Oxford vyzýva študentov nepoužívať rodové zámená muža a ženy ale radšej neutrálne “ZE”

902
Kultúra smrti

Študenti na známej Oxfordskej univerzite sú vyzývaní na používanie rodovo neutrálneho zámena “ZE” namiesto “on (he)” alebo “ona (she)”, aby tak znížili riziko urážky transgenderov.

Leták vyzývajúci používať rodovo neutrálne zámeno “ZE” rozdávajú okolo študentského kampusu. Ako podľa britského denníka The Times vraví jeden z aktivistov Peter Tatchell, “je to o rešpektovaní práva občanov pre definíciu seba ako ani muž ani žena”.

Jeho iniciátori dúfajú, že sa “ZE” bude používať aj pri univerzitných prednáškach a seminároch. Podľa kódexu správania Oxfordskej univerzity je opakované použitie zlého zámena pri definícii osoby transgendera považované za trestný čin. Obťažovaním sa totiž chápe už aj “zámerné použitie zlého názvu alebo zámena vo vzťahu k osobe transgendera alebo opakovane s odkazom na ich históriu rodovej identity”.

Tento krok má tiež podporu na univerzite v Cambridge, kde sa taktiež cez aktivistov presadzuje iniciatíva používať rodovo neutrálne zámeno.

Navyše je vydaná brožúra pod názvom “Môžem vám povedať o rodovej rozmanitosti?”, ktorá radí prestať používať výrazy “chlapec” a “dievča”. Je pripravená na distribuovanie do 120 škôl po celej Británii pomocou vládou financovanej organizácie Vzdelávať a Oslavovať.

Predstavuje sa v nej fiktívny príbeh 12-ročného prechodu z muža k žene. Podľa vydavateľov je to “prvá kniha vysvetľujúca lekársky prechod pre deti od siedmich rokov”. Brožúra tiež povzbudzuje k používaniu pojmu “cisgender” pre deti, ktoré sa identifikujú s pohlavím, v akom sa narodili, a pojmy “genderqueer” a “panromantic” pre tých, ktorých priťahuje viacero identít.

 

Proti uvedeným aktivitám sa samozrejme stavia aj britská verejnosť či poslanci. Člen konzervatívcov lord Tebbit pre Daily Mail povedal: “Myslím, že to poškodzuje deti vnášaním neistoty do ich myslí.”

DISKUSIA k článku