Pápež: "Cirkev je v stave samo-zničenia"

11.09.2013
1078 0 0

DISKUSIA k článku