany žien bude čeliť priamej diskriminácii."

V oficiálnom vyhlásenie pre Slovenskú Konferenciu Biskupov, Arcibiskup Stanislav Zvolenský poznamenal,

Akákoľvek forma násilia páchaného na ženách je odsúdeniahodná a absolútne neprípustná. Násilie na ženách nemôže byť nikdy tolerované a je našou povinnosťou urobiť všetko pre jeho zastavenie. Ochrana žien, samozrejme, je dôležitá vec, no všetky skryté pokusy súčasne obhájiť iné otázky ako ideológia rovnosti pohlaví alebo náuka tzv. nestereotypných rolí v školách, sú neprípustné.  

Biskupi varujú najmä ohľadom jazyku, ktorý bol formovaný ideológiou transgenderizmu.

V Dohovore sú napríklad časti, ktoré vypadajú akoby rozdeľovali niečí biologický sex od niečieho pohlavia, naznačujúc že ľudské bytosti sa rodia ako neutrálne pohlavie a teda si svoje pohlavie môžu neskôr vybrať.

"U transgender ľudí, sa pohlavie, ktoré im bolo pridelené pri narodení nezhoduje s ich vnútornou rodovou identitou," hovorí GLAAD, advokačná organizácia pre homosexuálnych, lesbických a transgender jednotlivcov.

Čeliac takýmto poznámkach arcibiskup Zvolenský poznamenal: "Takéto predpoklady sú v rozpore s ľudskou skúsenosťou a zdravým rozumom."

Takéto predpoklady sú taktiež v rozpore s oficiálnym učením Cirkvi o pohlaví a ľudskej sexualite. Katechizmus učí: "Všetci, muž aj žena, by mali uznať a prijať svoju sexuálnu identitu."

Okrem toho aj Pápež František silno vystúpil proti transgenderizmu. Vo svojej encyklike z roku 2015 s názvom "Laudato Si" napísal,

Prijatie našich tiel ako Božích darov je zásadné pre privítanie a prijatie celého sveta ako daru od Otca a nášho spoločného domova, zatiaľ čo myšlienka že si užívame úplnú moc nad našimi telami sa často obráti na myšlienku, že si užívame úplnú moc nad stvorením.

Taktiež počas stretnutia s poľskými biskupmi na Svetovom Dni mládeže tento rok Pápež František kritizoval transgender hnutie.

"Dnes školy učia deti - deti! - že si každý môže vybrať svoje pohlavie," povedal Svätý Otec. "A prečo je toto učené? Pretože ich učebnice sú vyberané ľuďmi a inštitúciami ktoré poskytujú peniaze. Toto je ideologická kolonizácia podporovaná veľmi vplyvnými národmi. Je to hrozné."

Pápež František taktiež komentoval svoju konverzáciu, ktorú mál s Emeritným Pápežom Benediktom XVI. Rozprávajúc sa s Pápežom Benediktom, ktorý sa má dobre a má čistú myseľ, mi povedal: "Vaša svätosť, toto je doba hriechu proti Bohovi Stvoriteľovi. On je múdry! Vytvoril muža a ženu, Boh takto vytvoril tento svet a my konáme opačne."

Arcibiskup Zvolenský sa vyjadril: "Dohovor bojuje proti rodovým stereotypom, ale prostriedky tohto boja môžu byť veľmi ľahko nesprávne použité. Môžu viesť k potlačeniu tých mimovládnych organizácií a cirkví, ktoré nesúhlasia s gender ideológiou."  (o smutnom fakte, že na Západe sa z pôvodných práv menšín stala diskriminácia kresťanov [odoberanie detí pestúnom, pokuty cukrárňam, šírenie islamu cez zákony], o tom čitateľov LIFENEWS priebežne informuje. Že otec biskup vidí dôsledky takéhoto "trójskeho koňa", svedčí o správnej obozretnosti Cirkvi - pozn. editora)

DISKUSIA k článku