Rada pro lidská práva OSN potvrdila tradiční hodnoty

1,515
Kultúra života
 
Delegace z evropských zemí a Spojených států v těchto týdnech utrpěly porážku, když Rada pro lidská práva přijala rezoluci, která znovu potvrzuje pozitivní vztah mezi tradičními hodnotami a lidskými právy. Evropské a americké delegace vidí tradiční hodnoty jako ohrožení žen, lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů.
 
Toto je už třetí rezoluce o tradičních hodnotách, která byla předložena od roku 2009. Rusko ji úspěšně prosadilo navzdory pokusům jiných členských států OSN jeho iniciativu zadusit.
 
Aktuální rezoluce předložená Ruskem a jejími spoluautory z více než 60 států (ne všechny jsou členy Rady) potvrzuje, že tradiční hodnoty společné celému lidstvu hrají pozitivní roli při podpoře a ochraně lidských práv. Uvádí, že „lepší pochopení a zhodnocení tradičních hodnot sdílených všemi lidmi a zakotvených v obecných listinách věnovaných lidským právům přispívají k podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod na celém světě“.
 
Připomíná Všeobecnou deklaraci lidských práv a zdůrazňuje, „že lidská práva jsou odvozena od přirozené důstojnosti a hodnoty vlastní lidské osobě“, a uznává pozitivní úlohu rodiny, komunity a vzdělávacích institucí při prosazování lidských práv. Vyzývá státy, aby „posílily tuto roli prostřednictvím vhodných pozitivních opatření“.
 
Evropské země a Spojené státy vyjádřily nesouhlas s konceptem tradičních hodnot, když Rusko v roce 2009 rezoluci s tímto označením navrhlo poprvé. V březnu loňského roku hlasovaly rovněž proti rezoluci, která od poradního výboru Rady požadovala zprávu o provázanosti tradičních hodnot a lidských práv. Když bylo toto opatření přijato, ovládaly činnost poradního výboru, aby vytvořil zprávu, která je v rozporu se záměrem usnesení.
 
Evropské a americké delegace si opakovaně stěžovaly, že „tradiční hodnoty“ je vágní pojem používaný k ospravedlnění násilí a diskriminaci žen, lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT). Když se jim však tímto argumentem nepodařilo ovlivnit dostatek zemí, snažily se odvrátit usnesení tím, že žádaly Radu, aby vyčkala na zprávu od poradního výboru, proti které se původně stavěly.
 
Rusko přesto předložilo návrh usnesení a věřilo, že získá potřebné hlasy. Usnesení bylo přijato 25 hlasy, 15 bylo proti a 7 členů se zdrželo hlasování.
 
Po přijetí rezoluce ruské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, že „Ruská federace společně se svými názorovými spojenci bude i nadále v Radě pro lidská práva podporovat myšlenku neoddělitelného spojení lidských práv a tradičních morálních hodnot“.
 
Rusko vzalo na vědomí, že „některé státy hlasovaly proti návrhu (zejména USA a Evropská unie)“ a uvedlo, že „negativní postoj těchto zemí, jejich neochota pracovat na textu a bizarní argumenty proti návrhu vyvolávají lítost“.
 
V loňském roce prezident Obama nařídil všem federálním úřadům, které mají co do činění s diplomacií USA a zahraniční pomocí, aby podporovaly práva LGBT. Podpora tradičních hodnot hluboce znepokojuje skupiny LGBT, jak uvedla organizace Gay Star News. Mají strach, že budou použity k obraně přirozené rodiny a obávají se, že nebude možno dekriminalizovat homosexualitu na celém světě.
 

DISKUSIA k článku