Pápež František: Slovo, ktoré všetci túžime počuť...

08.02.2017
675 0 0
Matej Trančo
Kultúra života

Vo svojej poslednej katechéze o kresťanskej nádeji pápež František dnes ráno vyzval kresťanov, aby sa navzájom držali v nádeji prostredníctvom spoločnej modlitby a praktickej starosti o ľudí v núdzi.

Spomínajúc na minulotýždňovú katechézu, pápež pripomínal pútnikom - ktorí sa zhromaždili vo vatikánskej aule Pavla VI. počas týždennej generálnej audiencie - že cnosť nádeje má svoje korene v Pánovom vzkriesení a našom vlastnom prisľúbení.

Kresťanská nádej je veľmi osobná ale aj komunitárna, povedal. Sv. Pavol nás učí že podpora musí byť venovaná predovšetkým chudobným, slabým vo viere, trpiacim a tým ktorí sú pokúšaní k zúfalstvu.

Kresťanská nádej, nevyhnutne spojená s láskou k blížnemu, musí byť "stelesnená" v komunite vzájomnej podpory a milujúcej obavy, vysvetlil Pápež František. V prípade kresťanskej nádeje je týmto telom Cirkev a jej dušou je Duch Svätý.

"Nikto sa nádeji neučí osamote," povedal. "Ak máme nádej, je to preto, že nás mnoho bratov a sestier naučilo veriť a udržať našu nádej nažive. A medzi nich patria deti, chudobní, jednoduchí a opomínaní. Áno, pretože tí, ktorí sú zameraní len na svoje vlastné blaho nemôžu poznať nádej: len dúfajú vo svoje vlastné blaho a toto nie je nádej ... Tí, ktorí v sebe majú nádej sú práve tí, ktorí podstupujú každodenné skúšky a nestálosť svojich vlastných obmedzení."    

Pápež František povedal: "títo bratia nám podávajú najsilnejšie a najkrajšie svedectvo, pretože sa pevne držia svojej viery v Boha vediac, že po smútku, útlaku a nevyhnutnosti smrti bude posledné slovo patriť Jemu a bude to slovo milosti, života a pokoja."

"Ktokoľvek verí, verí že jedného dňa bude počuť (od Ježiša) tieto slová: 'Poď, poď ku mne brat môj. Poď, poď ku mne sestra, po celú večnosť'."

Naše svedectvo nádeje v Kristových prísľuboch má rozšíriť a obohatiť život spoločnosti ako celku, povedal pápež pútnikom.

Vieme že, hlavne v časoch temnoty a ťažkostí, nádej nie je ľahkou cnosťou. "Je oveľa ťažšie dúfať ako veriť, je to oveľa ťažšie," povedal. "Ale," ukončil, "keď Duch Svätý prebýva v našich srdciach, umožňuje nám pochopiť že sa nemusíme obávať a že Pán je blízko a stará sa o nás."

DISKUSIA k článku