Predpoveď sv. Františka o konci sveta. Sedí na dnes?

01.01.1226
6225 0 0
Matej Trančo
Neutral

"Príde nekanonicky zvolený pápež, ktorý spôsobí obrovskú Schizmu, budú kázané rozdielne myšlienky ktoré spôsobia že mnohí, dokonca aj členovia rôznych rádov, budú pochybovať, áno, dokonca aj súhlas s týmito kacírmi. Spôsobí že sa môj Rád rozdelí, potom budú existovať tak univerzálne nezhody a perzekúcie, že ak by tieto dni neboli skrátené dokonca aj vyvolení by boli stratení."
(zdroj: The Reign of Antichrist od Rev. R. Gerald Culletona)

Krátko pred svojou smrťou Sv. František z Assisi zvolal svojich nasledovníkov a varoval ich o prichádzajúcich trápeniach hovoriac:

1. Rýchlo sa blíži doba, jej súčasťou budú veľké skúšky a trápenia; rozpaky a nezhody ako duchovné, tak aj svetské budú svetom oplývať; láska mnohých vychladne a zloba bezbožných vzrastie.

2. Démoni budú mať neobvyklú silu. Nepoškvrnená čistota nášho Rádu a iných bude tak zatienená, že ostane veľmi málo kresťanv, ktorí budú počúvať pravého suverénneho pápeža a Rímsko-katolícku cirkev svojimi vernými srdciami a dokonalou láskou. V čase tohto trápenia muž, nekanonicky zvolený, bude povýšený do Pontifikátu, ktorý vďaka jeho rafinovanosti sa bude usilovať stiahnuť mnohých k omylu a smrti.

3. Potom sa znásobia škandály, náš Rád bude rozdelený a mnoho iných bude úplne zničených pretože budú súhlasiť s touto chybou namiesto toho, aby jej oponovali.

4. Bude existovať taká rozdielnosť názorov a rozkolov medzi ľuďmi, veriacimi a duchovenstvom, že ak by tieto dni neboli skrátené, ako hovorí Evanjelium, dokonca aj vyvolení by boli privedení k omylu ak by neboli špeciálne vedení, uprostred tohto veľkého zmätku, nesmiernou Božou milosťou.

5. Našim pravidlám a spôsobu života bude (niekoľkými) násilne oponované a nás tak postihnú hrozné skúšky. Tí, ktorí ostanú verní dostanú korunu života; ale beda tým, ktorí veriac výhradne vo svoj rád padnú do vlažnosti, pretože nebudú schopní prijať pokušenia dopustené na osvedčenie sa vyvolených.

6. Tí, ktorí vytrvajú vo svojom zápale a budú dodržiavať cnosť láskou a nadšením z pravdy, utrpia zranenia a budú prenasledovaní ako rebeli a schizmatici. Svojim prenasledovateľom, štvanými zlými duchmi, budú hovoriť že robia veľkú službu Bohu odstránením takých pokazených ľudí z povrchu zemského. Ale Pán bude útočiskom chudobných a zachráni všetkých ktorí v neho budú veriť. A preto aby boli ako ich Pán (Kristus), títo vyvolení budú konať sebaisto a ich smrť im zabezpečí večný život. Vďaka tomu, že si vyberú poslúchať radšej Boha ako človeka, sa nebudú báť ničoho a budú radšej dávať prednosť smrti, ako súhlasu s klamstvom a zradou.

7. Prídu kňazi, ktorí prestanú hlásať pravdu,  zatiaľ čo iní ju budú prevracať a spochybňovať. Posvätnosť života sa stane terčom posmechu dokonca aj u tých čo ho majú chrániť, lebo v tých dňoch im Kristus pošle nie skutočného pastiera ale Ničitela.

(Zdroj:Sebrané spisy Serafinského Otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250)Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. Co si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku