Pornografia bola v Utahu vyhlásená za nebezpečenstvo pre verejné zdravie

1,474
Kultúra života

USA, eldorádo pornografie, sa tiež ocitli v bode, kedy poukazujú na nebezpečenstvo, ktoré pornografia predstavuje pre verejné zdravie. Guvernér Utahu podpísal rezolúciu na ochranu detí. Je to dobré znamenie v prospech prirodzeného práva, ktoré malý štát blízky voličom berie do úvahy.

Zo svoje podstaty sa média väčšinou zaujímajú o to, čo je negatívne, ale aj niečo pozitívne môže byť výnimočne správou. Takéto čosi sa stalo v Utahu. Guvernér tohto konzervatívneho štátu, kde žije významná Mormonska komunita, Gary Herbert, podpísal rezolúciu jednomyseľne odhlasovanú parlamentom tohto štátu v marci. Jej cieľom je potlačiť „epidémiu“ pornografie. Podľa štúdie Harvard Business School realizovanej v roku 2009 profesorom Benjaminom Edelmanom, Utah je štát, ktorý má v Spojených štátoch najväčšiu sledovanosť on-line videí „pre dospelých“. Pornografia, na rozdiel od hašišu, alkoholu alebo heroínu, však zasahuje všetky prostredia, všetky náboženstvá, všetky psychologické profily, dokonca aj tie rigorózne.

Utah napriek posmeškom odsudzuje pornografiu

Pre boj proti tejto endemickej pliage prosperujúcej vďaka mlčaniu, guvernér Herbert schválil rezolúciu, ktorá sa týka „výskumu, vzdelávania a prevencie“. Senátor Todd Weiler, ktorý je pôvodcom tejto iniciatívy, bol objektom „výsmechu a opovrhnutia“ viacerých hlavných médií. Následne upresnil, že rezolúcia „nič nezakazuje a neobmedzuje slobodu prejavu“. Byť pokladaný za otca cudnosti, to sa v USA nenosí, ale budiť dojem, že sa chceme dotknúť „posvätného“ tabu Prvého dodatku Americkej ústavy(1)by bolo vyložene samovražedné.

Rezolúcia je doplnená zákonom požadujúcim od IT pracovníkov, aby hlásili polícii každú stopu pornografie týkajúcej sa detí, ktorú by odhalili na počítačoch pri výkone svojej funkcie. Účelom kampane spustenej Weilerom a právnych predpisov podpísaných Herbertom je vskutku ochrana a výchova detí. Ide o to oslobodiť ich od „zlých, ponižujúcich a návykových“ vecí. V tejto súvislosti bola pornografia štátom Utah vyhlásená za „ohrozenie verejného zdravia“.

Tieto nové drogy ohrozujú verejné zdravie

Knižnice, rýchle občerstvenia McDonalds, dávajú k dispozícii deťom wi-fi, na ktorom môžu mať prístup k nefiltrovanému internetu. Weiler kladie otázku: „Ak by knižnica alebo McDonalds, alebo hocikto iný, vašim deťom ponúkol cigarety, čo by ste na to povedali?“ Z tohto dôvodu sa snaží o to, aby bol na internete vytvorený systémový filter na ochranu mladistvých pred nebezpečenstvom pornografie. Jeho krátkodobým cieľom je dať dokopy „pätnásť štátov, aby vyvinuli tlak na Kongrese“. A nasledovať Davida Camerona. Tento v roku 2013 iniciovala možnosť internetu s alebo bez pornografie. Weiler chce teda nasledovať anglický príklad. Zrejme nevie, že Európska únia vyhlásila systémový filter proti pornografii za „nelegálny“ v tom, že by obmedzoval slobodu výberu a v Spojenom kráľovstve ho zakázal.

Nech je to akokoľvek, početné štúdie preukazujú ničivé následky pornografie na zdravie detí, aj keď je ešte príliš skoro stanoviť dlhodobé účinky: v čím skoršom veku sa s jej pozeraním začne, tým sú poškodenia vážnejšie a hlbšie. V tomto sa feministickí sexuológovia a konzervatívny rodičia v názore zhodujú. Pornografia ničí v deťoch obraz ženy a lásky, robí z druhého objekt, dospievajúcich robí agresívnymi a zakomplexovanými a vo významnej časti populácie vytvára skutočnú závislosť, so všetkými jej charakteristikami. Je súčasťou toho, čo sa v Amerike nazýva „new drugs - nové drogy“ a z tohto dôvodu predstavuje nebezpečenstvo pre verejné zdravie.

Pornografia, prekvitajúci priemysel v USA

Niektorí aktivisti boja proti pornografii dokonca tvrdia, že jej sledovanie v rannom veku je pôvodom sexuálneho zneužívania v univerzitných mestečkách alebo sexuálneho zneužívania medzi deťmi a súhlasu niektorých detí, aby oni samé boli zneužívané k výrobe pornografie, čo je veľmi vážne. Je to napríklad názor Dawna Hawkinsa, výkonného riaditeľa Národného centra pre štúdium sexuálneho zneužívania v Spojených štátoch amerických vo Washingtone DC. Avšak, David Hill, z Americej pediatrickej akadémie tvrdí, že sa so závermi netreba ponáhľať, lebo „čo možno vyvodiť z vedeckých štúdií v tejto oblasti je zatiaľ veľmi nedostačujúce“. V neposlednom rade však odporúča rodičom, aby „odstránili obrazovky z detských izieb a aby televíziu sledovali spoločne so svojimi deťmi“.

To všetko je zatiaľ nedostačujúce, ale sú to kroky správnym smerom. Mali by sme vedieť, že pornografia je v Spojených štátoch priemyslom, ktorý neskutočne zarába. Len San Bernardo Valley v Kalifornii poskytovalo do roku 2012 20.000 pracovných miest a malo ročný obrat vo výške 5 miliárd $ na filmoch X. Hoci tento ekvivalent X Silicon valleyje teraz v úpadku z dôvodu zahraničnej konkurencie a amatérskych videí, tento sektor zostáva veľmi „dôležitý“. Guvernér Utahu ho pokladá za veľmoc a zaobchádza s ňou ako takou. Požiadal priemysel pornografie, aby „pomohol“ chrániť deti, „pokiaľ ide o dospelých, ak to chcú „konzumovať“, tak to je ich vec“.

Pornografia, masívne duchovné nebezpečenstvo

Napriek limitom tejto diskusie, dva pozitívne veci udrú do očí nezaujatého pozorovateľa. Po prvé návrat do reality, tak z morálneho hľadiska ako aj politického. Rovnako aj to, že ľudia si začínajú – i keď oneskorene - uvedomovať spoločenské neduhy vyvolané otvorením hraníc, a tak isto začínajú vidieť tých, ktorí zapríčinili morálnu revolúciu zo začiatku šesťdesiatych rokov. Ilúzia, že všetko je možné, sa po päťdesiatich rokoch obnosila, stratila vplyv a dnes vidíme, že každý čin má svoje dôsledky, a že prirodzené právo sa nedá donekonečna zosmiešňovať a hanobiť bez následkov. Pôžitok bez svedomia a zodpovednosti nefunguje. AIDS bolo prvým varovaním. Pornografia je oveľa vážnejšia záležitosť. Aktivistka Jennifer Brown, dobre známa v USA, hovorí o „ríši skazy“. Je to v každom prípade zbraň hromadného ničenia duší, čiže zotročenia, ako hovoril Solženicyn.

Vzbura ľudu prichádza cez Utah

Druhým pozitívnym prvkom, ktorý môže viesť k optimizmu, je právo ľudí vyjadriť sa prostredníctvom inštitúcií, ktoré majú na dosah ruky. Americké štáty majú ľudský rozmer. Guvernér Herbert nie je snáď nič viac hrdinskejší než François Bayrou, ale vie, že jeho existencia závisí od jeho konzervatívnych voličov a mormonskej komunity. Preto zastáva názor tých, ktorí ho volia a obhajuje verejné zdravie, a to napriek posmeškom tlače z východného pobrežia - a zajtra možno útokom federálnych sudcov. A tu u nás na tejto strane oceánu tiež ide o morálku a prisťahovalectvo. V Európe sú to dva malé štáty ako Slovensko alebo Maďarsko, ktoré počúvajú hlas svojho ľudu, zatiaľ čo tie veľké sú zošnurované globalistickými elitami. A čím viac sa inštitúcia vzďaľuje od ľudí, tým viac má tendenciu ich obmedzovať. Americký federálny štát ich slobodu do istej miery zachováva, americké štáty uplatňujú svoju autonómiu, čo nie je prípad centralizovaného superštátu, ktorý sa buduje v Bruseli. Pokiaľ ide o OSN, vežu zo slonovej kosti veľkých architektov globalizmu, táto je úplne uzavretá v hysterickom odmietaní prirodzeného práva.

Národ je najširší priestor, v ktorom môžu ľudia vykonávať svoju zvrchovanosť, za predpokladu, že štát, ktorý ho riadi, ju nepopiera a ani nezrádza v prospech nadnárodnej chiméry. Ak chceme, aby Francúzsko napredovalo k obnove prirodzeného práva podobnej tej, ktorá sa práve podarila v Utahu, musíme z toho vyvodiť dôsledky a znova nastoliť priamu demokraciu.

DISKUSIA k článku