Rodovou rovnosťou za vyššie ceny?

1,522
Kultúra smrti

Typickým príkladom sú mladí vodiči. Mladšie vodičky majú vo všeobecnosti menej dopravných nehôd ako mladí vodiči, málokto by preto namietal, aby mladšie vodičky platili nižšie poistné.
 
Nie však Európsky súdny dvor a Európska komisia. Rozdielnu výšku považujú za natoľko neprijateľnú, že svojím rozhodnutím radšej spôsobia zvýšenie ceny poistného nízkorizikových klientov. V praxi tak dochádza k dvojakej nespravodlivosti - nastane celkové zvýšenie cenovej hladiny poistenia a čiastočné zníženie ceny pre rizikových klientov.
 
Ceny poistiek pôjdu hore
 
Nejde pritom o drobné. Podľa nemeckého magazínu Finanztest ceny niektorých poistných kontraktov po rozhodnutí európskeho súdu stúpli o viac ako 50 percent. Týmto novým pravidlom sa totiž narúša základný princíp poistenia, pri ktorom je najdôležitejším faktorom zohľadnenie rizika každého klienta. Nová úprava musí byť implementovaná do 21. decembra 2012 a týka sa aj poisťovní pôsobiacich na Slovensku.
 
Očakávané zdražovanie poistenia sa u nás môže prejaviť najmä pri cenách životných poistiek. Na základe analýzy, ktorú dala vypracovať Európska federácia poisťovní a zaisťovní, môže od budúceho roka zdražieť životné poistenie pre ženy v Európe až o tridsať percent. Zdraženie rádovo o desiatky percent sa dá očakávať aj podľa vyjadrení niektorých slovenských poisťovní.
 
V Českej republike je životné poistenie pre ženy  o desiatky percent lacnejšie ako pre mužov (pre prípad úmrtia mladej ženy dokonca o 50 percent oproti prípadu úmrtia mladého muža). Od nového roku však bude táto cenová výhoda v mene rodovej rovnosti minulosťou.
 
Ešte väčšie dôsledky by mal zákaz zohľadňovať vek alebo zdravotné postihnutie. Ako upozorňuje Marek Jankovič zo Slovenskej asociácie poisťovní, antidiskriminácia ohrozuje samotnú podstatu poisťovníctva.
 
Diskriminácia antidiskriminačnou legislatívou
 
Uvedené rozhodnutie je typickým príkladom zasahovania štátu do oblasti, v ktorej narobí viac problémov ako úžitku. Rozdielne ceny či platy pre rôzne skupiny obyvateľstva sa nám nemusia javiť vždy spravodlivé.
 
Svet však nie je a ani nebude dokonalý a tento fakt by si mali uvedomiť aj eurobyrokrati. Vyjadrenie nespokojnosti v otázkach diskriminácie a rozdielneho prístupu k zamestnancom či spotrebiteľom je preto najlepšie prenechať verejnosti. Táto je na podobné prípady v posledných rokoch čoraz citlivejšia.
 
Moderné technológie a sociálne siete umožňujú aj menším skupinám ľudí vyvíjať pomerne silný tlak, ktorý má na zmýšľanie topmanažérov omnoho väčší vplyv ako akékoľvek európske smernice alebo nariadenia súdu - ak sa firme potenciálni klienti alebo zamestnanci budú vyhýbať, môžu ovplyvniť jej postavenie na trhu.
 
Súdny aktivizmus v snahe vyriešiť tieto problémy často vykonáva prácu slona v porceláne. Antidiskriminačná legislatíva podobnými úpravami totiž najviac poškodzuje práve tých, ktorých by mala chrániť.
 
Ján Dinga
 
Autor je analytik INESS
 

DISKUSIA k článku