Podporme iniciatívu "Jeden z nás"

2,250
Kultúra života
 
Bratislava 9. januára (TK KBS) - Skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, chcú iniciátori európskej iniciatívy občanov s názvom "Jeden z nás". Vďaka Fóru života a Donum vitae, občianskym združeniam, ktoré sa na Slovensku venujú ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, sa dá táto iniciatíva podporiť už aj na Slovensku. Cieľom je, aby sa na zozbieralo aspoň jeden milión podpisov občanov Európskej únie (EÚ) z aspoň siedmich členských krajín. Aktuálne sa zbierajú podpisy v 18 krajinách Únie. Projekt je možné podporiť aj online.
 
Vďaka Európskej iniciatíve občanov môžu legislatívu EÚ ovplyvniť i občania EÚ. Európska komisia totiž musí každú úspešnú iniciatívu posúdiť a navrhnúť legislatívne opatrenia, ktoré vyplývajú z jej požiadaviek. Tie sa potom môžu dostať na prerokovanie a schvaľovanie Európskeho parlamentu alebo Rady. "Využime túto možnosť a ukážme, že na Slovensku je významné množstvo občanov, ktorí chcú Európu, ktorá si váži ľudský život od počatia," vyzýva Marek Michalčík, podpredseda Fóra života (marek@forumzivota.sk, 0911 756 025).
 
Iniciatíva "Jeden z nás" žiada, aby žiadne rozpočtové prostriedky EÚ nemohli byť použité na financovanie činností, ktoré ničia ľudské embryá alebo ktoré predpokladajú ich zničenie. Jej iniciátori tiež chcú, aby z prostriedkov EÚ nemohla byť financovaná výskumná činnosť zameraná na klonovanie ľudí, ani výskumné činnosti určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na výskum kmeňových buniek alebo pre doplňovanie kmeňových buniek a aby rozvojová pomoc zo strany EÚ nemohla byť použitá na financovanie potratov, a to priamo alebo nepriamo, prostredníctvom financovania organizácií, ktoré vykonávajú alebo podporujú potraty.
 
Na Slovensku zbierajú podpisy pod iniciatívu občianske združenia Fórum života a Donum vitae. Možnosť podpísať iniciatívu je do 10. mája 2013, avšak z hľadiska logistiky je dôležité, aby boli podpísané hárky zaslané najneskôr do 28. apríla 2013, na adresu: Fórum života, Heydukova 14, 811 08 Bratislava. Signatári musia byť dospelé osoby s trvalým pobytom na Slovensku alebo slovenskí štátni príslušníci, i keď majú pobyt mimo Slovenska.
 
Projekt je možné podporiť aj on-line. Najskôr je potrebné navštíviť stránku https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?initiativeLang=sk. Tí, čo nemajú text v slovenčine, si môžu vybrať v strede alebo vpravo hore slovenský jazyk. Zospodu je potom tlačidlo "Podporiť iniciatívu". Na ďalšej stránke je potom potrebné zvoliť členský štát Slovensko. Ďalej je potrebné vyplniť formulár, zadať kontrolné znaky a kliknúť na tlačidlo "Predložiť". Na stránke sa potom zobrazí poďakovanie za podporu iniciatívy "Jeden z nás" a potvrdenie, že vyhlásenie o podpore bolo úspešne predložené. Iniciatívu je možné podporiť iba raz - najneskôr do 10. mája 2013.
 
Európska komisia zaregistrovala európsku iniciatívu občanov "Jeden z nás" na základe žiadosti, ktorú podpísali na stretnutí zástupcov pro-life hnutí z 21 európskych krajín vlani v marci v Bruseli. Viac informácii o nej je možné získať na stránke http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/sk. 
 
TK KBS informovalo Fórum života

DISKUSIA k článku