Pápež František chváli organizáciu financovanú Sorošom; povzbudzuje k "odporu"

20.02.2017
1929 0 0
Milko Kostovič
Neutral

17. februára, pápež František zverejnil list, napísaný pre tých, ktorí sa zhromaždili na Svetovom stretnutí ľudových hnutí, ktoré sa konalo v Kalifornii v dňoch 16-19 februára - stretnutie bolo organizované Vatikánom. Takéto stretnutia sa pravidelne uskutočňujú vo Vatikáne a sú iniciované samotným pápežom Františkom v jeho snahe spolupracovať s celou radou miestnych hnutí na celom svete.   

V liste z 10. februára pápež František verejne chváli organizáciu PICO (People Improving Communities through Organizing) — ktorá bola jedným z propagátorov tejto vatikánskej udalosti. František píše: 

Chcel by som vyzdvihnúť prácu PICO a organizácií, ktoré podporovali toto stretnutie. Zistil som, že sa skratkou PICO stojí “People Improving Communities through Organizing” (Ľudia kultivujú komunity prostredníctvom organizovania). Aké skvelé spojenie poslania ľudových hnutí: pracovať na lokálnej úrovni, bok po boku svojich susedov, organizovať sa medzi sebou, aby sa ich komunitám darilo. 

Čo tu ale pápež František nespomenul je, že PICO je významne financovaná Georgeom Sorošom. Ľavicová webová stránka Discover the Political Networks opisuje PICO ako skupinu, ktorá "používa Alinského štýl pri organizovaní taktiky, ktorá posúva náboženské doktríny smerom doľava." Ako John-Henry Westen, šéfredaktor LifeSiteNews, písal v 2016 v augustovej správe, úniky zo Sorošovej nadácie preukázali, ako Soros financoval PICO a ostatné organizácie s cieľom ovplyvniť Vatikán v prospech niektorých politík a agend. Westen píše:   

Emaily, ktoré unikli cez Wikileaks odhaľujú, že miliardár a globalista George Soroš - jeden z najväčších donorov Hillary Clinton - zaplatil 650,000 dolárov, aby ovplyvnil návštevu pápeža Františka v USA v septembri 2015. Cieľom bolo "posunúť národné paradigmy a priority v období prezidentskej kampane 2016." Prostriedky boli pridelené v apríli 2015 a správa o ich efektívnosti naznačuje, že úspešné splnenie zahrňuje: "získať jednotlivých biskupov s väčšou verejnou podporou ekonomických a rasovo spravodlivých správ, aby sa vytvorila kritická masa biskupov, ktorí podporujú pápeža. " […] Príjemcom grantov bolo PICO, náboženská skupina organizujúca komunity, a progresívna skupina Faith in Public Life (viera vo verejnom živote, skratka FPL), ktorá prostredníctvom médií propaguje ľavicovú agendu "sociálnej spravodlivosti." Soroš financuje ľavicové hnutia na celom svete a nedávno sa zistilo, že financuje úsilie odstrániť pro-life zákony po celom svete.  

Že už existujú dobre vybudované väzby medzi Vatikánom a touto progresívnou, často podvratnou, Sorošom financovanou organizáciou PICO môžeme vidieť aj v tejto časti správy Westena:

Aby sme mohli využiť príležitosť, ktorú ponúka pápežova návšteva Spojených štátov, uvádza sa v správe: "budeme podporovať organizačné aktivity PICO, aby sme zapojili pápeža do otázok ekonomickej a rasovej spravodlivosti, vrátane využitia vplyvu kardinála Rodrigueza, pápežovho vysokého poradcu. Ďalej vyšleme delegáciu na návštevu Vatikánu na jar alebo v lete, aby sme mu umožnili priamo si vypočuť katolíkov v Amerike, ktorí majú nízky príjem."

V roku 2013 kardinál Rodriguez podporil prácu PICO vo videu počas návštevy zástupcov PICO v diecéze kardinála. "Chcem podporiť všetko úsilie, ktoré vykonávajú na podporu komunity viery," povedal, “… Prosím, naďalej pomáhajte PICO.”

 

Táto rovnaká sieť momentálne podniká kroky proti politike prezidenta Donalda Trumpa s ohľadom na imigračné otázky, konkrétne tzv. imigračný zákaz. Organizujú protesty na rôznych miestach USA. Jedno vyhlásenie na webovej stránke PICO v súvislosti s "organizovaním odporu" hovorí:

Dnes ráno, národná sieť PICO, organizácie United we dream a Church world service, spoločne deklarovali počas mediálneho konferenčného hovoru, že náboženské komunity v Amerike prijímajú prorocký postoj voči prezidentovej sľubovanej perzekúcií imigrantov, moslimov a farebných ľudí, poskytovaním útočiska vo viac než 800 kongregáciách. A to je len začiatok. […] Teraz je náš čas vytvoriť empatický priestor pre neobvyklé stretnutia popri našich rozdieloch, pre budovanie mostov a narušenie vzorov izolácie a strachu v našich komunitách. Uvedomme si, že toto je chvíľa pre multi-rasové, multi-náboženské komunity prehodnotiť Milované Spoločenstvo, uskutočniť odvážne a prorocké skutky.  

Ide o súčasť riadeného chaosu, ktoré sme boli svedkami v USA za ostatných niekoľko týždňov. A zdá sa, že pápež František svojim listom z 10. februára povzbudzuje túto krízu: 

Je na nás kresťanoch a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme žili a konali v tento moment. […] Prijaté smerovanie po tomto historicky prelomovom bode -  spôsoby, akými sa táto zhoršujúca kríza vyrieši - budú závisieť  na zapojení a účasti ľudí a hlavne na nás, ľudových hnutiach. Nemali by sme byť paralyzovaní strachom, ani spútaní v rámci konfliktu. Musíme pripustiť nebezpečenstvo, no tiež prijať príležitosť, že každá kríza prichádza, aby sme sa posunuli k úspešnej syntéze. [Sic! Dialektická metóda]. V čínskom jazyku, ktorý vyjadruje rodovú múdrosť tých skvelých ľudí, slovo "kríza" obsahuje dva ideogramy: Wēi, ktoré predstavuje “nebezpečenstvo”, a , ktoré predstavuje “príležitosť”. Vážne nebezpečenstvo je poprieť svojich blížnych. 

Pápež František sám vyzýva na odpor a zrejme implicitne podporuje samozvaných "manažérov chaosu":

Tu ale tiež nachádzame príležitosť: že svetlo lásky k blížnemu môže osvetliť Zem so svojim ohromujúcim jasom ako blesk v tme; že nás môže prebudiť a nechá preraziť pravú ľudskosť s autentickým odporom, odolnosťou a vytrvalosťou.   

Pri zdôrazňovaní niektorých vopred diskutovaných tém, pápež František dodáva: 

Tu sú korene autentickej ľudskosti, odolávajúcej odľudšteniu, ktoré nosí závoj ľahostajnosti,  pokrytectva či neznášanlivosti. Viem, že ste sa zaviazali bojovať za sociálnu spravodlivosť, brániť našu sestru a matku Zem [sic] a stáť po boku migrantov. Chcem znova potvrdiť vašu voľbu a zdieľať dva názory v tomto ohľade. 

 

Pápež dodáva dôležitosť ochrany prírody a svoju prosbu o náboženskú toleranciu, a síce, že "žiadny človek nie je zločinec a žiadne náboženstvo nie je teroristické. Kresťanský terorizmus neexistuje, židovský terorizmus neexistuje a moslimský terorizmus neexistuje. Oni neexistujú." [moje zdôraznenie]

Prekvapuje nás, že toto vatikánske stretnutie v Kalifornii "kritizuje Trumpove rozhodnutia"? Ako píše Miami Herald:

Rečníci na Vatikánom sponzorovanej konferencii v Severnej Kalifornii - vrátane biskupa - odsúdili rozhodnutia Donalda Trumpa ohľadom imigrácie a cestovania a sľúbili voči nim bojovať na piatkovom stretnutí. Los Angelský arcibiskup José Gomez povedal, že prezident Barack Obama deportoval vysoký počet ľudí, no drsný tón a krutosť vychádzajúca z novej administratívy urýchľuje masový strach a paniku. [moje zdôraznenie]

V tomto kontexte, táto konferencia teraz vyzvala Katolícku cirkev, aby preskúmala svoj vlastný "rasizmus": 

Zhromaždenie viac než 600 kňazov a aktivistov za sociálnu spravodlivosť tiež zahŕňalo stretnutie o rasizme, kde rečníci povzbudzovali náboženských ľudí a inštitúcie k tomu, vrátane Rímsko-katolíckej cirkvi, aby konfrontovali svoj vlastný rasizmus. [moje zdôraznenie]

 

V novembri 2016, taliansky historik, profesor Roberto de Mattei nás informoval, že po prehre Hillary Clinton vo voľbách, sa teraz pápež František môže veľmi ľahko stať svetovým lídrom ľavice. De Mattei potom napísal:

Na jeho spiatočnom lete z Mexika 18. februára tohto roka [2016], pri komentovaní Trumpovho plánu postaviť múr medzi Spojenými štátmi a Mexikom s cieľom spomaliť migračnú vlnu pápež povedal, že "človek, ktorý myslí len na budovanie stien a nie mostov, nie je kresťan.” […]  Ale bez ohľadu na to, aké silné výhrady môžu byť voči Trumpovi, pre katolíka je ťažké si predstaviť pozíciu rovnakých vzdialeností medzi ním a Hillary Clinton, ktorá oficiálne vložila masívnu implementáciu potratov a LGBT agendy do svojho programu. [Tak to je,] pokiaľ nie je sebaobrana proti migračnej invázii považovaná za vážnejší hriech než legalizácia potratov a tzv. homosexuálne manželstvá. 

 

De Matteia treba pochváliť za jeho prezieravosť. On nielenže predpovedal rolu pápeža Františka ako lídra ľavicového sveta, on tiež poukázal na rastúce nebezpečenstvo podnecovania a vykonávania násilia v tomto ohľade: 

Preňho to po porážke Hillary Clinton znamená, že František teraz zostáva jediným referenčným bodom medzinárodnej ľavice, ktorej [momentálne] chýba líder. Dňa 5. novembra, počas záveru podujatia Third World Meeting (Stretnutie Tretieho sveta) tzv. "Ľudových hnutí" vo Vatikáne, v prítomnosti revolučných agitátorov z piatich kontinentov, sa k nim pápež František obrátil hovoriac: "Vaše volanie bude mojim". Ale volanie protestu, ktoré sa nieslo prostredníctvom hnutia v audienčnej sieni Pavla VI., sa bohužiaľ vyznačovalo ideologickým fanatizmom a podnecovaním k násiliu. [moje zdôraznenie]

Pred necelými dvoma týždňami, hlavné noviny tejto krajiny prišli s príbehmi o tom, ako sa najbližší poradca Donalda Trumpa, Steve Bannon, teraz snaží ovplyvniť Vatikán s pomocou kardinála Raymonda Burka. Jeden z autorov portálu OnePeterFive, Christian Browne odpovedal na niektoré útoky na kardinála Burka s láskavým rozhorčením. Ak sme ale rozrušení z pokusu Trumpovho poradcu ovplyvňovať politiku Vatikánu, potom by sme mali byť rovnako znepokojení snahou pápeža Františka ovplyvniť politiku USA a jeho podporou skupín, ktoré sú financované Georgeom Sorošom, podporovateľom Hillary Clinton a plánovaného rodičovstva. V tejto súvislosti stojí za zmienku žiadosť, ktorú podala redakcia časopisu Remnant 20. januára 2017. Oni si prajú, aby Trumpova administratíva vyšetrila niečo, čo vyzerá ako tajná dohoda medzi nepriateľskou [Obamovou] vládou Spojených štátov a pápežom, ktorý je zrejme tak chorý zo stúpencov večného katolíckeho učenia ako zo samotného Trumpa.       

Pokiaľ ide o strategické a taktické siete "revolučných agitátorov," mohli by sme si pripomenúť nadaného Louisa Auguste Blanqui (1805-1881) z revolučného Francúzska v 19. storočí, a prečo ho sám Vladimír Lenin tak veľmi obdivoval a učil sa od neho. Pápež František by sám pravdepodobne súhlasil, že Louis Blanqui bol väčší revolučný agitátor a organizátor než Saul Alinsky. 

DISKUSIA k článku