Pápežova homília: prekonaj diablove otrávené šípky Bibliou. Považuj ju za svoj mobil.

05.03.2017
1914 0 0
Matej Trančo
Kultúra života

"Pôst je cestou premeny a boja proti zlu," a "Musíme sa zoznámiť s Bibliou: často ju čítať, premýšľať o nej a vstrebať jej myšlienky," odporučil František počas dnešného Angelus. Biblia "obsahuje Slovo Božie, ktoré je vždy aktuálne a účinné." Pápež pripomenul niekoho slová: čo by sa stalo, ak by sme s Bibliou zaobchádzali tak ako zaobchádzame s našimi mobilmi? Keby sme si ju vždy brávali so sebou, keby sme sa po ňu vrátili v prípade zabudnutia, keby sme ju otvárali niekoľkokrát denne a keby sme čítali božie posolstvá Biblie tak ako si čítame správy v našich telefónoch.

Pápež ďalej pokračoval: "toto je paradoxné porovnanie, no núti nás premýšľať: ak by sme naozaj mali Slovo Božie vždy v našich srdciach, žiadne pokušenie by nás nemohlo odvrátiť od Boha a žiadna prekážka by nás nemohla odkloniť od správnej cesty. Vedeli by sme ako zvíťaziť nad našimi dennými pokušeniami ktoré sú v nás a okolo nás. Boli by sme schopní žiť nový vzkriesený život v Duchu svätom, akceptovať a milovať našich bratov a sestry a zvlášť tých, ktorí sú najzraniteľnejší a v núdzi rovnako ako aj našich nepriateľov."

Najprv pápež varoval veriacich pred "diablovými jedovatými šípkami" a "falošnou skratkou za úspechom a slávou," potom ich nabádal k "vítaniu a milovaniu našich bratov v núdzi rovnako ako aj našich nepriateľov."   

Navyše "sme pred pár dňami začali pôst, ktorý je cestou Božieho ľudu k Veľkonočnému obdobiu, cestou zmeny, boja proti zlu s pomocou zbraní ako sú modlitba, postenie sa a láska k blížnemu."

František svoj príklad prevzal z Evajneljových čítaní v prvú pôstnu nedeľu. "Evanjelium nás vedie na cestu k Veľkej noci - povedal pápež na začiatku mariánskej modlitby recitovanej z okna jeho pracovne v pápežskom paláci - Ježiš zotrval 40 dní v púšti a bol pokúšaný diablom: táto epizóda je časťou presného okamihu Ježišovho života." A to sa stalo "bezprostredne po jeho krste v rieke Jordán a pred jeho verejným pôsobením: práve obdržal slávnostnú investitúru, Duch svätý naň zostúpil a nebeský otec ho nazýva" môj milovaný syn "a Ježiš je tak pripravený začať svoje poslanie." A pápež pokračoval: "keďže je tu jasný nepriateľ, Satan, Ježiš ho konfrontoval správnym spôsobom," v tesnom súboji "zatiaľ čo sa diabol pokúšal použiť jeho titul" Syn boží "aby Ježiša odviedol od jeho poslania." "Ak si Syn boží," odpovedal diabol robiac nejaké zázračné gestá - ako kúzelník - ako napríklad premenu kameňov na chlieb aby utíšil Ježišov hlad, zoskočil z múrov chrámu a bol by zachránený anjelmi.

Za týmito dvomi pokušeniami nasleduje tretie: "Uctievať ho, diabla, aby mal vládu nad svetom." Prostredníctvom tohto trojitého pokušenia "chce Satan odvrátiť Ježiša z cesty poslušnosti a pokory - pretože vie, že takým činom by bolo zlo porazené - a chcel ho vziať na falošnú skratku k úspechu a sláve."    

Ale Jorge Mario Bergoglio poukázal, že: "Ježiš sa ubránil všetkým tým jedovatým šípkam diabla vďaka štítu Božieho slova, ktoré vyjadruje vôľu Otca a tak jeho Syn, naplnený Duchom svätým, prichádza z púšte ako víťaz."

Počas štyridsiatich dní pôstu František varuje: "že ako kresťania sme povolaní nasledovať Ježišove kroky a konfrontovať duchovný boj proti zlu s pomocou sily Božieho slova." A "Panna Mária, skvelý symbol poslušnosti Boha a bezpodmienečnej dôvery v jeho vôľu, by nás mala udržať na našej pôstnej ceste aby sme tak poslušne počúvali Slovo božie a dosiahli skutočnú zmenu v našich srdciach."

Pápež na záver adresoval "srdečný pozdrav rodinám, cirkevným skupinám, asociáciám a pútnikom, ktorí prišli z Talianska a iných krajín." Pápež apeloval najmä na "veriacich z diocéz z Madridu, Cordoby a Varšavy ako aj z Belluny a Mestry. Pápež zaželal "každému plodnú pôstnu púť" a žiadal "spomienku v modlitbe na mňa a spolupracovníkov Rímskej kúrie, keďže tento večer začíname týždeň duchovných cvičení." Potom to takto uzavrel: "Ďakujem vám. Prajem peknú nedeľu! Užite si chutný obed a držte sa."

(zdôraznenia sú v pôvodnom texte)

Foto: pápež a jeho spolupracovníci na ceste do Arricca na duchovné cvičenia.

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku