O odstraňování vánočních symbolů v Itálii

1,569
Kultúra smrti
 
hovoří sociolog Massimo Introvigne
 
Česká sekce RV
 
V pětitisícové obci Caorso na severu Itálie (provincie Piacenza) se ředitelka několika sdružených základních škol rozhodla, že ze všech budov odstraní jesličky a další náboženské symboly. Chce totiž dát zelenou multikulturalismu. O případu, kráčejícím ve stopách bruselské městské správy, hovořil pro Vatikánský rozhlas sociolog Massimo Introvigne:
 
„Opět nám před očima vyvstává lidská pošetilost, která se často ani nezajímá o základní fakta. Každý rok se musím k této problematice vyjadřovat. Omezím-li se pouze na svůj kraj – severoitalský Piemont – mohu uvést hned dva nedávné příklady. V jedné základní škole nahradili slovo Vánoce termínem Svátek světla, aniž by si uvědomili, že zde existuje precedens, který spadá do období nacistického Německa. Další školní zařízení zrušilo Vánoce s poukazem na čínské spolužáky. Teprve potom si všimli, že těch několik málo přítomných čínských dětí byli všichni křesťané,“
 
upozorňuje zástupce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro otázky rasismu a diskriminace křesťanů. Nedomnívá se přitom, že odstranění vánočních symbolů ve prospěch univerzálních témat přátelství a bratrství by svědčilo o zdravém pojetí laicismu.
 
„Myslím, že lidé přicházející s obdobnými návrhy by si měli znovu přečíst verdikt Evropského soudu pro lidská práva v kauze Lautsi, která se týkala umístění křížů v základních státních školách. Štrasburský soud jasně vyslovil, že, ať se nám to líbí nebo ne, je země jako Itálie velice silně poznamenaná křesťanskou kulturou. A právě odkaz k Ježíši Kristu hovoří i k nekřesťanům o univerzálních otázkách – lásce ke všem lidem, oběti života a úctě ke každému člověku.“
 
Nekatoličtí přistěhovalci přitom diskriminaci často nepociťují tak úkorně jako radikální laicistická uskupení, dodává Introvigne a dokládá své tvrzení další konkrétní epizodou:
 
„Před pár lety, když některé milánské školy vyhošťovaly jesličky a odstraňovaly z vánočních přání zmínku o Kristově narození z domnělé úcty k muslimským spolužákům, jsem vešel do islámské školy. A přímo nad vstupem visel výrazný nápis: Radostné vánoce. Myslím tedy, že bychom měli opustit ideologii a vrátit se ke zdravému rozumu. Pro nás Italy – a Evropany všeobecně – jsou Vánoce, Velikonoce a všechny další odkazy k Ježíši Kristu nositeli univerzálního poselství, které se prolíná naší literaturou, uměním a dějinami. Toto poselství apeluje na nejvyšší a nejušlechtilejší lidské hodnoty a jako takové jej vždy sdíleli a nadále sdílejí také mnozí nevěřící,“
 
uzavírá italský sociolog.
 
Přeložila Jana Gruberová

DISKUSIA k článku