Profesori na Svetových dňoch mládeže uviedli na správnu mieru mýtus, že človek a šimpanz majú 99 % spoločných génov

3,276
Kultúra života

Poznámka šéfredaktora: Nasledujúci prejav odznel na Svetových dňoch mládeže v rámci katechézy mládeže. Krátené.

Dopustil by Boh, aby jeho Cirkev takmer dvetisíc rokov šírila nesprávne učenie o pôvode človeka a vesmíru len preto, aby ju neskôr osvietil skrze bezbožných mužov, akými boli Charles Lyell, Charles Darwin a T. H. Huxley, ktorí nenávideli Cirkev a snažili sa ju zničiť?

V súvislosti s touto otázkou by som vám rád predstavil doktora Thomasa Seilera, katolíckeho prírodovedca, ktorý väčšinu svojho života venoval štúdiu vedeckých dôkazov za a proti hypotéze, že ľudské telo vzniklo z molekúl v priebehu miliárd rokov rovnakými prírodnými procesmi, aké prebiehajú aj v súčasnosti.

Dr. Thomas Seiler:

Väčšina z vás možno počula tvrdenie, že šimpanz a človek majú 99 % spoločných génov. Čo ste však pravdepodobne nepočuli je, že k takémuto výsledku nedošlo porovnaním celej DNA človeka a opice, ale porovnaním len jej veľmi malej vzorky (cca 3 %). Ako funguje zvyšných 97 % genetického kódu sa nepodarilo objasniť. Preto sa vytvoril názor, že táto DNA nemá absolútne žiadnu funkciu. Bola považovaná za „nepotrebný odpad evolúcie“ a pri porovnávaní človeka a opice nebola braná do úvahy. Medzitým sa pomocou modernej genetiky podarilo dokázať na takmer celej DNA, že každý nukleotid (písmeno, ktoré tvorí genetický kód) má svoju funkciu. Tvrdením, že človek a šimpanz majú spoločných 99 % DNA, to náhle otriaslo.

Popredný vedecký časopis Science preto v roku 2007 nazval tento nepotvrdený jednopercentný rozdiel „mýtom“. Časopis Nature v roku 2010 publikoval článok, kde sa porovnávali gény našich tzv. chromozómov Y s chromozómami Y šimpanzov. Prínosné bolo zistenie článku, že 60 % ľudských chromozómov Y sa nezhoduje s tými, ktoré majú šimpanzy. To znamená, že človek a šimpanz majú odlišných miliardu nukleotidov.

V modernej genetike sa nedávno objavil ďalší významný a veľmi nečakaný objav. Výskumníci zistili, že všetky rozdielne skupiny ľudí na Zemi, bez ohľadu na to, kde žijú či ako vyzerajú, majú spoločných 99,9 % génov. Tento fakt však spochybňuje hypotézu evolúcie. Ak by sa človek skutočne vyvinul z opice, prečo potom máme s opicami spoločných len 40 % chromozómov Y, no zároveň sú všetci ľudia takmer geneticky identickí? Ak by sa človek vyvinul z opice, táto evolúcia by medzi ľuďmi pokračovala a odhalila by podstatné genetické rozdiely. Vplyvom týchto nedávnych objavov sa rozdiel medzi človekom a zvieratami ešte viac zväčšil. Rovnako sa nimi potvrdila skutočnosť, že neexistuje nič také ako ľudské „rasy“. Aziati, Európania, Afričania a domorodí obyvatelia Ameriky či Austrálie sa líšia len navonok, napríklad farbou pleti či tvarom nosa. Na genetickej úrovni sú si však všetci nesmierne podobní.

Z relatívne nových prelomových objavov to ešte nie je všetko. Pre mimoriadnu podobnosť ľudského genómu je medzi genetikmi aj dnes dlhodobo rozšírený fakt, že všetci ľudia aktuálne žijúci na Zemi sú potomkami jedného jediného muža a jednej jedinej ženy. Ak sa chcete o tom presvedčiť, stačí, ak si do internetového vyhľadávača zadáte výrazy „mitochondriálna Eva“ alebo „Adam chromozómu Y“. Keď evolucionisti vyberali tieto mená, mysleli to ironicky. Mnohí však teraz výber mien ľutujú, pretože tento objav dokonale potvrdzuje učenie Katolíckej cirkvi o stvorení vyučované 2000 rokov, že všetci ľudia sú bratmi a sestrami a pochádzajú z jedného jediného ľudského páru, reálnych historických postáv, Adama a Evy, a nie z veľkého počtu primátov podriadených človeku.

Ďalšou výskumnou oblasťou, ktorá súvisí s evolúciou je embryológia. Biológ Ernst Haeckel rozpracoval tzv. biogenetický zákon, podľa ktorého každý stavovec počas svojho embryonálneho vývoja opakuje hlavné rysy svojho evolučného vývoja z jednobunkových predkov. Julian Huxley sa o tom vyjadril nasledovne: „Embryológia je pre nás zreteľným dôkazom evolúcie. Veľa zvierat, ktoré sú v dospelosti výrazne odlišné je ťažké rozlíšiť v embryonálnom stave. Vy sami, keď ste boli mladými embryami, podobali ste sa embryám jašteríc, králikov, sliepok, mačkovitých žralokov či iných stavovcov. Mám na to len jediné rozumné vysvetlenie. My, stavovce, máme spoločných potomkov.“ Evidentne šlo o chybu, keď na základe podobnosti dospel ku spoločnému potomstvu. No okrem toho, „dôkaz“ pre platnosť tohto navrhovaného zákona spočíval len v Haeckelových kvalitných nákresoch embryí rôznych zvierat a človeka.

Britský embryológ Michael Richardson o 120 rokov neskôr skúmal pomocou moderných mikroskopov ľudské embryá a embryá viacerých živočíchov v rovnakom štádiu vývoja. Jeho prínos vyšiel vo vedeckej literatúre. V rozhovore pre denník The Times London v roku 1997 zhrnul význam Haeckelových vplyvných nákresov: „Ide o jeden z najhorších prípadov vedeckého podvodu. Je naozaj šokujúce zistiť, že niekto, koho mnohí považovali za veľkého vedca, zámerne šíril mylné informácie. [...] Čo Hacekel urobil bolo to, že zobral ľudské embryo a kopíroval ho a potom tvrdil, že mlok, prasa a všetky ostatné stavovce vyzerajú v rovnakom štádiu vývoja rovnako. Pravdou je, že nevyzerajú... Išlo o napodobeniny.“

Anatómia je ďalšou výskumnou oblasťou, ktorá sa rovnako dotýka otázky pôvodu. Ak by bola evolúcia pravdivá, čakali by sme, že nájdeme viaceré pozostatky organických štruktúr vyvinutých v priebehu evolučnej histórie. Odborník v anatómii Robert Wiedersheim predstavil okolo sto „nevyvinutých“ či „pozostatkových“ ľudských orgánov. Išlo o orgány, ktoré len čiastočne plnia svoju funkciu alebo vôbec nemajú funkciu, lebo sú zvyškami raného štádia evolúcie. Typickými príkladmi sú červovitý prívesok slepého čreva a krčné mandle. Wiedersheim a väčšina jeho súčasníkov nerozumeli, ako fungujú tieto orgány, a tak usúdili, že nemajú absolútne žiadnu funkciu. Medzičasom však nový vedecký výskum dospel k inému záveru. Zistilo sa napríklad, že slepé črevo naozaj má svoju funkciu. Najmä v prvých rokoch nášho života je dôležité pre imunitný systém.

Podobne sa zistili aj funkcie krčných mandlí a takmer všetkých ďalších takýchto orgánov. Stále máme veľa orgánov, ktorým nevieme pripísať žiadnu funkciu. No len preto, že dokonale nepoznáme biologické funkcie si nemôžeme dovoliť tvrdiť, že sú nanič. Dopustili by sme sa rovnakej logickej chyby, ku ktorej došlo v súvislosti s tzv. „odpadovou-DNA“, spomínanou vyššie. Trvalo roky, kým sa ju podarilo odhaliť.

Teraz sa možno pýtate... A čo takí neandertálci? Nenašli sme viac fosílnych dôkazov, že na Zemi raz žili ľudoopi a boli našimi predkami?

Aby som to zostručnil. Ukázalo sa, že všetky skameneliny, ktoré sa našli, patrili buď výlučne ľuďom, čiže neandertálcom a ďalším alebo výlučne opiciam, ako boli australopitekovia. Paleontológovia nikdy nenašli fosílie, ktoré by boli spolovice opičie a spolovice ľudské, čo svedčí o tom, že tieto tvory nikdy neexistovali.

Teória evolúcie hovorí, že veci sa menia z menej zložitých na zložitejšie, z neúplných na úplné, a predpokladá, že sa zistia mnohé chyby, stratené funkcie, zlé štruktúry a spolovice nevyvinuté orgány v procese evolúcie. Všetky rozmanité oblasti významného výskumu, ako genetika, embryológia, anatómia a paleontológia však znovu a znovu potvrdzujú, že všetky rôzne druhy bytostí začali existovať ako dokonalé a úplne vyvinuté. Skutočne sme nenašli nič, čo by sa vyvíjalo, žiadne spolovice vyvinuté oko, ucho, nohu či krídlo, a to ani v prírode, ani v skamenelej forme, ani v súčasnom svete. Keby takéto spolovice vyvinuté orgány niekedy existovali, mnohé z nich by potom mali prežiť až dodnes, pretože podľa definície šlo o dokonalejšie tvory ako boli ich predchodcovia. Tí konkrétny orgán vôbec nemali a stále existujú. Napríklad bezkrídlie plazy, z ktorých sa pravdepodobne vyvinuli vtáky alebo zemské cicavce, z ktorých sa mali vyvinúť veľryby.

Navyše, všetky zmeny, ktoré v prírode pozorujeme, nie sú nikdy výsledkom genetického rastu alebo dokonalosti, ale vždy výsledkom genetickej straty a degenerácie. To jednoznačne podporuje tvrdenie, že na začiatku musí byť všetko dokonalé a nie naopak. Genetici zaznamenali v ľudskom genóme pretrvávajúce hromadenie škodlivých mutácií namiesto trvajúcej dokonalosti DNA. Takéto postrehy sa aj očakávajú, pretože podľa najzákladnejšieho zákona prírody, zákona rastu entropie, môžu všetky prírodné procesy ďalej prebiehať len v smere od poriadku k neporiadku a nikdy nie naopak. Takzvané otvorené sústavy rovnako nemôžu ani v jednom prípade produkovať nové konštrukčné informácie. Preto sa predpokladané procesy, ako zmena nohy na krídlo či opičieho tela na ľudské vplyvom mutácie a výberu vymykajú zákonu prírody.

Na záver uvediem podobný príklad. Určite existuje niekto, kto z chladničky dokáže urobiť televízor. Vykoná iba pár drobných úprav, jednu malú elektrickú či mechanickú časť nahradí inou tak, aby vznikol televízor. Je však veľmi nepravdepodobné, že vykonaním týchto malých zmien v snahe vyrobiť televízor vznikne lepšia chladnička. Lepšia, než bola predtým alebo lepšia, než prvotná. Bolo by určite nutné pozorovať vývoj prostredníctvom nepretržitých možností výberu.

Viac sa dočítate na www.originality-of-species.net.

Hugh Owen:

Tak ste to počuli, moji mladší bratia a sestry, sama SKUTOČNÁ PRÍRODNÁ VEDA nepodporuje mýty o evolúcii, že ľudia sú výsledkom stoviek miliónov rokov genetických chýb! Naopak, potvrdzuje tradičné katolícke učenie o stvorení Adama a Evy.

Niektorí z vás si možno pomyslia: „Dobre, ale mení sa tým niečo?“

Ukážem vám, že sa tým mení naozaj veľa.

Po prvé, toto učenie nám hovorí, že Boh skutočne stvoril JEDNÉHO muža a JEDNU ženu, aby ŽILI od počiatku stvorenia, tak ako to povedal aj Ježiš.

To nás uisťuje, že Boh nepožehná žiadnu zmenu v učení Katolíckej cirkvi, ktorá by sa týkala posvätného manželstva, rozvodu, antikoncepcie či sexuálnej morálky. 

Môžeme si byť istí, že tvoje šťastie a šťastie tvojich bratov a sestier z celého sveta závisí na POZNANÍ a NASLEDOVANÍ tohto učenia – aj napriek tomu, že niektorí profesori a učitelia našich katolíckych inštitúcií sa snažia predstaviť niečo nové.

Božie milosrdenstvo od nás žiada, aby sme verili tomuto učeniu a hlásali do celého sveta, že Boh stvoril jedného muža a jednu ženu, aby žili od počiatku Stvorenia.

Slovami a životom, nahlas a jasne musíme dať svetu najavo: „Ak chcete byť šťastní, musíte nasledovať Božiu predlohu sviatostného manželstva.“

Je to Božia milosť.

Svätý Maximilián Kolbe, veľký svätec koncentračného tábora Auschwitz, pochopil a obraňoval toto učenie pred takými ako Adolf Hitler a Jozef Stalin, ktorí upustili od učenia Katolíckej cirkvi o stvorení a primkli sa k evolúcii. Posledné učenie, ktoré sv. Maximilián predniesol pred vstupom do hladomorne v Auschwitze, obhajovali toto isté nádherné učenie. Rád sa s vami oň na záver podelím.

Ako väčšina viete, naša Matka, Panna Mária, sa zjavila v Lurdoch na juhu Francúzska v roku 1858 tesne pred vydaním knihy Charlesa Darwina, Pôvod druhov. Vyhlasoval v nej, že ľudia sa vyvinuli z nižšej vrstvy človeka – z primátov. Svätá Bernadeta sa na žiadosť svojho spovedníka opýtala našej Panny Márie: „Kto si?“ A Panna Mária odpovedala:

„SOM NEPOŠKVRNENÉ POČATIE.“

Sv. Maximilián desaťročia uvažoval o týchto slovách a pred svojou smrťou vysvetlil, že naša nebeská MATKA nimi vlastne bránila tradičné katolícke učenie, že Boh stvoril telo a dušu JEDNÉHO MUŽA pre JEDNU ŽENU, aby žili od počiatku stvorenia a vyvrátila tým Darwinovu teóriu, že človek pochádza z opice. 

Vypočujte si jeho vysvetlenie.

Sv. Maximilián vysvetľuje svoje postrehy: „Adam sa nepočal v lone matky. Jeho telo a duša boli stvorené. Eva sa nepočala v lone matky, stvoril ju Boh z Adamovho boku.“

„Božská osobnosť, náš Pán, sa nepočal v lone nebeskej Matky. Ako Božská osoba – druhá božská osoba Najsvätejšej Trojice – existuje od nepamäti,“ pokračoval sv. Maximilián.

Sv. Maximilián tak dospel k záveru: „Pravdou je, že Panna Mária je JEDINÉ NEPOŠKVRNENÉ POČATIE.“

Chápete? Ak by bola teória evolúcie pravdivá, potom by sa Adam počal v lone primáta z nižšej vrstvy než je človek, a rovnako aj Eva. A keby toto bola pravda, teistickí evolucionisti by museli prijať fakt, že Adam a Eva boli stvorení bez hriechu. V takom prípade by Panna Mária sv. Bernadete povedala: „Som Nepoškvrnené počatie číslo tri.“

Ona to však nepovedala.

Prečo?

Lebo nám chcela pripomenúť, že Boh STVORIL JEDNÉHO MUŽA (telo a dušu) pre JEDNU ŽENU (utvorenú z jeho boku), ABY ŽILI, od počiatku Stvorenia.

Preto je Panna Mária JEDNO A JEDINÉ NEPOŠKVRNENÉ POČATIE.

Žite túto Pravdu, primknite sa k nej a hlásajte ju všade kam pôjdete. Stanete sa tak silným kanálom, cez ktorý prúdi Božie milosrdenstvo!

Boh vám žehnaj!

DISKUSIA k článku